Már olvasható a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának gondozásában megjelenő Kürtös kulturális–közéleti havilap novemberi száma. A tartalomból:

A láng, amely nem szűnik meg égni címmel a címlapon olvasható a Csemadok XXIV. Közgyűléséről szóló beszámoló. A Nagykürtösi járásból is érkeztek résztvevők arra a történelmi erdélyi zarándokútra, mellyel a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt civil lakosság előtt tisztelegtek. A történelmi visszatekintővel tarkított beszámoló a lap hasábjain olvasható.

A regionális havilapban több cikk is foglalkozik az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójával. A magyar intézmények és szervezetek a járás számtalan településén tartottak megemlékezéseket. Október 23-án a csábi születésű Balga Zoltán atya meghívására a cseh fővárosban adott ünnepi hangversenyt az ipolybalogi Szent Korona Kórus. Erről is szól a novemberi lap. Az inámi Jánoska Mátyás, a balassagyarmati Szondi György Szakközépiskola ’56-os esszépályázatának első helyezettje lett. A pályamű rövidített, szerkesztett változata ugyancsak olvasható a lapban.

A járás magyar tannyelvű alapiskolái (Ipolynyék, Ipolybalog, Lukanénye és Ipolyvarbó) diákjai részt vettek a Rákóczi Szövetség által meghirdetett diákutaztatási programban. Október utolsó napjaiban többek között Egerben, Recsken és Budapesten jártak a fiatalok.

Szülőfalujában ápolják Kubányi Lajosnak, Nógrád festőjének és a Kubányi családnak a kultuszát.  Október végén az alsóesztergályi Kubányi-ház falán emléktáblát avattak, értesülhetünk a havilapból.

Irodalmi nagyjaink nyomában címmel a járás magyar alapiskoláinak kilencedikes tanulói a térség jeles személyiségeinek életével és munkásságával ismerkedtek meg. Sorra felkeresték a Madách- illetve a Mikszáth-emlékhelyeket, és megfordultak Zs. Nagy Lajos szülőfalujában Zsélyben is.

Az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör Krúdy-megemlékezést tartott Szécsénykovácsiban. A lap részletesen beszámol Zs. Nagy Lajos szülőfalujában lévő síremlékének felavatásáról. Csáky Károly írásában Ipolynagyfalu temetőjét járhatjuk be, különös tekintettel a Lipthay- és a Tersztyánszky kripta bemutatására.

Óvár község római katolikus közössége is megtartotta az irgalmasság évét. Ennek kapcsán a környékről származó Balga Zoltán atya az elmúlással kapcsolatban fejti ki gondolatmenetét.

Végezetül pedig a novemberi számból sem hiányozhat a könyv – és eseményajánló.