59885

Sztyahula László A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950 című tanulmánykötetének február 29-én Bényben tartott könyvbemutatója kapcsán kérdeztük az esperesplébánost  jelenlegi tevékenységéről. 

A tanulmánykötet írója elmondta, hogy a könyvnek a második kötetét szeretné befejezni, ebben azokkal az eszmetörténeti, gazdaságtörténeti, politika-történeti, társadalom-történeti vonatkozásokkal foglalkozik, melyek az első kötetből kimaradtak. Az első kötet eredetileg sokkal nagyobb tanulmány volt, de mivel ez egyben az ELTE-re írt doktori értekezése is a szerzőnek, kénytelen volt az egyetem szabályai szerint a karaktereket folyamatosan szűkíteni, úgy, hogy munkája közérthető legyen, és egyben célzásokat tüntetett fel sok-sok lábjegyzettel, sajtó- és levéltári vonatkozással. Ezek hivatottak  segíteni az olvasót az őt érdeklő témában való eligazodásban. Nagyon fontos volna továbbá az iskolatörténetet is megírni – folytatta Sztyahula László esperesplébános, mert ez sincs feldolgozva, ahogy a tankerületeknek a megváltoztatása sem. Ezért a második kötetnek a terjedelme legalább akkora lesz, mint az elsőé. Elképzelése szerint egy éven belül talán össze is állhatna az anyaga, és nem is az a kérdés, hogy ki legyen a kiadó, hanem hogy honnan lesz a megjelentetésre pénz.

Hozzátette,  azért foglalkozik ezekkel a témákkal, mert felnő egy olyan nemzedék, melynek képviselőit nemcsak a közelmúlt, hanem a XX. század elejének a történelme sem nagyon érdekli. A baj az, hogy nagyon könnyen félre lehet vezetni azokat, akiknek nincsen történelmi tudatuk. A százszor ismételt hazugság pedig egyszer igazsággá válik… Ezért kell kutatni. Ezért fontos, hogy a fiatal nemzedék is tudja, hogy milyen súlyos események történtek itt a XX. században.

Nagy Dániel Csilla, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”59747″}