Beszélgetés a Bihari Múzeumban (Fotó: Berényi Kornélia)

A párkányi székhelyű LIMES – ANAVUM Honismereti Társulás – mely társszervezete az anyaországi Honismereti Szövetségnek – képviseletében annak elnöke, Dániel Erzsébet, valamint Berényi Kornélia, a Szőgyén Öröksége Társulás tagja érkezett a háromnapos tanácskozásra a párkányi régióból. A Honti Múzeum vezetője, Pálinkás Tibor és a Pongrácz Lajos Társaság elnöke, Lendvay Tibor képviselték még a Felvidék helytörténetét ápoló közösségeket.

A konferencia április második felében, a „biharországi” Berettyóújfaluban kapott otthont, ahová 70 résztvevő érkezett Magyarország nyolc vármegyéjéből és a határon túlról, Felvidék mellett még a Vajdaságból és a Partiumból.

Előadások hangzottak el a régiókutatás, helytörténet és honismeret témakörökben. Előadók voltak: dr. Szilágyi Ferenc geográfuskutató, aki a Partium, mint régióértelmezés lehetőségeiről beszélt, dr. Szendrei Ákos, aki a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiumának határon átnyúló kutatási lehetőségeit ismertette, valamint dr. Vajda Mária, aki a bihari honismereti és helytörténeti kutatások eredményeiről, lehetőségeiről és feladatairól számolt be.

Az elszakadt országrészeket képviselve dr. Fábián Borbála a délvidéki helyzetről adott

Dr. Bodnár Mónika: Helytörténeti és regionális kutatások a Felvidéken (Fotó: Berényi Kornélia)
Dr. Bodnár Mónika: Helytörténeti és regionális kutatások a Felvidéken (Fotó: Berényi Kornélia)

számvetést. A Felvidék helytörténeti és regionális kutatásait a szepsi születésű dr. Bodnár Mónika muzeológus, a Miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa elemezte. Beszámolt a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság munkásságáról, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület kutatásairól és számos helyi és egyéni kezdeményezés eredményeiről.

A résztvevők látogatást tettek a Bihari Múzeumban és a Sinka István Városi Könyvtárban, ahol többek között kerekasztal-beszélgetés keretében megvitatták a múzeumok, könyvtárak és levéltárak munkájának jelentőségét, a múzeumpedagógia lehetőségeit, eredményeit és terveit.
A harmadik napon egy nagyváradi tanulmányúttal fejeződött be a találkozó, ahol a résztvevők megtekintették a felújított nagyváradi várat, mely az egyik legjelentősebb középkori építészeti műemlék Erdélyben, és látogatást tettek a Szent László-székesegyházban.

A konferencia idején érte a Honismereti Szövetséget az a megtiszteltetés, hogy Debreczeni-Droppán Béla, a szövetség elnöke Budapesten átvehette a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat, melyet a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola leánykarával megosztva kapott. Kövér László, az Országgyűlés elnöke laudációjában elmondta: az a nemzet, mely nem ismeri múltját, végveszélybe kerül, ezért tüntetik ki most a Honismereti Szövetséget, mely fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy történelmünk legfontosabb eseményeit minél több fiatal megismerhesse.
A kitüntetés 1,5 millió forint juttatással jár, az emlékplakettet Mádl Dalmától, a Polgári Magyarországért díj első kitüntetettjétől vehették át a díjazottak.

Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke (Fotó: Berényi Kornélia)
Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke (Fotó: Berényi Kornélia)

Debreczeni-Droppán Béla a konferencia zárszavában elmondta, hogy a Honismereti Szövetség továbbra is lelkesen dolgozik a Kárpát-medence magyarságának megmaradásáért, célja a népi kultúra értékeinek átmentése, élővé tétele. A meghúzott határ nem választja el egymástól a nemzet által megőrzött értékeket, ezért is szervezik tanácskozásaikat az anyaország határához közeli területeken, mint az elmúlt évben a Bánságban, az idei évben pedig Biharban. Terveik szerint a következő konferenciáknak a történelmi Hont vármegye, és Esztergom vármegye ad majd otthont.