A felújított emlékmű a lévai köztemetőben (a szerző felvétele)

A Lévai Magyar Asszonyok Ligája folytatja az adománygyűjtést, melyből a lévai köztemetőben található 1848/49-es emlékmű melletti honvédsírokat szeretnék megmenteni a pusztulástól.

Az emlékművet a liga kezdeményezésére tavaly nyáron elindított engedélyezett közadakozás eredményeként újították fel, és ünnepélyes keretek között október 6-án szentelték újjá.

„Az emlékmű mögötti területen körülbelül kétszáz honvédtiszt nyugszik. A honvédek a nagysallói csata sérültjei voltak, akiket Léván ápoltak, majd egy kolerajárvány áldozatai lettek. A sírhellyel az elmúlt évtizedekben senki sem törődött. Terveink szerint mészkőoszlopokkal és lánccal kerítjük el a területet” – tájékoztatta a Felvidék.Ma-t Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának elnöke. Hozzáfűzte, terveiket járási szintű közadakozásból szeretnék megvalósítani.

„A honvédek a régióért áldozták életüket. Ezért is kérjük a tágabb környék támogatását. A tisztesség úgy kívánja, hogy ezt a sírhelyet is gondozzuk, s őrizzük a honvédek emlékét” – hangsúlyozta. Az engedélyezett közadakozás június végéig tart. Mint az elnök elmondta, már több magyarok lakta település adakozott a nemes cél érdekében, ahogyan érkeztek adományok a Lévai járáson kívüli és magyarországi személyektől is.

A 13,5 méter hosszú és 2,5 méter széles nyughely az emlékmű szerves része. Az emlékművet a kolerajárványban elhunyt honvédek sírhelyének tőszomszédságában emelték 1871-ben a város magyar hölgyeinek kezdeményezésére. Mára a sírkövek szinte teljesen szétporlottak, hatalmas fa nőtt a nyughelyen. Az első szakaszban az honvédsírokat az emlékmű kőoszlopaival azonos anyagú, lánccal összekapcsolt oszlopokkal kerítik el. „Azt szeretnénk, ha mindenki számára nyilvánvaló lenne, hogy az emlékmű és a nyughely összetartozik, egységet alkot” – fogalmazott Kosztolányi Magdolna.

A Lévai járásban lakók az adományaikat az alábbi OTP bankszámlaszámra utalhatják át: 16326240/5200, a járáson kívül lakók pedig az alábbi OTP bankszámlaszámra: 16302185/5200.