Győri Margit, a Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás elnöke

1987. június 26-án az Egyesült Nemzetek Szervezete egy konferencián hivatalos közlemény formájában kihirdette, hogy június 26-át kábítószer-ellenes világnappá nyilvánítja.

Magyarország 1997-ben kapcsolódott be a drogellenes világnap programjainak megrendezésébe, azóta minden évben országszerte kampányt hirdetnek ezen a napon. Civil szervezetek és önkormányzati intézmények együttműködésével ebben az időszakban kiemelten felhívják a figyelmet a kábítószerekkel történő visszaélés veszélyeire és az illegális kereskedelem csapdáira.

Munkájuk indokolt, mert a statisztikai adatok megdöbbentőek. A felnőtt népességet tekintve csaknem minden tizedik személy fogyasztott valamilyen kábítószert. Az iskoláskorúak körében pedig még riasztóbb a helyzet. Közülük minden ötödik próbált már ki valamilyen kábítószert. Körükben a marihuána a legnépszerűbb, de elterjedt a gyógyszerekkel való visszaélés, vagy a gyógyszerek alkohollal történő fogyasztása is.

Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC) kutatás 2014. évi felmérésének eredményei szerint Magyarországon a 9. és 11. évfolyamban tanuló diákok 18,7%-a fogyasztott már marihuánát. A tanulók túlnyomó többsége 14 évesnél idősebb, közel fele 16 évesen, negyedük pedig 15 évesen került kapcsolatba először a marihuánával. A 11. évfolyamban tanulók 23,3%-a, a 9. évfolyamosok 14,3%-a próbálta ki a drognak ezt a formáját.

A megkérdezett 16 éves magyar diákok közül a fiúknak 28,3%-a fogyasztott már valamilyen visszaélésre alkalmas szert az élete során, a lányoknak pedig 29,4%-a.

Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a megkérdezett diákok ötöde tartotta a drogokat könnyen, vagy nagyon könnyen beszerezhetőnek. A kábítószerekhez való hozzájutás forrásaként többségük baráti kapcsolatot jelölt meg.

A dunaszerdahelyi Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás 10 éves fennállása óta részt vesz az iskoláskorúak felvilágosító munkájában. A fiataloknak a kábítószer-fogyasztás egészségre gyakorolt káros hatásaira, illetve az egészségük megóvásának fontosságára 2006 óta hívják fel a figyelmet.

A témáról Győri Margittal, a társulás elnökével beszélgettünk.

Reálisnak tartja a statisztikai adatokat?

Megítélésem szerint a lányoknál nagyobb a fogyasztói arány, mind a drog-, mind az alkoholfogyasztás területén. Ez társadalmilag nagyon veszélyes, mert a jövő generációjának megszületése múlik rajtuk. A felvilágosító munkánknak az is része, hogy ezt is elmondjuk a fiataloknak, döntéseik következménye nem biztos, hogy most fog jelentkezni, viszont a hátralévő életük minőségére is kihathat.

Miért tartja fontosnak a FEMIT a felvilágosító munkát?

Előadásaink során a gyerekeknek őszintén beszélünk a kábítószer, az alkohol hatásairól, fogyasztásának következményeiről. Tapasztalataink szerint, amikor ezekkel szembesülnek, utána könnyebben tudnak nemet mondani.

Milyen eszközöket használnak a felvilágosító munka során?

Két előadásunk van, az egyik egy film, amelynek címe: Karesz végakarata. Gáspár Károly, az édesapa a saját élettörténetén keresztül mutatja be a fia drogfogyasztását, azt, milyen hatással volt a függőség a fiára és rajta keresztül az egész családra.

A másik előadást egy pszichológus tartja, aki interaktív foglalkozáson ismerteti a drog káros hatását. Ez azért nagyon hasznos, mert a fiatalok nemcsak hallanak róla, hanem komoly érveket és ellenérveket is bemutat nekik.

Sokan, felnőttek, fiatalok egyaránt azt mondják, mire mondjon nemet, ha azt sem tudja, milyen. Csak akkor tudja meg, ha kipróbálja. Mit lehet ezzel a hozzáállással kezdeni?

Tapasztalatunk szerint, ha a fiatal megfelelő felvilágosítást kapott, és biztos családi háttérrel rendelkezik, akkor nem fog kábítószert fogyasztani.

Akkor a családi problémákkal küzdők vannak leginkább kiszolgáltatva? Őket hogyan lehet segíteni?

Ha hívnak bennünket, szülői értekezletekre is elmegyünk, ahol a szülőknek, pedagógusoknak elmondjuk, mire figyeljenek, hogyan segítsék a saját gyereküket abban, hogy ebbe a csapdába ne essen bele.

Mióta végzi a FEMIT ezt a munkát?

2006 decemberében találkoztam Gáspár Károllyal egy előadáson, akkor döntöttük el, hogy a kábítószer-fogyasztás, a függőség kialakulásának megakadályozása érdekében ezeket az információkat a Felvidéken közvetíteni fogjuk az iskolák felé. Azután az évek folyamán bővítettük az előadásaink témaköreit, mert azt tapasztaltuk, hogy új problémák is felmerültek a fiatalok körében. Ezek a témák az erőszak, a játékszenvedély, az étkezési problémák, amelyek hasonló veszélyeket rejtenek, mint a kábítószer fogyasztása.

Jelenleg hány iskolával működnek együtt?

A Felvidéken fellelhető összes oktatási intézménnyel kapcsolatban vagyunk. Az előadásokat több témában Felvidék-szerte megszervezzük, majd az igények összesítése alapján valósulnak meg a tanév során a programjaink.

2016 január végén ünnepelte a FEMIT a 10 éves jubileumát. Milyen visszajelzést kapnak a munkájukkal kapcsolatban?

Vannak olyan iskolák, melyek keresnek bennünket, kérik az előadások megtartását, ez a legjobb visszajelzés. Gyakran felhívnak szülők is, hogy hallottak rólunk, és elmondják, hogy szeretnék elhozni hozzánk családtagjukat, akinek segítségre van szüksége. Előfordul, hogy egy komoly beszélgetés elég rá, hogy felismerjék a családok, mit kell tenniük.
A pozitív visszajelzés egyik formája, amikor magánszemélyek, vállalkozók, akik figyelemmel kísérik tevékenységünket, felhívnak, hogy támogatni szeretnének bennünket.

Milyen jövőbeni tervei vannak a társulásnak?

A felvilágosító előadásokat folytatni szeretnénk, emellett a tevékenységünket ki szeretnénk bővíteni olyan nagyszabású rendezvényekkel, mint 2012-ben a Kontraszt kiállítás megszervezése volt.
Az ilyen programok nagy tömegeket mozgatnak meg és nevelő hatásúak a szülőkre, gyerekekre egyaránt. A fiatal családok segítése is célunk, és jó lenne megvalósítani egy önkéntes „Nagymamaszolgálatot”, amikor az egyedülálló idősebb ember segíti a nagyszülő nélküli fiatal családot a mindennapi boldogulásban.