Köteles László és csapata, a Szepsi és Környéke Társulás immár a 42. Honismereti Kerékpártúrát szervezi. A történelmi haza múltja, jelene és jövője iránt érdeklődők július 29. és augusztus 7. között ezúttal a Mátyusföldön, Zoboralján és a Garam mentén kerekeznek.

„Honismereti túránk a történelmi honunk megismerésének legszebb és legkövetkezetesebb módját választotta – mi megyünk felkutatni szülőföldünk értékeit és érdekességeit. Erre a feladatra a kerékpárt választottuk. Évek és évtizedek tapasztalata bizonyítja, hogy ezen a módon fiatalkorú és nyugdíjas, lányok és fiúk, diákok és tanáraik, kétkezi munkás és parlamenti képviselő alkotnak toleráns és jóindulatú közösséget“ – mondta Köteles László. Ebbe, az évente megújuló közösségbe nagy tisztelettel várják a határon innen és túlról az érdeklődőket. A túra Nagyfödémesről indul és Esztergomban ér véget.

Mint megtudtuk, a szervezők célja a túrázók figyelmének ráirányítása a hazai történelmi, kulturális és természeti értékeinkre. Július 30-án, szombaton délután Éberhardon gr. Apponyi Albert síremléke előtt tisztelegnek, ahol Kovács László tart előadást az államférfi hajdani tevékenységéről. Megtekinthetik Boldogfán a román kori templomot,  Szencen a várost, Szenczi Molnár Albert emlékművét, és fürdőzésre is lesz lehetőség. Jókán, a református templomban este ötkor dr. Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperesének előadását hallgathatják meg az anyanyelvváltási tapasztalatokról és a szórványosodásról a felvidéki magyar református közösségben.
Másnap, július 31-én vasárnap Nagyszombat magyar múltját elevenítik fel, a kassai vértanúk emlékéről ifj. Brogyányi Mihály szól. Nagymácsédon a községi múzeumba látogatnak, ahol a honfoglalás kori emlékeket tekintik meg, és sor kerül a mátyusföldiek kultúrműsorára is.

A következő héten is nagyon értékes pillanatok várnak a résztvevőkre. „A túrához bárki, bármelyik állomáson csatlakozhat, várjuk azokat is, akik a túrázással járó fizikai megterhelést már nem tudják vállalni. A résztvevők között többféle politikai hovatartozású, más-más elveket valló személyek is lesznek. Itt megoszthatják saját véleményüket, de tartózkodunk majd az erőszakos eszmefuttatásoktól és az arrogáns személyektől“ – szögezte le Köteles László.

A további programról elmondta: augusztus 1-jén, hétfőn Zsigárdon állomásoznak, megemlékeznek a zsigárdi csatáról, tisztelegnek Katona László fafaragó síremléke előtt. Majd Pereden megkoszorúzzák a honvédemlékművet, ahol Novák Veronika a dicsőséges tavaszi hadjáratról tart előadást. Deákiban a román kori templomot és a termálfürdőt, Nagyfödémesen a tájházat látogatják meg. Augusztus 2-án, kedden Esterházy János lesz a középpontban. A megemlékezésre Nyitraújlakon kerül sor, ahol tisztelegnek jelképes sírja előtt. Nyitrán megnézik a várost, a múzeumot és a várat, Pogrányban pedig Zilizi Zoltán, a Nyitra és Vidéke Célalap igazgatója tart előadást a Zoboraljáról. Augusztus 3-án, szerdán Felsőelefánton a kastélyokkal kezdenek, elhangzik Fehér Sándor előadása a Gyulayakról, majd Apponyban a „nagy“ kastély, illetve az Apponyi kripta következik, itt Fehér Sándor és Peter Králik az Apponyiak jelentőségéről szól részletesen. Zobordarázson az ezeréves kápolnát tekintik meg, Alsóbodokon pedig az Esterházy–kálváriát, ahol dr. Molnár Imre történész, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója várja a túrázókat előadással, aztán közös kulturális műsor is lesz a kultúrházban.

A jövő hét további része is hasonlóan ígéretes programokat kínál, a résztvevők olyan ismeretekkel gazdagodhatnak, amelyekre csak ilyen túrák alkalmával van lehetőség. Augusztus 4-én, csütörtökön Pogrányban a tájházat, Béládon a kastélyt és az apátságot, Malonyán a világhírű arborétumot tekintik meg. Innen Garamszentbenedekre mennek, ahol a gótikus erődtemplomnál kolostortúrát tesznek, majd Lévával és a várral, a Barsi múzeummal és a református iskolai intézménnyel ismerkednek, utóbbi helyen Kiss Beáta várja a túra résztvevőit. A táborverés Garamszentgyörgyön lesz, ahol este táncházban is szórakozhatnak. Másnap, augusztus 5-én, pénteken a román kori templommal és a tájház megtekintésével kezdenek, majd Nagysallón a honvédemlékmű, Zselízen a város, Oroszkán a Military Historical Museum következik. Utóbbi hadimúzeum Szlovákia legnagyobb magángyűjteménye. Megállnak Zalabán a Csontos Vilmos emlékháznál is. A túra hátralévő részében a szállás Garamkövesden lesz, ahol este a Zseb együttes ad műsort, vasárnap, augusztus 7-én pedig Gyurcsó Istvánra emlékeznek. Közben augusztus 6-án, szombaton ellátogatnak Búcsra, megnézik a népviseletes babák kiállítását, az Erzsébet királyné és a millenniumi emlékművet, Bulcsú vezér szobrát, Dunamocson a falumúzeumot, Muzslán a községi iskola épületét, Párkányban a várost. Este pedig kiértékelik a XXXXII. Honismereti Kerékpártúrát. Vasárnap Esztergomban közös városnézéssel és túrás istentisztelettel ér véget a mozgó szabadegyetem.

Köteles László kifejtette, hogy a mindnyájunkat érintő sorskérdéseinkről, gondjainkról és örömeinkről is beszélgetnek majd a rendezvény folyamán. Meghívták többek közt Berényi Józsefet, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnökét, Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártja (MKP) országos elnökét, Vörös Pétert, a Most-Híd parlamenti képviselőjét. „De mindenkit várunk, aki valamiképpen hozzá tud járulni sorsunk alakításához, jobbításához pártbeli hovatartozásra való tekintet nélkül” – tette hozzá Köteles, akit a túra folyamán a 0905 207 549-es telefonszámon kereshetnek.