59387

A révkomáromi volt katonatemplomban 15 éve működő Limes Galériában nagyszabású tárlat nyílt a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület tagjainak alkotásaiból február 12-én. A Határokon át címet viselő kiállításon egy hónapon át különböző képzőművészeti technikákat bemutató tárlat alkotásai azt jelzik, hogy a különbözőségek ellenére hasonló gondolatok foglalkoztatják a más-más országokban élő (nemcsak) magyar nemzetiségű művészeket.

Jelen kiállításon a baráti kör negyven tagja különböző technikával készült több mint hetven alkotása tekinthető meg. A festészet, szobrászat, tűzzománc, grafika és fotó sokrétű technikai lehetőségét felsorakoztató kiállítás részét képezi a 2015/16-ban megvalósuló Határokon át c. programnak, mely során négy országban (Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Románia), öt helyszínen valósulnak meg kiállítások a baráti kör 65 tagja részvételével. Budapest, Lendva és Győr után (ahol még jelenleg is tart a kiállítás) Révkomáromba érkezett anyag sokrétűsége, változatossága ellenére is harmonikus képet fest, mintegy keresztmetszetét mutatva a kortárs magyar képzőművészetnek.

A Határokon át c. kiállítás-sorozat címében is utal arra, hogy közel száz éve államhatárok választják el egymástól a magyar nyelvi, kulturális egységeket, nemzetünk részeit. A kiállítás-sorozat azzal a nem titkolt szándékkal jött létre, hogy ezt az állapotot elfogadhatóbbá tegye a kulturális jelenlét eszközeivel.

A kiállítás megnyitóján Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója beszédében kihangsúlyozta, hogy a magyar kultúra nemzetként való létezésünk elválaszthatatlan, szerves része. „Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy magyar örökségünk, kultúránk, hagyományaink és erényeink ismerete és szeretete nélkül olyanok leszünk, mint a gyökerek nélküli elszáradt fa” – fogalmazott. „Megtartó erőnk a kultúránk. Ez az az erős, gyökereivel, a történelem szélviharaival is dacoló, a múltból táplálkozó, de a jövő reményét hordozó, szerteágazóan erős életfa, mely határokon át, a jelenben is meg tud tartani bennünket” – hangsúlyozta Molnár Imre.

A kiállítást Kopócs Tibor festőművész nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy maga a kiállítás nagy és precíz szervezői munka eredménye. „Összehozni 7 országból (magyarországi, szlovéniai, erdélyi, felvidéki, ausztriai, amerikai egyesült államokbeli és kanadai) 40 alkotóművészt, s megszervezni alkotásaik utaztatását több határon át, s hozzá megszervezni nagyszámú művészeteket kedvelő látogató közönséget, nemcsak nemes és dicséretes, de szinte ember feletti teljesítmény is” – fogalmazott Kopócs Tibor. A Muravidék Baráti Körről, annak tagjaként elmondta, hogy céljuk, hitük szerint összefogni és felmutatni az anyaországon kívül rekedt élő kortárs magyar irodalom, képzőművészet tagjait – illetve az ide kapcsolódó kultúrák tevékenységét is bevonva – egyre több és aktív szellemi pártolót, alkotóművészt a fent említett országok magyarjaiból. „Azonban – és ez megint csak a szervezők előrelátó nagyvonalú bölcs toleranciáját dicséri –, hogy soraikba kívánta és tudta is hívni, és teret biztosítani a nem magyar ajkú művész kollégáknak is” – hangsúlyozta Kopócs Tibor a megnyitón.

Ruda Gábor, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnöke a Felvidék.mának elmondta, hogy nem az országok száma, vagy a művészek száma az érdekes. Annak ellenére, hogy a bemutatott anyag nagyon sokrétű, mégis egyfajta eszmét képvisel: a művészeteken keresztül próbálják ez egyetértést megoldani az egymás mellett élő nemzetek között.

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 1997-ben alakult. Már a megalakulás előtti évektől szervez programokat Magyarországon és az ország határain kívül, muravidéki művészek és írók részvételével. 2015-ben a baráti körhöz csatlakozó művészek száma több mint nyolcvan, de tagsága ennél sokkal több, kétszáz fő körüli. Tevékenysége és a programja kiterjed a művészeti kiállítások szervezésén és rendezésén túl alkotótáborok, irodalmi estek, könyvbemutatók, tudományos konferenciák, beszélgetések, kisebbségkutatás, könyv- és folyóirat kiadásának sokrétű munkálataira is.

A Határokon át című kiállítás-sorozat következő és egyben utolsó állomása a marosvásárhelyi Kultúrpalotában nyílik 2016. március 1-én.

A révkomáromi Limes Galériában kiállító művészek névsora: A. Bak Péter, Balla András, Balogh István Vilmos, Bugyács Sándor, Buják Ágnes, Czafrangó Sylvia, Czirok Ferenc, Dolán György, Elekes Gyula, Ferenczi Gábor, Ghyczy György, Hagymás István, Cvetka Hojnik, Horváth György, Kacsó István, Kaposi Endre, Kántor János, Kopócs Tibor, Körösi Papp Kálmán, Kovács Géza, Lábik János, Nagy János, Németh László, Németh Márta, Nyilasi Tibor, Orgoványi Anikó, Petrla František Seňor, Rácz Gábor, Ruda Gábor, Simon Anikó, Szalai Dániel, Szabó László, Jozef Tihanyi, Tomovics Marianna, Toró Annamária, Varga-Welther Júlia, Végh Éva.

A kiállítás 2016. március 6-ig megtekinthető!

A megnyitón készült felvételek megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>. 

Szalai Erika, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”59089,57932,56371,55035″}