A kép illusztráció. Fotó: archívum

Tanulságos és elgondolkodtató táblázatot közölt Ipolyság város lapjának szlovák változata, a Hontianske listy májusi száma. A régió iskoláinak tanulólétszámát, illetve a beíratott gyermekek számát teszi közzé a 2012/13-as tanévtől napjainkig.

Tizennégy intézményről, pontosabban tizenhárom alapiskoláról és egy bentlakásos kisegítő iskoláról van szó. Az utóbbit, ahol magyar és szlovák nyelven folyik az oktatás, 92 tanuló látogatja.

Amint a táblázatból is kiderül, a régióban van négy magyar és ugyanannyi szlovák tanítási nyelvű, teljes szervezettségű alapiskola. Ezen kívül működik még három magyar és két szlovák tannyelvű kisiskola. El kell mondanunk továbbá, hogy az alsószemerédi és a szalatnyai magyar kisiskolát, illetve az ipolyszakállosi szlovák kisiskolát zömmel roma származású gyerekek látogatják. Felsőszemeréden évekkel ezelőtt megszűnt a magyar nyelvű oktatás, akárcsak Deménden is. Egyáltalán nincs iskola az olyan településeken (településrészeken), mint Tesmag, Pereszlény, Felsőtúr, Nagytúr, Ipolyfödémes, Egeg, Gyerk, Tompa, Horváti, Százd, Lontó, Szete, Ipolybél.

Ami a számokat illeti, az alábbiakat olvashatjuk ki a táblázatból. A 2012/13-as tanévben a magyar iskolákat 670 tanuló látogatta, jelenleg pedig 654 az összlétszám. A csökkenés tehát ez alatt az időszak alatt 16. Ugyanakkor a szlovák iskolákba az említett tanévben 834 gyermek járt, most pedig 826 a létszám. A csökkenés itt nyolc. Az is köztudott, hogy az említett vidéken még mindig jóval nagyobb a magyar nemzetiségű lakosság száma, mint a szlovákoké.

Persze, ez önmagában nem mérvadó, hiszen a lakosság korösszetételét is ismernünk kellene. Feltételezem például, hogy Ipolyságon a magyar nemzetiségűeknél az idősebb korosztály száma a nagyobb, míg a szlovákoknál ez fordított.

A beíratkozásokat illetően ez a kép rajzolódik ki: a 2012/13-as iskolai évben 69 gyermeket magyar, 101-et szlovák intézménybe írattak. A legutóbbi beíratáskor 71 volt a magyarba, 97 a szlovákba íratott gyermekek száma.

Érdemes néhány települést külön is megemlítenünk. Ipolyságon példál 2012/13-ban 460 volt a két magyar alapiskolába járók száma, ami most 463, tehát hárommal több. A két szlovák alapiskola tanulóinak ֲösszlétszáma néhány éve 548, most pedig 560, tehát tizenkettővel több. Hogy Ipolyságon enyhe emelkedés figyelhető meg, az azzal is magyarázható, hogy több diák jár ide a régió ama helyeiről szintén, ahol még van iskola, illetve látogatják az itteni iskolákat a szomszédos Nagykürtösi járás egy-egy településének gyermekei is.

Ipolyságon egyébként a 2012/13-as tanévre 53 gyermeket magyar, 69-et szlovák iskolába írattak. Legutóbb 51 volt a magyar, 58 a szlovák iskolákba íratott gyermekek száma.
Ugyancsak érdemes odafigyelnünk a palásti helyzetképre.  E faluban szintén nagyobb a magyar nemzetiségű lakosság száma. Ugyanakkor 2012/13-ban 93 tanuló látogatta a szlovák, 68 pedig a magyar iskolát. Ma a létszámkülönbség még szomorúbb: a szlovák iskola diákjainak száma 84, a magyaré pedig 49. A 2015/16-os tanévre 14 gyermeket a szlovák, ötöt a magyar iskolába írattak. Legutóbb 5 a magyar, 7 a szlovák iskolába íratottak száma.

Az ipolyszakállosi helyzetkép szintén figyelemkeltő lehet. A közös igazgatású óvodának és magyar alapiskolának négy évvel ezelőtt 89 tanulója volt, ma 76 a létszám. A szlovák kisiskola diáklétszáma 51 volt, ma 47. A teljes szervezettségű magyar tannyelvű alapiskolába legutóbb hét gyermeket, a szlovák kisiskolába tizenhármat írattak be. Tudnunk kell viszont, hogy az utóbbit főleg az ide, illetve a szomszédos falvakba tömegével betelepített, messziről hozott roma családok gyermekei látogatják, néhányan növelve később a deméndi szlovák iskola létszámát is.

Nos, ezt mutatja a statisztika, ez a valóság. Ám, hogy a számok mögött mi minden áll, mi az oka ennek vagy annak, azzal érdemes foglalkoznunk, azt érdemes elemezniük érdekképviseleteinknek is.