A somorjai kultúrház nagy előcsarnokát is megtöltötték az érdeklődők, akik az immár tizenkét évvel ezelőtt elhunyt, azonban ma is általános köztiszteletnek örvendő helyi tanár, képzőművész, Skriba Pál emlékkiállításának megnyitójára összesereglettek szeptember 30-án, pénteken este.

Az alkotások a Tallós Prohászka István kiállítóteremben kaptak helyet, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a megnyitót a vesztibülben kellett tartani. A zeneiskola két tanárának, Domsitz Erikának zongora- és Hegyi Brigittának hegedűjátéka tette hangulatossá az ünnepséget, amelynek résztvevőit elsőként Bárdos Gábor polgármester köszöntötte. Köszönetet mondott a kiállítás kezdeményezőjének, Szinghoffer Gábornak és a kurátorának, Juhász Tibornak, hogy alkalmat teremtettek, hogy a város felidézze Skriba Pál emlékét, hiszen rá családja, kollégái, tanítványai, barátai és ismerősei mellett a képzőművészete iránt rajongók nagy tábora emlékezik nem szűnő szeretettel. A képek, amelyeket számos magángyűjteményből válogattak össze, Skriba Pál kedvelt technikáival készültek, olajfestmények és akvarellek, amelyekre jellemző a fény és az árnyék játéka, a foltszerű ecsetvonás.

A megnyitó a kultúrház előcsarnokában zajlott (Fotó: Tóth Ilona)
A megnyitó a kultúrház előcsarnokában zajlott (Fotó: Tóth Ilona)

A kiállítást Szűcs Irén, a helyi művészeti alapiskola igazgatója nyitotta meg, ő méltatta Skriba Pál életművét. „Pali bácsi két módon vált ismertté a Csallóközben: Mint kiváló tanár, aki tudományra és képzőművészetre is oktatta a tanítványait. Kifogyhatatlan türelme, humora, emberszeretete és nem utolsósorban pedagógiai adottságai révén neve fogalommá vált tanítványai és kollégái körében. Másodsorban festőként vált ismertté a Csallóközben, és szélesebb körben is. Elismerést és megbecsülést vívtak ki művei. Tájképein megörökítette a korabeli falvakat, tanyákat, erdőket, a Dunát. Számos portrét és csendéletet is hagyott az utókorra” – mondta egykori barátjáról, kollégájáról a művészeti iskola igazgató asszonya.

Szűcs Irén nyitotta meg a kiállítást (Fotó: Tóth Ilona)
Szűcs Irén nyitotta meg a kiállítást (Fotó: Tóth Ilona)

Szinghoffer Gábor fiatal helyi vállalkozó magánemberként kezdeményezte a kiállítás megszervezését, és örömmel tapasztalta, hogy mindenki milyen nagy szeretettel nyilatkozott Skriba Pálról, akit csak megszólított az ötletével. Néhány éve kezdte gyűjteni a régi Somorján készült fényképeket, amatőr filmfelvételeket, amelyekből két éve készült egy kiállítás a kultúrházban. A város iránti szeretet, egészséges lokálpatriotizmus motiválja őt, és családja, barátai támogatását élvezi, ezért nem lankad a kedve, szeretne sok helyi eseményt, amely Somorjáról szól.

Hegyi Brigitta és Domsitz Erika muzsikál (Fotó: Tóth Ilona)
Hegyi Brigitta és Domsitz Erika muzsikál (Fotó: Tóth Ilona)
Életrajzi adatok a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet adattárában:

Skriba Pál
* 1932, Tejfalu – † 2004, Somorja / képzőművész, pedagógus
Tejfalun született 1932-ben, 1953-ban Komáromban érettségizett, a Pozsonyi Pedagógiai Főiskolán szerzett tanári oklevelet 1959-ben, képzőművészeti nevelés-ábrázoló geometriai szakon. Ekkor kezdett tudatosan foglalkozni a festészettel. Szellemi példaképe a Somorjáról Magyarországra települt Tallós Prohászka István festőművész volt. 1981-ig a Somorjai Magyar Tannyelvű Gimnáziumnak, majd a somorjai Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskolának a tanára volt, ez utóbbi intézmény képzőművészeti tagozatának a vezetője is.

skriba-pal-kep-1-1024x716
Hűséges ragaszkodással szerette a Felső-Csallóközt. Saját látásmódjával, saját énjével gazdagítva örökítette meg szeretett szülőföldjét. De a tájképfestés mellett helyet kapott munkásságában a néprajzi tematika is. Okkal csodálhatók meg portréi és csendéletei. Alkotói sokrétűségét bizonyítják olajfestményei, akvarelljei és rajzai is.
Somorján hat kiállítása volt (az utolsó az életműkiállítás 2003-ban), Dunaszerdahelyen kettő, de szívesen állított ki kisebb falvakban is (Csenke, Felbár, Tejfalu).