Petőfi Sándor megkoszorúzott szobra Pozsonyban
Petőfi megkoszorúzott szobra Pozsonyban
Folyamatosan frissítve! “1848. március 15-e hatalmas pillanat volt, a nemzet nagy pillanata. Minden szív egyszerre dobbant, minden lélek egybefonódott egy csodálatos másodperce.” A Felvidéken így emlékezünk a márciusi ifjakra.

Idén a Felvidéken zömében március 11-20. között emlékeznek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójáról: városainkban, falvainkban ünnepi műsorok, megemlékezések és koszorúzási ünnepségeket rendeznek.

Pozsonyban március 15-én emlékeztek a Medikus-kertben. Petőfi Sándor szobránál ünnepi beszédet mondott Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország szlovákiai nagykövete. A beszéd ITT olvasható el>>>. 

Koszorúzás Pozsonyban

Megemlékezés Somorján és Illésházán

A Csemadok Somorjai és Tejfalusi Alapszervezeteinek szervezésében a Somorja határában lévő  Pipagyújtó emlékhelyen –  hét elesett magyar honvéd sírkertjében – a város polgárai és a közéleti személyiségek együtt ünnepelték a márciusi forradalmat.

Ünnepi beszédében Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója összefoglalta az 1848/49-es szabadságharc mai üzenetét. A történész elmondta: „Leggyakrabban a nagy személyiségeink szerepét emeljük ki, Kossuthról, Batthyányról, Széchényiről emlékezünk meg, ami azt a hamis illúziót keltheti, hogy az 1848-as szabadságharc csupán a politikai elitnek volt az ügye, azonban ez nem így volt. Mindannyiunk közös ügye volt. Abban a honvédseregben, amely a vesztes szabadságharcot erkölcsi győztessé tette, ott harcoltak valamennyiünk ősei. Megismételhetetlen pillanat volt ez a magyar történelemben, amikor egymásra talált arisztokrata, nemes, polgár és paraszt. A „Haza és Haladás” érdekében fogtak össze.” Beszédében Simon Attila felhívta a figyelmet arra, hogy az összefogás mostanában a leggyakrabban ismételt szó és nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk az összefogás célját. „Mi, közemberek ezt a célt könnyen meg tudjuk fogalmazni, ami az, hogy saját szülőföldünkön otthon érezzük magunkat, és mindazzal, ami ezzel jár, az anyanyelv használatával, a saját sorsunkról való döntésnek a jogával, nevezzük azt önigazgatásnak vagy autonómiának. Most a politika feladata, hogy ugyanígy megfogalmazza a közös célokat. Ezek alapja a magyarsághoz és az európai értékekhez való ragaszkodás lehet. 1848 a modern európai polgárt teremtette meg, aki felelősséggel viseltetik nemcsak saját sorsa iránt, hanem a közössége sorsa iránt is” – mondta Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója.

A rossz idő ellenére szép számban megjelentek az ünnepi műsorban meghallgatták Petőfi Sándor: Ismét magyar lett a magyar… című költeményét Jávorka Marcell alapiskolás diák előadásában. Ezután Botló Judit felkérte Somorja elöljáróit, a politikai pártok képviselőit, a városi civil szervezetek vezetőit és az oktatási intézmények képviselőit, hogy helyezzék el a megemlékezés koszorúit az elesett szabadságharcosok névtáblája előtt. Érdekes mozzanat volt, amikor a tiszteletadásban sorra kerülő Érsek Árpád, a Most-Híd országgyűlési képviselője a megemlékezők egy csoportjától érkező hangos füttyszó kíséretében helyezte el koszorúját a honvédek síremlékénél.
A program az est folyamán a  városi művelődési központ nagytermében az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi gálaműsorral folytatódott, ahol a somorjai zenei élet jeles képviselői mellett a Madách Imre Gimnázium diákjai és az alapiskolák tanulói is szerepeltek.

