59460

Az utóbbi napokban az Érsekújvári Területi Választmány négy településén tartottak évzáró taggyűléseken. Mindegyik helyen gazdag tevékenységről számoltak be az egyes alapszervezetek elnökei. Minden településen jelen voltak a polgármesterek is, ami arról tanúskodik, hogy értékelik a szervezet munkáját. Az évzárókon szó esett az elkövetkező választásokról, a Csemadok-tagokon kívül jelen voltak az aktív MKP-tagok, valamint az MKP képviselőjelöltjei.

Február 13-án Köbölkúton megtelt a kultúrház, s határozatképes volt a közgyűlés. Az ülésvezető, Bolya Szabolcs üdvözölte a jelenlévőket és külön köszöntötte: Szőcs Ferencet, Köbölkút polgármesterét; Búcsi Terézt, az Csemadok Érsekújvári TV alelnökét; Görföl Jenőt, a Csemadok országos titkárát; Boócz Máriát, az ÉTV képviseletében; Kovács Tamást, az ÉTV titkárát; Szigeti Lászlót, az MKP OT elnökét, megyei képviselőt; Farkas Ivánt, az MKP országos alelnökét, megyei képviselőt, parlamenti képviselőjelöltet; Nagy Dávidot, az MKP parlamenti képviselőjelöltjét; Nagy Tibort , az MKP ÉJE tagját; Czibor Katalint, a Stampay János AI igazgatóját; Balogh Renátát,az óvoda igazgatóját; Szabó Miklós plébánost.

A kedves kis óvodások elsőként köszöntötték a közgyűlést, majd a program elfogadása után az alapszervezet elnöke, Bolya Dudás Anita beszámolt a szervezet és az egyes csoportjaik gazdag tevékenységéről és ismertette a2016-os programtervezetet.

A vitában fellépők mindegyike elismerően szólt a szép munkáról, az évről évre sikeres, teltházas évzárókról. Farkas Iván, Szigeti László és Nagy Dávid ezen kívül az MKP programjáról, a választás fontosságáról szóltak. Görföl Jenő a Csemadok terveiről, beszélt és biztatta a jelenlévőket, hogy a 21-es listán karikázzák a Csemadok tagokat. Búcsi Teréz a TV nevében ugyanerre biztatott, majd kiemelte a pedagógusok munkáját, s a példás összefogást a községben. Szőcs Ferenc a községi hivatal segítségéről biztosította a szervezetet, Kovács Ferenc a Csemadok fontosságáról beszélt.

A Stampay Alapiskola mazsorettcsapata és az asszonykórus fellépése után Svrček Anita és Bernáth Tamás szórakoztatta a teltházas kultúrházat.

A közgyűlés előtt és után a tagok gyönyörködhettek a kézműves klub alkotásaiban, valamint a vendégek, az udvardiak szappan és díszdoboz kiállításában.

Február 14-én először Garamkövesden, a kultúrházban Parkanská Gizella, az ASZ elnöke évköszöntő verssel nyitotta meg a közgyűlést. Beszámolt a szervezet munkájáról, hangsúlyozva Gyurcsó István születésének 100.évfordulóját.

A vitában elsőként a vendégek szóltak. Elzer János, Garamkövesd polgármestere kifejtette, hogy mindig örömmel vesz részt a Csemadok évzáró közgyűlésén, az együttműködés is jó irányba fejlődik. Búcsi Teréz a választásokon való részvételre buzdított, számítva a Csemadok tagok segítségére, megköszönte az együttműködést. Majd Kovács Tamás titkár a TV terveiről beszélt. Pozsár Ferenc felszólalásában kiemelte, hogy minket a magyar párt képvisel. Moravcsik László a borászok nevében kérte a Csemadokot, hogy augusztusban szervezzék együtt a borkóstolót.

Gyurcsó István szülőfalujában versszerető asszonyokkal találkozhattak, az énekek előtt verssel köszöntötték a jelenlévőket, s a tánccsoport fellépésével ért véget az ülés.

Ugyanezen a napon a szomszéd faluban, Bajtán is évzáróra gyűlt össze a lelkes kis csapat. Sztruhár Izrael Diana elnök örömmel fogadta az érkezőket. Jelen volt Benkó József polgármester és a TV képviseletében Búcsi Teréz és Kovács Tamás.

Az helyi alapszervezet elnöke a munkájukról számot adva kiemelte Drozdy Győző emléktáblájának felavatását, s könyvének, a „Bajtai kisbetyárok”-nak sikerét, s azt, hogy néha a kézműves foglalkozásokon annyian vannak, hogy nem férnek el a helyiségben.

