Fotó: SITA

A nemzeti és etnikai kisebbségek hatékony, átlátható és megbízható rendszerének bebiztosítása, valamint a kisebbségekhez tartozó személyek jogvédelmének garantálása – beleértve az intézményes kereteket is – a célja annak a kisebbségvédelmi akcióprogramnak, amelyet október 26-án fogadott el a szlovák kormány.

A közszolgálati TASR hírügynökség jelentése szerint a kisebbségekhez tartozó személyek jogvédelmét érintő akcióprogram a 2016-2020-as évekre szól.

Az akcióprogram a tavaly elfogadott Az emberi jogok védelmének és támogatásának országos stratégiája a Szlovák Köztársaságban című dokumentumból indul ki. A pozsonyi kormány ebben a dokumentumban rendelte el egy akcióprogram kidolgozását olyan könnyen sebezhető és eddig marginalizált csoportok és egyének számára, akik jogai jelenleg még nincsenek megfelelő módon védve és érvényesítve.

A dokumentumot a kormány kisebbségügyi megbízottjának hivatala dolgozta ki a nemzeti és etnikai kisebbségi bizottság, valamint a nemzeti kisebbségek képviselőinek bevonásával. Az akcióprogramot, amelynek konkrét részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a nemzeti és etnikai kisebbségi bizottság, valamint a kormány emberi jogi tanácsa előzőleg jóváhagyta.

A TASR szerint az akcióprogram hét műveleti célt határoz meg, amelyek a kisebbségi kultúrák támogatási rendszerének javítására, a kisebbségi nyelvhasználat feltételeinek javítására, a kisebbségi specifikumok jobb megjelenítésére az oktatási és nevelési rendszerben, illetve a médiában a kisebbségekről szóló tájékoztatás javítására irányulnak. Az egyes műveleti célok megvalósításának konkrét, időbeni terve van, és meghatározták a felelős tárcákat és együttműködő szubjektumokat is.

Az akcióterv szerzői megállapították: a társadalom – többségi és kisebbségi egyaránt – nincs megfelelő módon tájékoztatva a kisebbségi jogokról, aminek következtében hiányzik a megfelelő társadalmi nyomás is azok érvényesítésére. A szükségesnél gyengébb a kisebbségi jogok érvényesítésének a gyakorlati kikövetelhetősége, és korlátozott a kisebbségi kultúrák támogatása is.