Felső-Csallóközben, Illésházán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen a helyi kopjafánál gyűltek össze a megemlékezők. Egyenes-Pörsök Gáspár ünnepi beszédében a család megtartó szerepére, az ifjúság nevelésére, történelmünk dicső fejezeteinek a megismertetésére hívta fel a figyelmet. – „Vajon hány család van, mely egy percre megáll a hősök emléke előtt, hogy kifejezzék tiszteletüket?” – tette fel a kérdést a nyugalmazott iskolaigazgató. A szabadságharc hőseire való megemlékezést az Illésházi István Alapiskola diákjainak műsora tette még ünnepélyesebbé. (HA)
Képek a somorja is illésházai megemlékezésről megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>. 


A somorjai és a tejfalusi diákok ünnepi műsora a VMK-ban

Március 15-én, este a somorjai VMK színháztermében a somorjai Corvin Mátyás alapiskola, a tejfalusi alapiskola, valamint a somorjai Madách Imre gimnázium tanulói ünnepi műsorral várták a szép számban összegyűlt közönséget. A műsorban fellépett még a Csali Gyermek Néptánccsoport, a Csali zenekar, a Harmonia Classica kamarazenekar valamint Sz. Patony Enikő és Kovács Koppány, aki rövid üdvözlő beszéddel és egy szavalattal köszöntötte a közönséget.

Az ünnepi műsor előtt még Kiss Balázs, Magyarország pozsonyi nagykövetségének a titkára tolmácsolta Orbán Viktor köszöntő sorait.
A műsor keretében megemlékeztek a tejfalusi Pipagyújtó csárdánál lezajlott csatáról, ahol 7 honvéd halt hősi halált, akik közös sírban nyugszanak, ahol délután volt a megemlékezés.

Somorján a Pipagyűjtogatónál

Szó esett még 184/49 csallóközi hőseiről, csakúgy, mint a pozsonyi 13 vértanúról, akik kevésbé ismertek, mint aradi társaik, de ők is vérüket áldozták a hazáért és a szabadságért. Tisztelet a mártíroknak!
Nyilván, a kisebbek még nem sokat fogtak fel az ünnep jelentőségéből, hogy 168 évvel ezelőtt voltak, akik életüket áldozták a szabadságért, amit ők természetes örökségüknek tartanak. Ezért az örökségért azonban naponta meg kell küzdenünk. Például, úgy, hogy részt veszünk a köz ügyeiben, és nem hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk.
A legfelemelőbb pillanat az előadás végén jött el, amikor az összes szereplő, Kovács Koppány vezetésével, együtt énekelte el a megzenésített Nemzeti dalt. Így aztán a közönség megérdemelt vastapssal köszönte meg a szereplőknek, és tanáraiknak hosszú hetek felkészülését. (Sztakó Zsolt)

Tisztelet a Bátraknak – Március 15. újratöltve Dunaszerdahelyen
A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Sportgimnázium kultúrműsorral emlékezett meg az 1848-as eseményekről. 
A Pilvax Kávéházban és a Landerer Nyomdában történtekről Petőfi Sándor naplójának részletei alapján, a szabadság kivívásának további momentumairól Jókai Mór visszaemlékezéseit felolvasva emlékeztek meg a diákok. A piros-fehér-zöld tulipánokkal és szívekkel díszített teremben a forradalom mozgósító indulója, a Nemzeti dal először a Red Bull Pilvaker Projekt formabontó újraértelmezéséből született változatban, majd pedig a tragikus sorsú felvidéki származású Kaszás Attila előadásában hangzott el.
A műsor zenei blokkjának főszereplője Mészáros Máté, a dunaszerdahelyi Rock Machine zenekar oszlopos tagja volt. Az 1848/49-es szabadságharcot feldolgozó rockopera, A költő visszatér címadó dalát az iskola ifjú tehetsége, Bánházi Dóra adta elő, Ady Endre: Föl-földobott kő című versének megzenésített változatát pedig a közönség Szabó Tímea tolmácsolásában hallhatta.
A műsort hagyományosan a Himnusz eléneklésével zárták, amelyet Horváth Ádám zongorajátéka tett különösen felemelővé – számolt be a Felvidék.ma-nak Kis Lívia.

