Az Atelier idei, második számának gerincét az évfordulójukat ünneplő művészek adják. A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete (MAMSZE) két oszlopos tagja, Litomericzky Nándor és Szilva József ünnepli jubileumát.

A kortárs képzőművészeti folyóirat tehát az első 24 színes oldalon az ő munkásságuknak ad helyet.

Litomericzky Nándor építész idén ünnepli 50. születésnapját. Rövid életrajza mellett Eva Dénesová művészettörténész írt rövid bevezetőt a mítoszok, a történelem és a hagyomány világa által inspirált építészről. A gyönyörű fényképekkel illusztrált lapokon feltűnnek a Litomericzky Nándor tervei alapján megépült családi házak, otthonok és villák. Prokai Gábor művészettörténész az itt megjelenő írásában úgy fogalmaz: otthont teremtő építész. Maga az építész is közöl egy rövid írást, melyben egyik legfőbb művéről, a komáromi Európa-udvarról ír. Továbblapozva megjelennek középületei és műemlék felújításai is. Egyik ilyen épület a Schola Privata Gutaiensis iskolaépülete. Az iskola volt igazgatója, Murányi György írja: az iskola épülete nemcsak építészeti megoldás, de művészeti alkotás is egyben. Személyes hangvételű írásban méltatja Litomericzkyt Szalay György, egyetemi oktató, a komáromi Bencés Rend főgondnoka. Mint volt tanára „önzetlen szakmai munkatársnak“ írja le Litomericzkyt és dicséri érdemeit, amelyet a komáromi Bencés Rendház műemlék felújítása során tapasztalt közös munkájuk során.

Szilva József grafikus, festőművész tavaly töltötte be a 70. életévét. Rövid életrajz mutatja be eddigi életútját, majd Eva Kowalska néhány gondolatát olvashatjuk a művészről és művészetéről. Mások dicsérő szavai helyett alkotásaiban gyönyörködhetünk. Szerencsére! Remek festményein feltűnik a Garam mente, Gömör és Csallóköz tájai, Komárom utcái. Színes linómetszeteiből is megjelenik pár az újság lapjain. Híres emberekről készült nagyméretű portréiról így fogalmaz Kowalska: „gondolati festészete képeinek erős érzelmi és szellemi kisugárzást ad“.

Az Atelier utolsó színes oldalán Janiga József festőművész meg nem élt 70. születésnapjára emlékezve az ő két alkotásának reprodukcióját láthatjuk, valamint Pogány Gábor írásából szemelvényezett a főszerkesztő, továbbá Kulcsár Ferenc Janiga József emlékére írt Zsoltárából is közölnek részletet.

A lap további részében a kiállítások kapnak teret: Bugyács Sándor grafikáit az esztergomi TÁR-LAK SZALONBAN állították ki. A tárlatot Csicsay Alajos nyitotta meg, megnyitó beszéde teljes terjedelmében olvasható az Atelierben. Olvashatunk még Olasz Ferenc kiállításáról a Vigadó Galériában, a VIII. Kortárs Ikonográfiai Bienálléról, amit Kecskeméten rendeztek meg, valamint Somogyi József szobrász és tanítványainak tárlatáról, melyet Fekete György, az MMA elnöke nyitott meg a budapesti Vigadó Galériában. Takács Mari grafikus, gyermekkönyv-illusztrátor kiállítását a tatabányai Kortárs Galériában Miglinczi Éva nyitotta meg, az ő írását olvashatjuk a tárlatról.

A folytatásban sajnos az emlékezésé a szerep: Csiby Mihály grafikus- és festőművészt a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotóközösségtől Molnár György búcsúztatja. A művészeti folyóirat hasábjain a 155 éve született Rippl-Rónai Józsefről szintén megemlékeznek.

Olvashatunk továbbá a Limes Galéria két fotókiállításáról is. Fedor Gabčan szociofotói a hajóban kaptak teret, míg Kurucz Ottó és Angyal Gábor fotóit a Dúdor István teremben nézhették meg a látogatók.

A kitekintőben hírt adnak a megújult Csallóközi Múzeumról és egy Dél-Komáromban újonnan nyílt galériáról, az NJ Galériáról. Pomogáts Béla Egyensúlykeresés, Tanulmányok és cikkek című könyvéből Kopócs Tibor szemelvényez, a magaskultúra helyzetéről elmélkedve. Majd betekintést nyerhetünk a MAMSZE szervezésében útjára indított beszélgetősorozat első részébe.

Végezetül  a szokásos program-és könyvajánlóval  fejeződik be az Atelier művészeti folyóirat idei, második száma.