Ökrös Mariann egy korábbi kísérőrendezvényen Bátkában (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Feszty–Körkép Alapítvány Feszty Árpád születésének 160. évfordulója és a körkép millenniumi kiállításának 120. évfordulója alkalmából, az idei évet Feszty Emlékévként hirdette meg, melynek nyilvános bejelentésére – Feszty Árpád személyéhez közel álló méltó helyen – a Felvidéki Magyar Bálon került sor 2016. január 23-án Libádon.

“Ez alkalomból megszólítottuk a Kárpát-haza négy magyarajkú tájegységét: Erdélyt, Kárpátalját, Délvidéket és Felvidéket. A Történelmi Magyarország területén élő 10 és 18 életév közötti gyermekek részére összeállított vetélkedősorozatot azzal az üzenettel indítottuk útjára, hogy bármely tájegységről érkezzünk is, ahol magyar szó, magyar lelkület lengi át szívünket mindenhol otthon vagyunk, egyek vagyunk.
Sorsunk közös, s ennek megfelelően egységes akarattal tudunk a jövőbe nézve olyan célokat megvalósítani, mint ezer éve Árpád vezér a magyarok bejövetelével, vagy Feszty Árpád, aki a kor jelentős szellemi alakjait és patrónusait mozgósítva határidőre elkészítette a körképet, melynek felállításában az egész nemzet egységes szívdobbanása lüktetett. Ezen példamutató tetteket követve hangsúlyossá tettük a határon túli szerepvállalást az összefogás jegyében azzal, hogy a kolozsvári, a beregszászi és a zentai forduló után a Felvidéken zárjuk az Emlékévet” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Csütörtöky József, a Duna Menti Múzeum múzeumigazgatója.

A Feszty Árpád Emlékév záró konferenciájára 2016. november 4-én és 5-én kerül sor dr. Kövér László, az Országgyűlés Elnökének fővédnöksége alatt. Mint megtudtuk, az ünnepség díszvendégei a Feszty család tagjai lesznek, akik nemcsak személyes jelenlétükkel, de lelkileg és aktív részvételükkel is folyamatosan támogatják az egész évre kiterjedő emléksorozatot.

“Az emlékév sorozat méltó záró konferenciája 2016. november 4-én lesz Révkomáromban a Duna Menti Múzeumban, mely idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. A konferencia képzőművészeti, művelődéstörténeti és nem utolsósorban történészi szemszögből is szakmailag magas igényességgel kerül megrendezésre, ahol a felkért neves előadók az érintett szakterületek kiemelt képviselőiként szólalnak fel. Az emlékévet kellő méltósággal zárjuk, mely az év kiemelkedő hazai kultúrpolitikai eseményének ígérkezik” – nyilatkozta Csütörtöky József. Hozzátette: “Ezzel megvalósítjuk a különböző tájegységek magyarlakta területeinek szellemi, lelki és fizikai összekapcsolását, kohézióját, mely egységesen megnyilvánul eredetünk, anyanyelvünk, szimbólumrendszerünk, hagyományaink és kultúrkörünk azonosságában.”

Felkérik az egykori Feszty Szalon baráti körének leszármazottait egy pódiumbeszélgetésre

“Ezzel megidézzük a 120 évvel ezelőtti korszak szellemi elitjének eszmeiségét, mely a kor meghatározó  irányvonalát képviselte a századforduló magyar történelmi, irodalmi, kultúrpolitikai és művészeti vonalán. Véleményformáló erejükkel befolyásolták a magyar közvélemény alakulását, mely erősen hatott a kor nemzet- és magyarságtudatának megerősítésére, nemzeti összefogásra buzdított, és elősegítette a nemzeti identitás beazonosítását” – tette hozzá Ökrös Mariann, a Feszty-körkép Alapítvány elnöke.

A Feszty-körkép Alapítvány felelősséggel vállalja annak a szellemi hagyatéknak a felkarolását, melyet a ma élő utódok által életre kelthet.

“A hazánk történelmi fordulatait érő eltelt 120 év összegzését tekintve, nagy hangsúllyal és példaértékű motivációval tud a Feszty Szalon értéket közvetíteni, olyan üzenetet megfogalmazni az egész nemzet számára, amely egyaránt nagy hangsúllyal bír, mind a kisebb, helyi diaszpórák, mind a Kárpát-haza egész területe magyarságtudatának összefogásában” – mondta Ökrös Mariann.

Mint kifejtette, a Feszty Emlékév során tett kárpátaljai fordulók alkalmával ismerhették meg Popovics Béla tanárt és helytörténész urat, akinek nevéhez kötődik a Feszty-körkép előrajzolásának pontos földrajzi beazonosítása.

(Fotó: www.karpataljalap.net)
(Fotó: www.karpataljalap.net)
A körkép előkészületei a Munkács melletti Kendereske község körüli domboldalon zajlottak

“A lelkes és hazaszerető irodalmár 2004-ben talált rá arra a helyre, ahol Feszty Árpád festőtársaival letáborozott és előrajzolta a körkép hátteréül szolgáló hegyvonulatot. Ennek neve ez idáig tévesen, hiteltelen forrásból a Volóci völgyként lett átadva a köztudatba.
A Feszty-körkép Alapítvány biztosítja a zárókonferencián, hogy Popovics Béla a teljes nyilvánosság előtt bejelentse a körkép előkészületével kapcsolatos azon fontos helyreigazítását, mely a pontos földrajzi meghatározást igazolja. Ez a Munkács városának keleti területén elhelyezkedő Kendereske község körüli domboldal” – nyilatkozta Ökrös Mariann.

Popovics Béla kezdeményezésére kicsinyített kőrotunda lett felállítva a Kenderesi dombon, melynek továbbgondolásában az alapítvány előterjesztette azt a javaslatot, hogy az újra épülő Városligetbe tervezzék be a körkép eredeti kiállítási helyéül szolgáló Rotunda emlékhelyet.

A komáromi Emlékest során díjátadó gálára is sor kerül

Ez alkalomból Emlékplakettek kerülnek átadásra. A díjazottak olyan szempontok alapján lettek kiválasztva, akik a 2016. évben megrendezett Feszty Árpád Emlékév sikeres megvalósításában nyújtottak segítséget, illetve a határon túli magyarság összefogásáért, a magyar fiatalok felkarolásáért és a kollektív nemzettudat megerősítése mellett tették le sok évtizedes munkájukat.

“Ezen kívül külön kategóriában adományozunk díjakat azoknak, akik a Feszty Árpád szellemi és tárgyi hagyatékának ápolásáért és fennmaradásáért végeznek kimagasló tevékenységet. A díjátadó gála meglepetése három életműdíj átadás. Ez azonban maradjon valóban meglepetés” – mondta.

A kétnapos rendezvény alatt, több helyszínen tartanak programot, amelyek szorosan kötődnek Feszty Árpád életútjához és a hagyatékát, valamint emlékét hűen ápoló intézményekhez és településekhez.