Dunaszerdahelyen is megemlékeztünk a dicső forradalomról

Ünnepi keretek között zajlott az 1848-49-es szabadságharcra való megemlékezés Dunaszerdahelyen. A szózat eléneklése után Karácsony Laura a Novus Ortus Diákszínpad tagja, Tóth Elemér Beszéd a jövőért című versét szavalta. Ünnepi beszédet tartott Dr. Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere. Majd Fodor Dórától, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákjától, hallgathatták meg a Szabadság, szerelem című dalt.

Dunaszerdahelyen

Ünnepi köszöntőt mondott Horváth József a Győri Rotary Klub alapító elnöke, aki felidézte beszédében az 1848-49-es szabadságharc menetét. A megemlékezési műsorban közreműködött a dunaszerdahelyi Rivalda Színház is, akik műsorukban a szabadságharc, és az azt megelőző időkből felolvasott szövegrészletekkel kívánt rámutatni a jelenkor aktuális problémáira. A megemlékezési műsort a Dunaág Néptánccsoport és a Pántlika zenekar táncbetéte zárta.
Az ünneplő tömeg a himnusz eléneklése után közösen kivonult az 1848-49-es emlékműhöz, ahol a városvezetés, a politikai pártok, a város intézményei és különböző szervezetek elhelyezték koszorúikat. A Most-Híd politikai párt és az Most-Híd IUVEN Ifjúsági Szervezet koszorúzásakor a tömeg „Áruló nem leszek, soha ilyet nem teszek! Hazaárulók!” kifejezésekkel tűzdelték meg a politikusok lépteit az emlékmű felé.  A tömeg addig nem hallgatott el, amíg a Most-Híd be nem fejezte a koszorúzást. (SzK)
További felvételek megtekinthetők a Képgalériánkban ITT>>>. 

A Lévai-, Érsekújvári- és Nyitrai járásokban is több településen megemlékeztek 1848 márciusáról. Az ünnepségek március 11-én elkezdődtek. Alsóbodokon és Nyitrán Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke mondott ünnepi beszédet, s nyilatkozott a Felvidék.ma-nak. Erről ITT számoltunk be. A programok időrendi sorrendbe állítva ITT érhetők el. 

Komáromban március 15-én délután fél ötkor kezdődött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett ünnepi megemlékezés a Duna Mente Múzeuma épületének kertjében, Jókai Mór szobra előtt. A szentpéteri Rezeda Népdalcsoport Petőfi Sándor megzenésített verseit adta elő, majd Szebellai Dániel, a Selye János Gimnázium diákjának szavalata után Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke mondott köszöntőt. További részletek ITT.

Naszvadon elhangzott gondolatok

A Komáromi járás területén már március 12-én megkezdték  az 1848. március 15-i forradalom és nemzeti szabadságharcra való megemlékezést. Naszvadon a Csemadok, az MKP, a helyi magyar alapiskola és a helyi polgári társulások összefogásával egy felemelő megemlékezést tartottak.

Samu István ünnepi beszédében elmondta, hogy a választások utolsó fórumát majd egy hete éppen Naszvadon tartották. Tehát csüggedni nem lehetett, nem lehet, sőt nem is szabad, mert a március 15-i sikertörténethez a nem feladás és a bátorság vezet. Március 15-e a fiatal értelmiségiek, a fiatal politikum és társadalom hétköznapi embere összefogásának az eredménye, amely képes volt ezáltal megszólítani a társadalom passzívabb egészét, azokat is, akik a mindennapi megélhetésük mellett nem tudtak a közélettel foglalkozni. Vagyis tavaszi (erős, fiatal) szél, vizet áraszt! Ez március 15-e tanulsága a magyar embereknek a Felvidéken. Március 5-e pedig ezt meg is üzente nekünk 10 nappal ezelőtt! A forradalmat előidéző változáshoz csatlakozott a szegény jobbágy, aki ma a 300 eurós szalagmunkás, a polgárság, aki ma a kisiskoláit féltő pedagógus és közösségi megmaradást féltő értelmiségi, valamint a parasztság, akik ma az ellehetetlenített kis és közepes gazdák a mi vidékünkről. Ennek a rétegnek ma össze kell fognia politikai pártállástól függetlenül. Szükség van a párbeszédre nem csak a politikai pártok között, hanem egymás között is, mert százfelé húzunk, pedig kevesen vagyunk hozzá! Március 5-én sokan maradtunk még mindig otthon. Hiába üzentek, hogy mindenkire szükség van a regimentbe. Ugyanakkor, ha Kossuth Lajos mai alakjaiban ismét üzen, hogy elfogyott a regimentje, lehet egy év múlva, akkor mindnyájunknak el kell menni, mert láthatjuk, hogy néz ki a szlovák politikai élet, nem különben a felvidéki magyar közélet. (Samu István)

