Az alkotásokat szemlélve (Fotó: RT/Felvidék.ma)

A lévai Reviczky Társulás és a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete közösen szervezték meg november 25-én a “Felvidéki polifónia- 2016” című tárlat megynyitóját a lévai Reviczky Házban.

Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke a megnyitó elején üdvözölte a vendégeket, és köszöntőjében  kiemelte, hogy a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének és a Reviczky Társulásnak hasonlóak a törekvéseik: közelebb vinni az emberekhez a kultúrát, a művészetet, az értékeket.

A lévai kiállítást a nagyváradi, illetve a a  brüsszeli kiállítás előzte meg. Brüsszelbe Csáky Pál az MKP Európa Parlamenti képviselője kérésének eleget téve került a kiállítás. A rendezvény nagyon pozitív visszhangot váltott ki az Európai Parlamentben, majd ezt követően  Tőkés László Európa Parlamenti képviselő kérésére a kiállítás Nagyváradon is bemutatásra került.

Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke köszönti az egybegyűlteket (Fotó: RT/Felvidék.ma)
Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke köszönti az egybegyűlteket (Fotó: RT/Felvidék.ma)

Kopócs Tibor, a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének (MAMSzE)  elnöke a tárlat megnyitó során röviden bemutatta az egyesületüket, majd kiemelte, hogy a mostani tárlat nem véletlenül kapta a Felvidéki polifónia címet, hiszen ezzel egy szeletét szeretnék bemutatni a felvidéki magyar alkotók munkáinak, a tárlattal az együvé tartozást szerették volna hangsúlyozni.

A lévai kiállításmegnyitót Dolán Éva művész-tanárnő zongorajátéka tette színesebbé, aki Bartók Béla két népdalfeldolgozását adta elő.

A tárlatot Novotny Tihamér művészeti író, művészettörténész nyitotta meg, és méltatta. „A MAMSzE alkotóinak munkáiban erőteljesen jelen van a magyar kultúra és hitvilág, a népművészet, a szakrális magyarságkép, valamint ezeknek a mai helyzetbe történő átültetése is.  Másrészt a személyes kézjegyek, gesztusok is megtalálhatóak az alkotásokon.“

A kiállításon, melynek kurátora Dolán György, a MAMSzE több tagja is jelen volt, így többek között Csémy Szőke Éva, Šmídová Horváth Klára, Molnárné Wirth Rozália, Csémy Olivér, Csémy Krisztián, Lőw Attila és nem utolsósorban a hazai Pomothy László is.

A lévai tárlaton 33 alkotó mutatkozott be (Fotó: RT/Felvidék.ma)
A lévai tárlaton 33 alkotó mutatkozott be (Fotó: RT/Felvidék.ma)

A MAMSzE céljai: a szlovákiai magyar képzőművészet szellemi eredményeinek megőrzése és megújítása, egy szuverén szervezet létrehozása, melynek értéke van a közvélemény előtt, valamint közösségépítés a határon túli magyar művészekkel és szervezetekkel. Ezek a célok összecsengenek a Bethlen Gábor Alapítvány jelmondatával, mely szerint:„.mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk”.

„Ez a Felvidéki Polifónia kiállítás az önálló dallamvezetés,  szólamokon alapuló  vizuális többszólamúság, nemcsak Szlovákiában és Európában, de elsősorban a magyar kultúrához újra és mindig is ízesülve szól éppen és méltó összecsengésben. A lévai kiállítás  a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete 33 alkotójának 33 alanyi dallamvezetésének biztosít megnyilvánulási lehetőséget“  –fogalmazott Novotny Tihamér a megnyitón.

A kiállítás megtekinthető december 10-ig minden hétfőn és szerdán 14 és 17 óra között, valamint a Reviczky Ház rendezvényei alkalmával.