Fodor Attila (Fotó: CPI)

Búcson október 18-án és 19-én került sor a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók Országos Konferenciájára, mely rendezvény a maga nemében kezdeményezésnek számít. A kétnapos konferenciát a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) a Comenius Pedagógiai Intézettel (CPI) és az Iskolavezetők Országos Társulásával együtt (IOT) szervezte. A tanácskozás részleteiről és eredményeiről Fodor Attilát, a CPI igazgatóját kérdeztük.

„Az SZMPSZ eddigi működésének 26 éve és a CPI tevékenységének 13 éve alatt valóban gazdag tevékenységet folytatott, számtalan képzést és konferenciát szervezett a tanárok részére, ám ilyen, az iskolaigazgatókat érintő országos konferencia még nem volt. Ezért hiánypótló ez a rendezvény” – válaszolt megkeresésünkre Fodor Attila, aki kihangsúlyozta, hogy rendezvényükre az állami szervek képviseletében is érkeztek előadók. „Ennek az az üzenete, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha együttműködünk” – fogalmazta meg a CPI igazgatója.

Jövőkép és aktualitás

A keddi nyitórész célja elsősorban az iskolaigazgatók jövőképének meghatározása volt. Ezt a mindennapi irányítás gondjaival terhelt igazgatók számára szükséges bebiztosítani: tudják, lássák, merre halad jelenleg az oktatás világa. Meghívott előadókként Setényi János budapesti oktatáskutató, valamint Vladimír Burjan, a Dobrá škola főszerkesztője voltak jelen. Fodor Attila elmondta, hogy Peter Plavčan oktatásügyi miniszter még tavasszal kinevezett egy független szakértőkből álló, hat főből álló bizottságot, melynek Vladimír Burjan is tagja. Feladatuk egy stratégiai tervezet, az oktatás hosszú távú koncepciójának kidolgozása. Vladimír Burjan ebbéli funkciójából adódóan vett részt a konferencián és Szlovákiában elsőként mutatta be ezt a vitaanyagot. Ez a két előadás volt hivatott oktatásunk jövőképét felvázolni” – foglalta össze Fodor Attila a kedd délelőtti eseményeket.

Tartalom és forma

Kedden délután két témakört vitattak meg: az oktatás tartalmát és az iskolahálózatot érintő témákat. A kerettantervi követelményeket, a magyar iskolák tantervi szabályozását, s a tankönyveket érintő kérdések megvitatásához az Állami Pedagógiai Intézet négy magyar munkatársát hívták meg, akik május közepe óta egy önálló nemzetiségi részleget alkotnak. A CPI igazgatója portálunknak elmondta, erre húsz éve nem volt példa és épp ezért rendkívüli pozitívumnak tartja. A másik, évek óta nyomasztó téma az iskolahálózatot érintette. „Fogynak a gyerekek, sok iskolánk van, melyeket racionalizálni kell. A szlovákiai magyar iskolahálózat optimalizálásáról és finanszírozásáról mind a 102 jelenlévő iskolaigazgató, moderátor által irányított beszélgetést folytatott.

Tudásátadás, tapasztalatcsere, értékelés

Szerdán az Állami Tanfelügyelet két munkatársa számolt be tapasztalatairól, melyeket a magyar és a szlovák iskolákban tett látogatásuk során észleltek. Széleskörű tapasztalataikkal konkrétan hozzájárulhatnak iskoláink működésének jobbításához – fogalmazott Fodor. Majd Prékop Mária, a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiségi Főosztályának igazgatója tájékoztatta a résztvevőket eddigi munkájáról. A szerdai nap utolsó programjában az SZMPSZ-en belül működő iskolavezetők szakmai társulása, az Iskolavezetők Országos Társulásának elnöke, Morvay Katalin értékelte és összegezte az elmúlt évek eredményeit.

Lesz folytatása a konferenciának

„A kollégák részéről egyértelmű az üzenet, hogy ennek a konferenciának folytatása kell, hogy legyen” – fogalmazott Fodor. Megtudtuk, a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolák és középiskolák igazgatóinak egyharmada volt jelen. „Azt tapasztaltuk, hogy éppen az egyik célcsoport, a veszélyeztetett iskolák igazgatói maradtak távol, aminek valószínűleg az az oka, hogy nem tudták megoldani, hogy tanítási idő alatt két napra eljöjjenek. A jövőben ezt a problémát is kezelnünk kell” – fogalmazott határozottan Fodor Attila.

A CPI igazgatója viszont elmondta – bár elégedettek a résztvevők létszámával – néhány nagyobb iskolából hiányolták az igazgatókat. „Dunaszerdahelyről az egyik alapiskolából sem jöttek el, ugyanakkor Somorjáról, Nagymegyerről és az Érsekújvári járásból is hiányoltunk nagyobb iskolákat.”

A jövő évi szakmai program összeállításához kikérik az igazgatók véleményét is. „Az ő javaslataik alapján állítjuk majd össze a programot, hogy igazán testreszabott legyen” – számolt be távolabbi terveiről Fodor Attila. „Az iskolahálózat finanszírozását is tovább kell gondolni, optimalizálni kell a működésüket és a tartalmi fejlesztésen pedig folyamatosan dolgozni kell“ – összegezte a Comenius Pedagógia Intézet igazgatója.

Erősödik a nemzetiségi oktatás

Arra a kérdésünkre, hogy milyennek látja Fodor Attila az oktatásügyet érintő változásokat annak fényében, hogy tavasz óta az oktatási tárcánál több magyar szakember is dolgozik, pozitív, bizakodó választ fogalmazott meg.

„Cél, hogy megerősödjön a nemzeti kisebbségek helyzete a minisztériumban. Az előző évekhez képest magasabb szintű szervezeti egység jött létre” – fogalmazott. „Az előző kormányok idején nemzetiségi osztályok voltak ugyan, de azokban nem kaptak helyet a különböző nemzetiségek képviselői. Most magyar a főosztályvezető és további két magyar munkatársa is van” – mondta. Fodor Attila szerint ez azt jelenti, hogy egyértelműen erősödik a nemzetiségi oktatás ügyének kezelése, már azáltal is, hogy az a főosztály, amelyet Prékop Mária vezet, közvetlenül az oktatási minisztérium államtitkárához – a Most-Híd által delegált – Peter Krajňákhoz tartozik. Fodor úgy látja, történtek előrelépések és folyamatban van a különböző tervezetek előkészítése, melyek által tovább erősödhet a nemzetiségi oktatás.

Fodor Attilát is meghívta Peter Plavčan

Mint megtudtuk, a Vladimír Burján által Búcson is bemutatott közoktatás-fejlesztési stratégia nyilvános megvitatására az oktatásügyi miniszter az SZMPSZ-t, mint szakmai szervezetet is meghívta jövő csütörtökre a minisztériumba, amelyen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége képviseletében Fodor Attila vesz részt.