Kép: hungarikum.kormany.hu

A Lakiteleki Népfőiskola jóvoltából július 11-18. között beindul a Garam-menti Kollégium, a Magyar Értéktár kutatása a Párkány és Léva közötti magyarok lakta településeken.

A Garam-menti településeken ebben az időszakban 40 kárpát-medencei kutató – nagy részt egyetemisták – látogatják meg a települések adatközlőit, akiket az előzőleg megbízott helyi koordinátorok jelöltek ki.

Harminchat település (közte három város: Léva, Zselíz, Párkány) értékeit tárják fel a már tapasztalt kutatók, akik kérdőívekkel érkeznek a helyszínre, fotókat, dokumentumokat, és helyszíni látogatást tesznek minden jelzett értéket teremtő, vagy már a múltat idéző helyszínen.

Mint a két héttel ezelőtti találkozón Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola vezetője, a Hungarikum Bizottság tagja, a magyar parlamentbe összehívott felvidéki szakmai segítőknek elmondta, hogy a nyári kutatás ősszel folytatódik. Az újabb kiutazás alkalmával, már az értékelésen túl, következnek a videofelvételek, majd kiállítás és konferencia valamely településen, és végezetül egy könyv is, és CD lemez készül a felvett értékes anyagról.

A végső cél a központi adattár anyagának gyűjtésén kívül, hogy helyben a településeken is felhívják a figyelmet az értékek feltárására, megbecsülésére és továbbadására.
A kutatást vezető magyarországi szakemberek egy segédanyagot is kiadtak, amely a települések rövid történetét, és az utolsó népszámlálási adatokat tartalmazza.
A kutatók ipolyszakállosi szálláshelyükről naponta kirajzanak a csaknem 100 km-es körzetben lévő, Párkánytól Léváig elterülő, Garam-menti falvakba.