Bogya piros-fehér-zöldben

Idén is kivonult Bogya község apraja-nagyja a helyi koszorúzási parkba, hogy megemlékezzen az 1848-as forradalomról és 1849-es szabadságharcról. Kokárdák, ünnepi beszédek sorozata, zászlólengetés, Himnusz – ez már hagyomány a március 15-ei ünnepségeken.

Bogya

“Ebben az évben azonban Bogya községben több vendégünk is volt. Krnčan Milan, hazánk egyre népszerűbb énekese és Barthalos Andrea, Miss Grand International Slovakia 2015 csaltak könnyet dalaikkal szemünkbe. Ezután Baranyai Patrícia szavalt, aki több szavalóversenyen is részt vett és eljutott a Tompa Mihály Vers – és Prózamondó Versenyre is. Ünnepi beszédet Samu István, a Magyar Közösség Pártjának képviselője, valamint Tóth Mihály, gelléri református lelkész mondott. Mint minden alkalommal, természetesen most is az óvodások és kisiskolások műsora aratta a legnagyobb sikert.

Bogyán

Ünneplő népviseletbe öltözve táncoltak és énekeltek nekünk az ünnepi trikolórba díszített kultúrházban, a közönség pedig tapssal jutalmazta őket. Köszönet mindenkinek a részvételért és a segítségért!” – számolt be a Felvidék.ma-nak Majer Barbara.

Megemlékezések Párkányban és környékén

Párkányban már hagyományosan a Csemadok Alapszervezete szervezi a március 15-i megemlékezést, amely idén a város központjában álló kopjafánál koszorúzással kezdődött. Csáky Pál ünnepi szónok beszédében hangsúlyozta, nekünk, itt élő magyaroknak a legnehezebb időkben is meg kell maradnunk magyarnak és minden körülmények között vállalnunk kell magyarságunkat. A kultúrműsorban közreműködtek a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjai és pedagógusai egy színvonalas irodalmi-zenés összeállítással, valamint a Csemadok Szivárvány énekkara.

Párkányban

A múlt és a jövő összeköt – Ez volt az üzenete a Csemadok által szervezett március 15-i ünnepségnek Nánán, ahol Dr. Popély Gyula történész ünnepi beszédében a 48-as hősök, Kossuth, Petőfi és Széchenyi tetteit méltatta. Szólt az egy héttel ezelőtti parlamenti választásról is, Arra buzdított, hogy “ne engedjük el a tévelygőket, a határozatlanokat, fogjuk meg egymás kezét, és próbáljunk egy irányba menni, mert számunkra csak egy út létezik.” A Párkány és környékén rendezett ünnepségekről részletesebben ITT>> írtunk.

Megemlékezés Léván

A  lévai magyarok is megemlékeztek nemzeti ünnepünkről, az 1848-1849-es forradalomról és szabadságharcról. A helyi MKP szervezésében délután a lévai temetőben, az 1848-as emlékműnél gyűlt össze a lévai magyarság. Az összefogás eredményeképpen minden lévai magyar szervezet részt vett az eseményen, és együtt koszorúzták meg az emlékművet. Az ünnepi beszédet Kiss Beáta, a Czeglédi Péter Református gimnázium igazgatója, az MKP járási elnöke tartotta. Beszédében hangsúlyozta: „Újra ünnepelni gyűltünk össze, mint ahogy azt tesszük 168 éve. Bármilyen esemény, bármekkora öröm vagy csalódás ér minket, március 15-én az ünneplés mindig jogos és indokolt. Hiszen olyan történelmi pillanatra emlékezünk, mely földet rengető esemény volt a maga idejében” Az ünnepi beszédet követően valamennyi lévai magyar szervezet elhelyezte a 48-as hősök emlékműjénél a tisztelet koszorúit.

