A Rimaszombati református gyülekezet kórusa (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A tornaljai református templomban szeptember 24-én rendezett kórustalálkozón az Andante vendégkórus és a gömöri lelkészek kórusa mellett a tornaljai, a simonyi, a rimaszombati, a zádor-rimaszécsi, a serkei, a nagybalogi, a hanvai és a gömörhorkai gyülekezetek énekkara mutatkozott be.

A Gömöri Református Egyházmegyében tizenötödik alkalommal adatott meg a gyülekezetek kórusainak, hogy együtt forduljanak az alkotó Isten felé. „Egymás épülésére és erősítésére jöhettünk újra össze. Azt kívánom a gyülekezeteknek, hogy mindig tudjunk olyan Istenre figyelő közösség maradni, akik segítik egymást. Ekkor tényleg van áldás, s újra és újra megérezhetjük, hogy milyen jó együtt énekelni az Úrnak”- mondta Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese, aki maga is tagja a hanvai Tompa Mihály vegyeskarnak és a lelkészkórusnak.

Megtelt a templom (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Megtelt a templom (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Nt. Nagy Ákos Róbert igehirdetésének alapjául Pál apostol Efézusbeliekhez írt leveléből a „Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel” (Efezus 5:18) részt vette. Mint kifejtette, nem a borivásról van itt szó, hanem egy sajátos életfelfogásról, ami ma is eléggé divatos. Nevezetesen, hogy ne törődjünk semmivel, csupán a pillanatnyi élvezetekkel. Sokan úgy gondolják, most éljünk jól, a többi úgysem számít. Úgy véli, egész Európának ez a fajta gondolkodás okozhatja a végét, amikor már nem a jövő felé tekintünk, s elfordulunk hittől, egyháztól, értékrendtől. „Ne rohanjunk a saját pusztulásunkba. Ezen a kórustalálkozón is, e szép ünnepi alkalmon, azt mondta nekünk Isten igéje, hogy ne ilyenek legyünk” – figyelmeztetett.

Nt. Nagy Ákos Róbert esperes (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Nt. Nagy Ákos Róbert esperes (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A gyülekezetek kórusai az úr magasztalását énekszóval is komolyan veszik. Alkalmakat teremtenek a próbákra, közös énektanulásra, fellépésekre, bemutatkozásokra. Több kórus már tizenötödik esztendeje töretlenül járja ezen utat, és zsoltárokat zeng az Úr dicsőségére. Ilyen például a tornaljai és a gömörhorkai gyülekezetek kórusa, akik idén anyagi támogatást is kaptak Bán Zoltán egyházmegyei főgondnoktól. A támogatáshoz rajta kívül Šimko József, Rimaszombat polgármestere, valamint Auxt Ferenc és Juhász Péter megyei képviselők járultak hozzá.

Bán Zoltán, a Gömöri Református Egyházmegye főgondnoka örömének adott hangot, hogy a „gömöri kórusmozgalom felfutó ágban van”. „Adja az Úr Isten, hogy az elkövetkezendő években is legalább ennyien legyünk, vagy még többen” – mondta, miközben széjjelnézett a megtelt padsorok között, amelyeket a kórustagok teljesen elfoglaltak. Büszkén mondta, hogy az idei alkalomra végre megalakult a rimaszombati református gyülekezet kórusa is.

A gyülekezet (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
A gyülekezet (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Nagyon sokan szeretnek énekelni, de a mi énekeink bizonyságtételek a mindenható Istenről, az egyedüli Úrról. A mai alkalommal is vallást tettünk az énekek által, hogy szeret bennünket az Isten” – nyilatkozta Fazekas Ágnes, a tornaljai gyülekezet lelkésznője.

Édes Árpád alistáli lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának vezetője örömét fejezte ki, hogy a kórusok összejövetele valódi mozgalommá vált. „Egyházunkban ezek az egyházmegyei kórustalálkozók a legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvények. Éppen kezdtem utánaszámolni, ha összeadnánk egyházmegyéink összes kórusát, akkor már biztosan többen lennénk ezernél is” – mondta. A református énekek a Zeneakadémián, valamint a Művészetek Palotájában című ajándék hanghordozókkal érkezett, s a kórusvezetők a város és az egyházmegye emlékképei mellett ezt is átvehették.

Szögedi Anna, Tornalja polgármestere (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Szögedi Anna, Tornalja polgármestere (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Köszöntötte a kórustalálkozót Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere is. Ezen kórustalálkozó idén a városnapok nyitórendezvénye is volt egyben. A szép műemléktemplom ez esztendőben meg is újul, a külső munkálatok már javában folynak, a város is támogatja azt. „A város vezetése számára nagyon fontos, hogy közösségeink méltó környezetben éljék mindennapjaikat, s méltó környezetben találkozhassanak egymással. A lelkekből fakadó ének ma is meghallgatásra talált. Büszkék vagyunk rá, hogy Tornalja példája lehet a nemzetiségek és a felekezetek összetartó ökumenizmusának” – mondta. Hozzátette, október 6-án, az aradi vértanúk napján a hívek ismét együtt imádkozhatnak majd ebben a templomban.

A Gömöri Református Egyházmegyei Kórustalálkozóról készült képgalériánk IDE KATTINTVA tekinthető meg.