a Csehországi Magyar Orvosok Társulata (Fotó: Fajd János)

Szakmai konferenciával, neves magyarországi és felvidéki orvosszakemberek, orvosi szervezetek képviselőinek jelenlétében ünnepelte meg szombaton, november 12-én Prágában megalakulásának 10. évfordulóját a Cseh- és Morvaországi Magyar Orvosok Társulata (CSMOT).

„Bár nem minden kitűzött célt sikerült maradéktalanul elérni, de az kétségtelen, hogy a Csehországi Magyar Orvosok Társulata ma már sikeres szakmai és társadalmi tevékenységet tud maga mögött” – nyilatkozta Dedina Mária, a CSMOT elnöke a prágai Balassi Intézet zsúfolásig megtelt dísztermében megtartott nagyon színvonalas, érdekes és jó hangulatú orvosi konferencia után.

„Szervezetünk legfőbb célját, összefogni a Csehországban élő és dolgozó magyar orvosokat, fórumot teremteni az emberi és szakmai kapcsolatokra, elősegíteni a magyar orvosi szaknyelv jobb elsajátítását, s általában hozzájárulni a nemzeti önazonosság ápolásához és megőrzéséhez, lényegében sikerült elérnünk, de nem mindennel vagyunk elégedettek, és komoly tartalékaink is vannak” – fejtette ki Dedina Mária, aki tíz év óta vezeti ezt a csehországi magyar polgári szervezetet.

Dedina Mária, a CSMOT elnöke (Fotó: Fajd János)
Dedina Mária, a CSMOT elnöke (Fotó: Fajd János)

Elmondta: a szervezet jelenleg mintegy 80-100 csehországi magyar orvost és gyógyszerészt tart nyilván és minden ősszel Prágában megtartja évi közgyűlését. A tagok aktivitása, bekapcsolódása a munkába nagyon eltérő, és kissé hiányoznak a fiatalok, holott a prágai és brünni egyetemek orvosi karainak elég sok szlovákiai magyar hallgatója van. „Örülnénk, ha több csehországi magyar orvos és gyógyszerész, főleg a fiatal magyar orvostanhallgatók és orvosok is nagyobb érdeklődést tanúsítanának a szervezet iránt“ – jegyezte meg Dedina Mária.

A tagok döntő része cseh vagy szlovák egyetemeken és főiskolákon szerzett képzettséget, így a szakmai anyanyelv elsajátítására és ápolására nagy szükség és igény is van – mutatott rá az elnök.

A CSMOT az elmúlt tíz év alatt felvette a kapcsolatot a felvidéki magyar orvosok szervezetével és a hasonló magyarországi civil szervezettel is. Az éves konferenciákon minden alkalommal értékes előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők.

Az idén Kellermayer Miklós, a Pécsi Tudományegyetem tanára a stresszről, Kiss László felvidéki magyar orvostörténész Selye János prágai éveiről, Rácz Olivér, a kassai és a miskolci egyetem tanára a genetikáról, Paluch Zoltán prágai orvos Szent-Györgyi Albertről, a kassai Vasko László az élelmiszerekről tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást, míg a brünni Ambrus Tünde a gyógyszerek történetében tett a hallgatókkal egy rövid sétát. A magyarországi Horváth István a szív és érrendszeri betegségek gyógyításáról beszélt, míg Žiaček Noémi orvostanhallgató a pozsonyi Selye János diákklubot mutatta be.

Kellermayer Miklós (Fotó: Fajd János)
Kellermayer Miklós (Fotó: Fajd János)

Az egész napos rendezvény felett Pető Tibor, Magyarország prágai nagykövete vállalt védnökséget, aki beszédében méltatta a Csehországi Magyar Orvosok Társulatának tevékenységét, és sok sikert kívánt a jövőhöz. Rámutatott: a Csehországban élő és dolgozó magyarok a helyi magyar orvosokhoz anyanyelvükön fordulhatnak, ami az ilyen nehéz helyzetekben mindenkinek hatalmas segítséget jelent.

A CSMOT-t a jubileum alkalmával köszöntötték más csehországi magyar szervezetek képviselői, köztük Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének az elnöke is.

Csehországban a legutóbbi népszámláláskor mintegy kilencezer személy vallotta magát magyarnak, de a becslések szerint a magyarok száma mintegy 15 ezer körül mozog. A csehországi magyarok döntő része felvidéki származású. Legnagyobb civil szervezetük a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége. Ez a magyar szövetség adja ki a kéthavonta megjelenő Prágai Tükör című kulturális és társadalmi folyóiratot, amely az egyetlen országos terjesztésű magyar publikáció Csehországban.

Fotó: Fajd János