A nap lezárásaként az ünneplő lévaiak a helyi Csemadok által szervezett ünnepi kultúrműsort tekintették meg. A Junior kultúrközpontba nagyrészt a Csemadok művészeti csoportjai és baráti előadói szerepeltek verses-, zenés-, táncos produkciókkal, nem kis sikerrel. Az est szónoka Hajtman Béla volt. „A 168 évvel ezelőtt megszületett magyar nemzet olyan élményekkel töltötte fel a magyarságot, hogy tagjai még ma is egységesen kedvelik március 15-e hőseit. A mai nap leginkább két szent dolog ünnepe: a nemzeti függetlenségé és a polgári forradalomé. Büszkeségünk, kapaszkodónk 1848 – amiből ha dacosan is, soha nem engedünk. Pilvax, Nemzeti dal, Tizenkét pont, Landerer-Haeckenast Nyomda, Nemzeti Múzeum, Petőfi, Jókai, Táncsics, este a Bánk bán – legendává lett helyszínek, hősök” – emelte ki beszédében. A megemlékezésen felszólalt még Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete nevében, a nagykövetség titkára, Dóczy András Attila is.
A koszorúzásról fotók megtekinthetők a Reviczky Társulás közösségi oldalán ITT>>>. Az ünnepi műsorról fotók megtekinthetők a Reviczky Társulás közösségi oldalán ITT>>>.  

Egy szívvel és egy lélekkel a változásért – megemlékezés Ipolyságon 

Ipolyságon a köztemetőben található Megbékélés Kapujánál tartották meg a március 15-i megemlékezést. Elsőként Izsmán Jónás református lelkész szólt az emlékező közösséghez. „A márciusi ifjak egy szívvel és egy lélekkel akarták a változást” – hangsúlyozta beszédében a lelkipásztor  

Ifj. Zachar Pál, önkormányzati képviselő beszédében párhuzamot vont a márciusi ifjak helytállása és napjaink közéleti-politikai helyzetképe között. „A világ változik, ám az emberi jellem nem változik. A márciusi ifjak hittek a becsületben, az emberek jóságában, s hittek önmagukban. Hűek voltak hazájukhoz. Ma sincs rosszabb dolgunk. Ma magyar emberként tiszteletünket tesszük a 48-as hősök előtt, hűek maradunk nemzetünkhöz” – jegyezte meg szónoklatában az önkormányzati képviselő. Hozzátette, büszke, becsületes, boldog és hithű magyar közösségekre van szüksége a felvidéki magyarságnak.

Az ünnepi megemlékezésen a fellépett a Béres Gábor által vezetett Musica Aurea Vegyeskar. További a helyi magyar alap és középiskolák egy-egy diákja szavalt, valamint énekelt. Ezt követően az ipolysági  magyar szervezetek és intézmények koszorúztak a Megbékélés Kapuja előtt.  Este  a városháza színháztermében folytatódott az ünnepség, ahol a budapesti Térszínház A vígéc zord bohózatát láthatta a közönség. (PP) 
Az ipolysági megemlékezés képei megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>. 

„Egy vérből valók vagyunk!” – megemlékezés Ipolybalogon

Már hagyományosan ezt a napot ünnepi műsorral és programokkal töltik meg az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola tanulói  tanáraik és a közreműködő vendégek. Az ünnepi öltözetben érkezett, kokárdát vagy nemzeti színű szalagot viselő tanulók először az iskola igazgatójának, Molnár Barnabásnak az ünnepi beszédét hallgathatták meg, majd az énekkar fellépése következett. Előadásuk mindig üde színfoltja ünnepségeinknek – köszönhetően az énekkar vezetőjének, Zolcer Erika tanító néninek –, s nem volt ez másként az idei évben sem.

