Egyenes-Pörsök Gáspár, az Illésházy István Alapiskola nyugalmazott igazgatója, aki nagy tiszteletnek örvendett Felső-Csallóközben és Felvidék-szerte a pedagógusok, köztisztviselők, valamint a Csemadok vezetői és tagsága körében is, életének 73. évében 2016. március 28-án váratlanul elhunyt.

Utolsó közszereplésekor, 2016. március 15-én, az illésházi kopjafánál ünnepi beszédben szólt a megemlékezőkhöz. Szónoklatainak mindig meghatározó témája volt a fiatalság, a jövő generációjának felelősségteljes nevelése, a magyar identitás erősítése, a család összetartó erejének hangsúlyozása. Energikus személyisége, tenni akarása kiemelkedő példa volt pályája során, mind a pedagógustársadalom, mind a diákok, a község lakói és vezetői számára.

Nem könnyű, deportálással is terhelt gyermekkorát követően, abban az időben minden fiatal álmának megfelelően, vadregényes katonasorsra adta fejét, ahol a főiskolai végzettség megszerzése mellett eredményeit elismerve haladt előre a ranglétrán.

A családalapítást követően pedagógiai végzettsége az iskolai teendőkhöz vezényelte. Jó pedagógusként vállalta a közszereplést is és több tömegszervezet aktív vezetőségi tagja lett. A Csemadok Illésházi Alapszervezetében több mint 40-éves tevékenysége során a nyelvművelés, a magyar kultúra elkötelezett szervezője volt. A Dunaszerdahelyi járásban a Csemadok vezetőségi tagjaként hosszú éveken át titkárként dolgozott.

Kitartó, odaadó és szorgalmas munkával sok figyelemreméltó eredményt ért el, melyeket különböző elismerésekkel díjaztak. 1989-ben a Csemadok megalakulásának 40. évfordulója, 2004-ben az 55. évfordulója alkalmából Dunaszerdahelyen emlékplakettet vehetett át.

Tanítványai nemcsak a tudományokban, de több sportág területén is remekeltek. Meghonosította az iskolán kívül is a kézilabdát, így a sportág meghatározó tényezőjévé vált a 1970-es és 80-as években régiónkban. Ezután a közigazgatás terén dolgozott, ahol ismét jelentős eredményeket ért el. Az általa vezetett falvakban a fejlődés látványos volt. Legjelentősebb eredményeit tükrözi többek között, hogy a négy községben elkészült a földgáz-hálózat, s kiépítették  az úthálózatot, megóvták és áthelyezték a Szentháromság-szobrot,  és felújították a római katolikus  templomot.  A rendszerváltás után, amikor az adott körülmények között már nem látott  megfelelő esélyt a fejlesztési és fejlődési ütem megtartására, visszavonult a  közigazgatásból.  Visszavonzotta a pedagógia, és ha már visszatért az iskola falai közé, az igazgatói feladat elvállalásával modernizálta az oktatást és az iskola épületét is a kor követelményeinek megfelelően. A nyugdíjkorhatár elérése után is sikeresen mérettetett meg az igazgatói pályázaton. Visszavonulása után 2014-ben  Mikuš Tibor mérnök, PhD., a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnöke az oktatás és a sport területén végzett kimagasló  munkájának elismeréseképpen  70. életjubileuma alkalmából a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Elnökének Emlékérmével tüntette ki.

Erich Maria Remarque idézete szerint: „Azt, hogy jól neveltük- e gyermekeinket, ahogy unokáink sikerednek, abból tudjuk meg!” Az ő esetében nemcsak családja, hanem a nevelése alatt felnövekvő több generáció diákjai is bizonyítják, hogy mindenki tanító bácsijaként munkássága és elért eredményei megkérdőjelezhetetlenek maradnak.

Végső búcsúztatása 2016. április 1-én, 17 órakor az illésházi temetőben lesz.