Prof. Albert Sándor a tanévnyitón (balról a harmadik). Fotó: HE

Előrebocsátom, hogy csak annyi információval rendelkezem, ami a médiákban hallható és olvasható volt. A hír arról szólt, hogy csak részben módosul az alsó tagozatos iskolák kerettanterve.

Egy esztendővel ezelőtt a Draxler miniszter által módosított kerettantervvel kapcsolatban azt mondtam és írtam, hogy ezzel az anyanyelv oktatását ellehetetlenítő tantervvel (9-ről 5-re csökkentették az anyanyelv oktatásának heti óraszámát az 1. évfolyamban) nem szabad elkezdeni a tanévet.

Ez a lépés a magyar iskolák kézzelfogható diszkriminációját jelentette, felvetésem mégsem talált visszhangra. Az iskolák beletörődtek a miniszteri rendeletbe és a „szabad órák” rovására úgy-ahogy pótolták a hiányzó tanórákat. Ezzel viszont lemondtak arról a lehetőségről, hogy az iskolai program keretén belül (amit az ún. szabad órák biztosítottak volna) kialakítsák saját arculatukat, vonzóbbá tegyék iskoláikat. Regionális ismereteket oktassanak! A helyi (iskolai) oktatási programok kialakítása persze többletmunkát jelentett volna, ezért egyes iskolák talán még örültek is, hogy erre nem kell sort keríteni.

Az elmúlt napokban az oktatási tárca, az Állami Pedagógiai Intézet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megpróbálták legalább részben kezelni a problémát és kidolgoztak egy kompromisszumos óraterv-javaslatot, amelyet minden résztvevő elfogadott. Ezután következett a meglepetés. Az Állami Pedagógiai Intézet, felülírva a közösen kidolgozott és elfogadott javaslatot, egy számunkra kedvezőtlenebb kerettantervet terjesztett be a minisztériumba.

Magyarul, hülyének néznek bennünket és szembeköpik az egyeztetés résztvevőit is. Minden magyarázat nélkül! Csak, mert megtehetik. Még az Állami Pedagógiai Intézet magyar művelődésért felelős, magyar nemzetiségű osztályvezetője sem ad magyarázatot. Vajon miért nem? Esetleg ő is rábólintott az igazgatója által benyújtott tervezetre?!

Ezt is lenyeljük azzal, hogy az iskolák majd valahogy megoldják? Nem kellene végre a sarkunkra állni és kimondani, hogy elég volt?! Nem kellene mozgósítani a politikai képviseletet, hogy azonnal állítsák le ezt a packázást? És nem kellene végre az érintett iskolák vezetőinek és tantestületeinek is kiállni saját gyerekeikért, saját magukért?