Ezt követően a március 15-i eseményekkel kapcsolatos irodalmi összeállítást láthatták Laczkovský Denisa tanító néni rendezésében, majd a tanulók számára meghirdetett prezentációkészítő pályázat kiértékelése következett. Ennek témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt, így az ünnepnapon a legjobbak elő is adhatták vetített képes bemutatójukat. A díjazottak közül is kiemelkedett a 8. osztályosok egyik párosa: Oroszlány Natália és Ferenc Bernadett, akik győztesei lettek a vetélkedésnek.

A diákok által készített program utolsó fellépője a helyi művészeti iskola növendéke, Hlavács Réka volt, aki Kiss Kristóf tanár úr kíséretével adta elő a címben említett dalt, amelyet a diákok többsége vele együtt énekelt. A délelőtt további részében a Balassagyarmatról érkezett Paramisi Társulat előadásában tekinthettük meg a Kiskakas gyémánt félkrajcárja c. népmesefeldolgozást. Ezt táncház követte, valamint a temetőben található kopjafa megkoszorúzása. Nemzeti ünnepünkön a diákok, nevelőik és vendégek – Bálint Péter, a falu polgármestere, Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának elnöke és György Ferenc lelkiatya – emlékezve, tanulva és szórakozva tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt. (Németh Ágota)
Az ipolybalogi megemlékezésről felvételek megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>. 

Megemlékezések Gömörben és Nógrádban

Losoncon március 13-án délután emlékeztek a Kármán József emlékműnél, majd 16.30-tól ünnepi műsor mutattak be a Vigadó nagytermében. Közreműködtek a Kármán József Alapiskola tanulói, a Kármán J. Színház tagjai és a FOLK LC zenekar. Az ünnephez időzítve március 15-én 17.00 órától a Kármán József Alapiskolában megnyílt Kubinyi Ferenc életét és munkásságát bemutató kiállítás, amelyet Böszörményi István állított össze és mutatott be.

Füleken

Füleken március 15-én a katolikus templomban rendeztek nagyszabású ünnepi műsort 15.00 órától. A Csemadok Füleki Alapszervezete “Isten áldja meg a magyart” címmel tartotta a megemlékezést. Közreműködtek a Melódia Női Kar tagjai, a Pro Kultúra Férfikar tagjai, a Füleki Gimnázium csoportja – a Brosleve’l együttes valamint versmondók és énekesek. A műsor után a Hősök terén helyezték el a megemlékezés virágait. Schnelczer Zoltán fotós további képei ITT tekinthetők meg az ünnepségről.
A Nagykürtösi járásban Nagycsalomján rendezték 15.30-tól a járási megemlékezést. A kultúrműsor után a megemlékezők fáklyás felvonulással érkeztek meg a Pusztatemplom melletti temetőbe, ahol megkoszorúzták Bolgár Gábor alispán, a honti lovas nemzetőrség parancsnokának a sírját.

A Rimaszombati járásban
az ünnepségek sora a március 13-án kezdődött. Erről ITT számoltunk be. A folytatásban március 15-én megemlékeztek többek között Rimaszombatban 16.30-tól Petőfi Sándor szobránál, Balogfalán 15.00 órától a Templom téren, Simonyiban és Bátkában 17.00 órától a református templom előtti kopjafánál, Ajnácskőn a katolikus templom mellett található kopjafánál 17.30 órától.
Balogfalán a kopjafa előtt Bozó Erika iskolaigazgató mondott ünnepi beszédet, közreműködtek a helyi alapiskolások, Csépe Andrea és a Fürtöcskék asszonykórus.
Rimaszombatban a Tompa Mihály téren Petőfi Sándor szobrát koszorúzták meg. Ünnepi beszédet Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke mondott. A program ünnepi műsorral folytatódott a Városi Művelődési Ház színháztermében 17.30 órai kezdettel. Az irodalmi összeállítás címe: “Ezernyolcszáznegyvennyolc te csillag, Te népek hajnalcsillaga!” volt. Közreműködött többek közt a Gitáros-sokk Páko Mária vezetésével.

