Sinkó Ferenc író emléktáblája a kápolnán Csáky Károly felvételén

Sinkó Ferenc író, műfordító, szerkesztő nevét jegyzik irodalmi lexikonjaink. 1912-ben született az Ipolyság melletti Gyerk községben, ahol szülei régi megbecsült polgárai voltak a községnek.

A fiatal tehetséges gyermek az ipolysági gimnáziumban tanult, majd ugyanitt 1931-ben sikeres érettségi vizsgát tett. Írói tehetsége már gimnazista korában megmutatkozott; korán publikált a két háború közti szlovenszkói magyar lapokban.

Gyerki temetőkápolna Csáky Károly felvételén
Gyerki temetőkápolna Csáky Károly felvételén

Felsőbb tanulmányait a prágai Károly Egyetem jogi karán végezte. Aktív diákéletet élt: bekapcsolódott a Magyar Akadémikusok Keresztény Köre és a Prohászka-körök munkájába is. Már 1933-tól segédszerkesztője, 1935 és 1939 közt pedig főszerkesztője lett az Új Élet című lapnak. Írásai azonban más újságokban, folyóiratokban is megjelentek, mint például  A Mi Lapunkban, a Tábortűzben, a Prágai Magyar Hírlapban stb. (Turczel, 2004:365)

Sinkó Ferenc (archív felvétel)
Sinkó Ferenc (archív felvétel)

1939 után Sinkó Budapesten telepedett le, s a Felvidéki Magyar Hírlap, a Szív, illetve a Magyarország szerkesztőségében dolgozott. Hosszú időn át belső munkatársa volt az Új Ember című kiváló katolikus hetilapnak.

Sinkó a katolikus magyar széppróza kiváló képviselője. Írt regényeket, novellákat, misztériumjátékokat, tanulmányokat; fordított cseh, szlovák, lengyel és francia nyelvből; több kitűnő ö֊sszeállítást, válogatást készített. Munkáit áthatja a mély vallásosság és a szülőföld iránti szeretet.

Ismertebb művei közé tartozik az Öreg malom álmai (kisregény), az Isten udvara (novellák), a Jézus élete kicsinyeknek, A szenvedésről (tanulmányok), a Boldogasszony legénye (misztériumjáték), A Fekete madár (elbeszélések), a Csudatörténetek (összeállítás prédikációkból), az Édesanyámnak szeretettel (antológia, ֊összeáll.). Budapesten hunyt el 1990-ben.

Egy Sinkó-sír Gyerken Csáky Károly felvételén
Egy Sinkó-sír Gyerken Csáky Károly felvételén

Sinkó Ferenc emléktáblája Gyerken

A jeles szülött emlékét kegyelettel őrzik falujában. S bár már a szülőház nem áll, a község temetőjében több Sinkó-sírt is találunk. Itt leplezték le 2004-ben az író emléktábláját is, amely a szép temetőbeli kápolna falán kapott helyet. Az emléktábla-állítás kezdeményezője Csomó László egyetemi tanár volt. A táblát az önkormányzat készíttette; Czuczor József volt ipolysági plébános szentelte fel.

A négyzet alakú sárgaréz táblán az alábbi szöveg olvasható: „Isten napszámában/ mindig megmaradtam./ SINKÓ FERENC/ költő, író, szerkesztő – Gyerk község szülöttje/ 1912 – meghalt Budapesten 1990-ben/ Bár nem az anyaföld a nyughelyed/ szülőfölded őrzi emléked/ az emléktáblát a Község Önkormányzata állíttatta/ 2004“.