A pozsonyi ferences templomban január 31-én magyar nyelvű szentmise keretei között a közösség tagjai a város magyar szerzeteseivel együtt adhattak hálát Istennek az egyes szerzetesi hivatások ajándékáért, a szerzetesek Egyházban betöltött szolgálatáért, valamint újabb szerzetesi hivatásokért imádkoztak.

Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén az Istennek szentelt életű személyeket is ünnepelik. Idén e napon fejeződik be a Ferenc pápa által meghirdetett Istennek szentelt életű személyek éve, ez alkalomból került sor a vasárnapi szentmisére.

A templom szentkapuján át bevonulva, a szentmise kezdetén Molnár Tamás, pozsonyi magyar lelkipásztor köszöntötte az összegyűlteket. Homíliájában többek között a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak segítségével mutatott rá a szerzetesek szerepére az egyházi közösségben. „A szerzetesek komolyan törekedjenek arra, hogy általuk az Egyház egyre jobban megmutathassa Krisztust a hívőknek és a hitetleneknek egyaránt: Krisztust, aki a hegyen szemlélődik, aki Isten országát hirdeti a sokaságnak, aki betegeket és megtört szívűeket gyógyít, vagy jó útra téríti a bűnösöket, gyermekeket áld meg és jót tesz mindenkivel, de mindig az Atya akaratának engedelmeskedve, aki őt küldte” (Lumen gentium) – buzdította az Istennek szentelt személyeket sokszínű tevékenységükre.

Továbbá elhangzottak részletek Ferenc pápa apostoli leveléből is, amelyet a Szentatya épp a szóban forgó év59123 2 alkalmából írt. Végül Tamás atya arra kérte a szerzeteseket és minden jelenlévőt, imádkozzanak újabb szerzetesi hivatásokért, a helyi közösségből is. „A rendtagok legyenek annak tudatában, hogy életük példája intézményük legjobb ajánlása és a leghathatósabb biztatás az Istennek szentelt életre” (Perfectae caritatis) – hívta fel a megszentelt életű személyek figyelmét nagy felelősségükre hitelességüket illetően.

Jelen volt három orsolyita nővér, a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, képviselve voltak a ferences nővérek, a Congregatio Jesu társasága valamint a helyi minorita közösség is.

A Pozsonyi Főegyházmegye püspökei Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a Szent Márton Székesegyházban ünnepelnek együtt az egyházmegye szerzeteseivel.

pozsonyikatolikusok.sk nyomán, Felvidék.ma
Fotó: Vician András 
{iarelatednews articleid=”58540,58081,57802″}