Rimaszombatban

Bátkában a református templom előtti kopjafát koszorúzták meg, ezt megelőzően istentiszteletet tartottak. Felléptek a helyi óvodások és iskolások. Közreműködött a Remény Idősebb Generáció Klubja. Beszédet mondott Hencz Péter, a község polgármestere.
Rimasimonyiban a megemlékezést a templom előtti kopjafánál rendezték.
Ajnácskőn a Csemadok Ajnácskői Alapszervezete a katolikus templom mellett található kopjafánál emlékezett az 1848/1849-es szabadságharc hőseire. A helyi iskolások mellett fellépett Kunya Gyula.
Tornalján március 15-én 17.00 órától volt a megemlékezés. Koszorúzást tartottak a Zoltán–kúria udvarán, a műsorban közreműködtek a Kazinczy Ferenc Alapiskola tanulói és Mikó Zoltán. Majd 17.30–tól ökumenikus istentiszteletre került sor a református templomban, ahol ünnepi beszédet Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja mondott. Az eseményről videótudósítást ITT tekinthetnek meg.

A Balogvölgyi kistelepülésen, Balogiványiban március 19-én 17.00 órától tartanak megemlékezést. A balogiványi református templomban nemzeti ünnepünk alkalmából magyar zászlót avatnak. Szeretettel vár mindenkit a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Balogiványi Református Egyházközség és Balogiványi Község Önkormányzata. A rendezvény részleteit Eseménynaptárunkban ITT találja.

A Rozsnyói járás megemlékezéseit csokorba szedve, időpont szerinti bontásban ITT találja.
Rozsnyó városában három helyszínen emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Mindkét magyar tanítási nyelvű alapiskolában, valamint immár hagyományosan a Csemadok által szervezett központi rendezvényen hajtottak fejet a megemlékezők. Beszámolónkat ITT olvashatják el.

Megemlékezések Kassán és környékén

Kassán március 12-15. között több ünnepi műsort és megemlékezést is rendeznek, 18-án pedig a Márai Stúdiószínpadon Morvai Ferenc, a Petőfi Bizottság elnöke tart előadást Petőfi hazatér címmel a Dobos László Irodalmi társaság és a Csemadok KVV szervezésében. Megkoszorúzták az 1848-as kassai csatában elesett lengyel hősök –Téhányi Lakótelep sarkán (a METRO áruház közelében) található – emlékművét. A kassai, eperjesi, szesztai és magyarbődi megemlékezésekről bővebben ITT olvashatnak. 
Kassa-környékén idén a Csemadok alapszervezetek 18 településen szerveztek ünnepségeket. A megemlékezéseket településenként, időrendi sorrendben ITT találja.

A Kassai Főkonzulátus Eperjesen tartja ünnepi fogadását
Magyarország Kassai Főkonzulátusa – székhelyén kívül – a konzuli kerület második, Szlovákia harmadik legnagyobb városában, Eperjesen, március 16-án rendezi meg fogadását nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából.
A rendezvényre négy, látványosnak ígérkező eseménysorral készülnek. Az egyik, hogy a csak Budapest és Kassa között közlekedő Rákóczi InterCity vonat szerelvénye ezen a napon Eperjesig közlekedik. 11:00 órakor indul Kassáról és 11:30-kor érkezik az eperjesi állomásra. A peronon várhatóan rövid beszédek is elhangzanak. A vonat utasait az eperjesi városi közlekedés autóbuszai szállítják tovább a fogadás helyszínére.

