A dunaszerdahelyi temetőben március 18-án katolikus szertartás keretében helyezték örök nyugalomra dr. Mag Gyulát, aki 20 évig állt a Csallóközi Múzeum élén, ezt megelőzően, a Bodrogközben a bélyi alapiskola igazgatója volt.

Nyolcvannégy éves korában,  március 14-én halt meg.

Munkatársai nevében Bevilagua Olga búcsúzott tőle, aki az 1980-as évek elejétől jól ismerte őt igazgatóként, magánemberként egyaránt.
Arról, hogy hogyan került dr. Mag Gyula a Csallóközbe, majd a múzeum élére 1976. október 1-jével, a Csallóközi Múzeum megalakulásának 50. évfordulójára kiadott évkönyvben 2014-ben így vallott:
„E tisztségbe való kinevezésem aránylag zökkenőmentes volt, mert a múzeum dolgozói Marczell Bélával az élen – jó szívvel és segítőkészséggel fogadtak. … Marczell Bélától egy jól szervezett, olajozottan működő, lelkes szakemberekből álló múzeumot vehettem át. Még ma is jóleső érzéssel gondolok a kezdeti napokra, a múzeum dolgozói részéről megnyilvánuló önzetlen segítőkészségre. Meglepődve tapasztaltam, hogy a járásban lelkes múzeumpártolók élnek, dolgoznak különböző helyeken és beosztásban. …˶

Bevilagua Olga így méltatta múzeumigazgatói tevékenységének eredményeit:

„Az 1976-tól 1996-ig eltelt időszakban, amíg Dr. Mag Gyula a múzeumigazgatója volt, számos jelentős eredményt értek el a munkatársak, pl. 20 éven keresztül rendszeresen megjelent a múzeumi munkát népszerűsítő kiadvány, a Múzeumi Híradó.
Saját maga is rendszeresen publikált, írásait nemcsak a múzeumi közlönyben, de a napi sajtóban és a Csemadok kulturális hetilapja, A Hét oldalain is olvashattákaz érdeklődők.

1982-ben közbenjárásával a somorjai Honismereti Ház a CsallóköziMúzeumhoz került.

1986-ban a múzeum raktározási gondjait megoldandó egy különálló raktár épülettel gazdagodott múzeumunk.

1986-ban került átadásraa Csallóközi Múzeum önállókiállítási épülete, ma közismert nevén a Kiállítási Pavilon, melynek létrehozatalában jelentős szerepet vállalt az akkori múzeum igazgató, dr. Mag Gyula.
Ebben a modern, a művészek által is elismert kiállítási csarnokban elsősorban a régióbanélő képzőművészek kaptak lehetőséget, de az élvonalbeli hazai és külföldi művészek is.
Az új kiállítási pavilonban, átadása után, számos jelentős kulturális rendezvényre is sor került.

1993-1994 fordulóján Dr. Mag Gyula lelkesen vett részt egy önálló kortárs magyar képzőművészetialkotásokat bemutató galéria megszervezésében, megalapításában.

A galéria alapító kuratóriumának két alelnöke Luzsicza Lajos és MagGyula volt. A gyűjtő és szervező munka eredményeként 1994.10.20-ánmegnyílt a Kortárs Magyar Galéria alakuló kiállítása. Ez a galéria napjainkban már saját önálló épületben működik.
A kiállításokünnepélyes megnyitóin Gyula bácsi, amíg egészsége megengedte, rendszeresen részt vett.
Emberszeretete és precíz, pontos munkássága számomra, számunkrapéldaértékű.

Emlékét megőrizzük!”