A vitában Benkó József elmondta, hogy örül a Csemadok munkájának, s olyan igazi gazdag véleménycsere kerekedett, hogy az ülés majdnem minden résztvevője véleményt nyilvánított. Ami nekem igazán tetszett, hogy itt őszintén elbeszélgettek, s bízom a jövőbeni sikeres munkában már azért is, hogy a végén jelentkezőlapokat töltöttek ki, s fiatalokkal bővült a tagság.

Február 15-én Párkányban, a 473 tagot számláló alapszervezetben értékelték az évet. Juhász Gyula szavalata után az alapszervezet Szivárvány énekkara lépett színpadra. Nagy Imre a megnyitóban köszöntötte a vendégeket: Szabó Jenőt, Párkány város polgármesterét; Méhes Rudolfot, a Csemadok OT alelnökét; Kovács Tamást, a területi választmány titkárát, Szigeti Lászlót, az MKP OT elnökét, megyei és városi képviselőt; Retkes Jánost, az MKP helyi elnökét, Baranovics Róbertet, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatóját.

Boócz Mária elnöki beszámolójában felsorolta az alapszervezet gazdag, sokrétű tevékenységét. 30. alkalommal rendezték meg a Balassi Bálint kulturális napokat, melynek programjában szerepelt kiállításmegnyitó, március 15. ünneplése, könyvbemutató, és az ifjúságot bevonva gimikonferencia és regionális történelmi vetélkedő is. A Csemadok ház működtetése és fenntartásával kapcsolatban beszámolt a pályázatokról, megköszönve Szigeti László és Farkas Iván segítségét a megyei pályázatokkal kapcsolatban. A Hangulat együttes és a Szivárvány énekkar számos fellépése helyben, környéken és a határon túl is sikert aratott. Nagyra értékelte vezetőjének, Mihályi Magdolnának munkáját. A 2016-os munkaterv is szépnek mutatkozik. Már megvalósult a 48, magyar bál, s a Balassi napok idén egy kórustalálkozóval bővülnek, melyet a Szivárvány énekkar megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendeznek nemzetközi részvétellel.

A gazdasági beszámoló és a 2016-os költségvetés ismertetését követően került sor a vitára, Mézes Rudolf az OV nevében köszönte azt az óriási munkát, amelyet az alapszervezet végez azért, hogy szülőföldünkön megmaradjunk magyarnak. Az elnöki beszámolót hallgatva megállapította, hogy nálunk – ha a rendszeresen megtartott vezetőségi gyűléseket is figyelembe veszi – minden hétre esik valamilyen akció. Beszámolt az országos rendezvényekről, kiemelve a Csengő Énekszót és a folklórfesztivált Zselízen. Március 5- én mindnyájunknak el kell menni – hangsúlyozta.

Retkes János a munkatervvel kapcsolatban tett javaslatot, valamint meghívta a jelenlévőket a február 19-én tartandó kampányrendezvényre. Kovács Tamás biztatta a tagságot, hogy látogassák az egyes rendezvényeket, amelyeket az alapszervezet és a TV valamint az OV rendez. Szigeti László hangsúlyozta, hogy évente ismétli az elismerő szavakat, mert ez a szervezet rendszeresen gazdag tevékenységet mutat fel. Pozitívan értékelte a Csemadok és az MKP együttműködését. Régióból az MKP –nak 3 képviselője van Nyitra megyében, s ott vannak a városi képviselő-testületben is. Hangsúlyozta, hogy az MKP listáján szerepelnek a párkányiak Fekete László, aki aktív Csemadok tagként a gyűlésen is a jelölő és javasló bizottság munkáját végezte, Környi Zoltán, Farkas Iván, aki a szomszédos Muzslán él, de ebben a városban nevelkedett, járt iskolába, s az akkor Párkányhoz tartozó Nánán született Hajtman Béla. A vitában ezután bírálták az egyetlen szlovákiai magyar napilapban megjelent cikkeket, hangsúlyozva, hogy hiába próbálunk reagálni, ezeket a cikkeket nem jelentetik meg.

Végezetül a Hangulat együttes Kettecskén című műsora nagy sikert aratott, s jó hangulatot teremtett ezen a zord, esős időben kellemessé téve az estét.

További felvételek megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>.

Búcsi Teréz, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”59404,59317,59267,59230″}