60040 Eperjes

A délben kezdődő fogadáson, amelyen csak meghívott vendégek vehetnek részt, magyarországi kistermelők, nyíregyházi éttermek, valamint magyar-szlovák testvértelepülések ismertetik ételkülönlegességeiket. A rendezvényen kiállítják a Magyar Szent Korona 55 kiló csokiból kiöntött művészi másolatát, amelyet a Szerencsi Bonbon csokoládéüzem hoz el. Az ünnepélyes hangulat fényét emeli a Laudate Dominum kassai magyar református énekkar és az eperjesi Vocals Női Kamarakórus.
„Az eperjesi programsorozatot a közös történelmi múlt és az egyre szorosabbá váló magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok jegyében szervezzük. Köszönjük, ha jelenlétükkel megtisztelik rendezvényeinket és azokról lehetőségeik szerint tájékoztatják a széles közvéleményt.” – fejeződik be Magyarország Főkonzulátusának tájékoztató felhívása – informálta a Felvidék.mát Balassa Zoltán, kassai tudósítunk.

Megemlékezések a Nagymihályi és Tőketerebesi járásokban

Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában „A Szabadság Napja” címmel ünnepi megemlékezést tartottak – a rendezvényről bővebben ITT olvashatnak. Leleszen a Petőfi Sándor emléktábla előtt koszorúztak március 13-án 15.00 órától.
Március 15-én 16.00 órai kezdettel a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete a VMK-ba várta az emlékezőket. Beszédet mondott: Petneházy Attila országgyűlési képviselő, a magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának tagja. 16.30 órai kezdettel Kisgéresben a kopjafánál koszorúztak. 17.00 órakor Királyhelmecen a városi hivatal üléstermében került sor a városi megemlékezésre.

Nagykaposon Petneházy Attila magyar országgyűlési képviselő volt az ünnepi szónok
A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete a helyi Városi Művelődési Központban tartotta megemlékezését az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról.  Az ünnepi szónok, Petneházy Attila, országgyűlési képviselő, a magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának tagja beszédében kiemelte, hogy a nemzet egészének összefogására nemcsak 168 éve, hanem ma is szükség van, ma kell megerősítenünk és megvédenünk a nemzetet, ma kell erőt merítenünk elődeink nagy tetteiből.

Nagykaposon

Az emlékezést színesítő kultúrműsorban közreműködtek a nagykaposi gimnázium diákjai, valamint az Erdélyi János Vegyeskar, a Csurbeláj népi együttes és a Cantabile Kamarakórus. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult, a megemlékezés résztvevői Erdélyi János nemzetőr szobránál helyezték el koszorúikat a róla elnevezett alapiskola udvarán. (Czap Edit)

Ünnepi megemlékezés Bodrogszerdahelyen

A Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában koszorúzással egybekötött ünnepi emlékműsorral tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulóján.  Az ünnepi műsorra március 14-én került sor az alapiskolában. Az iskola énekkarával és zongorakísérettel közösen énekelte a himnuszt a közel 150 fős gyereksereg és pedagógusgárda.

Megemlékezés Bodrogszerdahelyen

A diákok irodalmi összeállítással, énekszóval és gyertyagyújtással emlékeztek a forradalmi eseményekre. Elszavalták a Nemzeti dalt, idézték a föltámadott tenger tombolását, hirdették a 12 pontot, énekelték Kossuth üzenetét. Az ünnepi emlékműsort követően az ünneplő közösség a Vécsey-kastélyhoz vonult, ahol a rövid zenés műsort követően Kalinák Norbert történelemtanár méltatta az 1848-49-es eseményeket.

„1848 forradalmi földindulása szervesen illeszkedett abba a történelmi eseménysorba, amely megremegtette a korabeli Európa társadalmi és politikai szerkezetét.. A szabadságharc fő kiváltó okai a nemzeti és pénzügyi szuverenitás megszerzése és megtartása volt, amely ellen Európa valódi urai két nagy birodalom katonai erejét küldték harcba. Európa nemzeteinek korunkban újra meg kell vívniuk e harcot, hogy visszavegyék szabadságukat!” – mondta Kalinák Norbert beszédében.

Az iskola vezetése, az iskola mellett működő szülői szövetség és a Magyar Közösség Pártja helyi szervezete a Vécsey-kastély falán lévő Kossuth Lajos emléktáblánál koszorúztak. (Tökölyi Angéla)
Az eseményen készült képek megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”60108,60078,60064,59942,60070″}