Pillanatkép a könyvkeresztelőről (Fotó: Müller Éva)

Május 12-én került sor a lévai Reviczky Házban a helyi Reviczky Társulás újabb kiadványának, Müller Péter Őrizzük kőbe vésett emléküket című könyvének ünnepélyes bemutatására, melyre Pető Tibor, Magyarország meghatalmazott pozsonyi nagykövete jelenlétében került sor.

Az említett könyv a Reviczky Társulás 13. kiadványa, melyek döntő többsége Magyarország Kormánya, a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával láttak napvilágot. Ezért is volt nagy esemény a társulás életében, hogy a lévai magyarok közösségi házában Pető Tibor személyében a pozsonyi magyar nagykövetet fogadhatta, ezzel is kifejezve háláját Magyarország Kormányának a helyi hagyományok megőrzésének rendszeres támogatásáért.

Pető Tibor nagykövet köszöntője (Fotó: Müller Éva)

Pető Tibor ünnepi köszöntőjében  hangsúlyozta,

a nemzet túlélésének záloga, ha megbecsüli múltját, s ebből erőt merítve épít jelent és jövőt.

Az ilyen regionális kiadványok nemcsak a helyi közösségeket erősítik, de az egyetemes magyar kultúra szerves részét képezik. Ezért a nagykövet Magyarország Kormánya nevében külön köszönetét fejezte ki a szerzőnek a helyi értékek könyv formájában történő megörökítéséért, mely véleménye szerint akár a következő ezer évre is rögzíti, az eljövendő nemzedékek számára elérhetővé teszi a helyi történelmi örökséget.

Pető Tibor nagykövet a Reviczky Házban (Fotó: Müller Éva)

Hangsúlyozta, nagy szükség van ezekre az erőforrásokra, mert a magyarságnak a fiatalságot – éljenek a határokon belül vagy kívül – testileg, szellemileg és lelkiekben erősre kell nevelni, formálni, hogy megállják helyüket a mai kihívásokkal teli világban. Beszéde végén sok erőt, egészséget és lankadatlan alkotókedvet kívánt Léva és vidéke magyar közösségének.

Majd Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás elnöke beszédében Babits Mihály „minden szeretet bilincs, és minden örökség teher” gondolatát fűzte tovább „minden szeretet bilincs, és minden örökség ajándék” formában.

Urbán Zoltán ünnepi beszéde közben (Fotó: Müller Éva)

Majd így folytatta: „A magyarság közös isteni ajándék. Eme formájában a teher ajándék. Nekünk nincs más dolgunk, csak kamatoztatni ezt a hagyatékot és óvni azt. Így tettünk, teszünk mi is.

A mai napig társulásunk 35 sírhely megmentésében vállalt szerepet. Gondozásuk és oltalmazásuk ajándék és megtiszteltetés egyben.

Dolgunkat tudjuk, a cél szent. Az odavezető út rögös, néha fájdalmas is, de nem adjuk fel. Mi is harcolunk, úgy mint Dobó, Koháry vagy Reviczky.

Beszédét ezekkel a gondolatokkal zárta: „A külhoni magyarok nagy tisztelettel, csökönyös ragaszkodással tekintenek az anyaországra, és minden gesztus, segítség, támogatás csak fokozza ezeket az érzéseket. Hálásak vagyunk, illendő köszönetet mondunk a nagykövet úrnak is, aki jelenlétével igazolja, hogy számít ránk a Haza, ahogy mi is a Hazánkra.” Továbbá köszönetet mondott Müller Péter elnökségi tagnak, aki kitartó és odaadó munkájában időt, s energiát nem sajnálva megalkotta a társulás újabb kiadványát.

Őrizzük kőbe vésett emléküket

Ezt követően Ševeček Judit, a Reviczky Társulás titkára mutatta be a könyvet. Megtudhattuk, hogy a bemutatott kiadvány

elsősorban a híres lévaiak sírhelyeit megőrző mozgalomnak kíván emléket állítani, s nem titkolt szándéka, hogy a védett sírok gondozásának folyamatosságát biztosítva minél több fiatalt állítson majd az ügy mellé.

A könyv kapcsolódik a 2009-ben megjelent temetői kiadvány utolsó fejezetéhez, amely három eltűnt síremléken, illetve felszámolt sírhelyen keresztül a lévai temetők valamennyi ilyen síremlékére, sírhelyére emlékeztet.

Az új kiadvány első fejezete azonban a lévaiak összefogásának köszönhetően 2021-ben arról számolhat be, hogy mindhárom neves lévai neve újra kőbe vésve olvasható a lévai temetőben.

Pető Tibor nagykövet és vendéglátói a megkeresztelt könyvvel (Fotó: Müller Éva)

A könyv második fejezete, ha foszlányokban is, 1871-től a mai napig igyekszik bemutatni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket sok lelkes lévai a történelmi sírhelyek megmentése érdekében végzett.

A következő fejezetben megismerkedhetünk a lévai temetők védett sírjai rendszerszintű gondozásának kialakulásával és azok jegyzékével. Ugyancsak itt mondunk hálás köszönetet Kosztolányi Magdolnának, a mozgalom lelkének, s azoknak a példás lévai polgári társulásoknak és intézményeknek, azok lelkes tagjainak, akik rendszeresen részt vesznek a védett sírok gondozásában.

A negyedik fejezet a lévai temetőben pihenő neves személyiségek életútját mutatja be, a helytörténeti szakosztály és támogatóik 2009 és 2021 közötti anyaggyűjtésének eredményeként.

Az ötödik fejezet – a szerző legújabb kutatási eredményei alapján – az 1848/49-es szabadságharcban harcoló, és a lévai temetőben többnyire már jeltelen sírokban pihenő honvédeknek és tiszteknek állít emléket, ismerteti életútjaikat.

Dedikálás és kötetlen beszélgetés (Fotó: Müller Éva)

A könyv utolsó fejezete az I. világháborúban harcolt és annak csatáiban elhunyt lévaiakra emlékezik. Bemutatja a valamikori lévai I. világháborús emlékműveket, amelyeket ma már sajnos hiába keresnénk. A 249 hősi halott nevének közzétételével – az előttük lerótt kegyelet mellett – a társulás nem titkolt szándéka, hogy a kedves olvasók segítségével teljessé tegye névsorukat, s idővel minél több lévai hősi halott személyes életútját is megismerhessük.

A könyvet egy képmelléklet zárja, amely pillanatfelvételeken mutatja be a védett sírok gondozásában részt vevő polgári társulások, szervezetek nagyra becsült munkáját.

Müller Péter képes beszámolója (Fotó: Müller Éva)

Majd a könyv szerzője, Müller Péter egy gazdag képanyagot felvonultató kiselőadásban mutatta be a híres lévaiak sírhelyeit megőrző mozgalom szervezeteit, lelkes tagságukat és értékmentő munkájukat.

Az esemény zárásaként Pető Tibor, Urbán Zoltán, Kosztolányi Magdolna és Müller Péter a lévai temetőből hozott földdel keresztelték meg a kiadványt.

Majd Urbán Zoltán a nagykövet úrnak bemutatta a Reviczky Házat, ismertetve a társulás sokrétű tevékenységét. A lélekemelő szép délután dedikálással és a jelenlevők kora estébe nyúló kellemes társalgásával zárult.

A nagykövet úr a Reviczky Ház kis közösségi termében (Fotó: Müller Éva)

(Ševeček Judit/Felvidék.ma)