Rövidesen megjelenik az EMMI és az ELTE által meghirdetett 2016/17-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat. Azon hallgatóknak azonban, akik magyarországi részképzést terveznek tavasszal, már most javasoljuk az ún. befogadó nyilatkozat beszerzését ill. intézését, amelyet most is szükséges csatolni a pályázati kérelemhez.

Mit és miért érdemes már most elintézni?

A pályázat beadásához szükséges dokumentumokat – mint a befogadó nyilatkozat, a hallgatói jogviszony igazolás, valamint a szülőföldi intézmény hiteles igazolása az utolsó két lezárt tanulmányi félév súlyozott átlagáról – tehát már most érdemes beszerezni. A befogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a befogadó tanár jóváhagyását, a Tanulmányi Osztály/Dékáni Hivatal aláírását, az intézményi pecsétet, valamint a részképzés pontos időtartamát.

Mivel közeledik a vizsgaidőszak a magyarországi intézményekben és a karácsonyi és újévi ünnepek között számolni kell azzal, hogy az ügyintézés szünetel az egyetemeken, ezért erősen javasolt a befogadó nyilatkozat beszerzése, intézése. A kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat cikkünk alján már most letölthető!

Két pályázati kategória közül lehet választani, vagy mindkettőt meg lehet pályázni

Az ösztöndíjat két pályázati kategóriában hirdetik meg: teljes szemeszteres részképzés és részképzős tanulmányút kategóriákban. Mindkét kategória esetén szükséges a pályázathoz csatolni a fent említett dokumentumokat. A miniszteri ösztöndíjas pályázat a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésére vonatkozik. Mindkét pályázati kategória esetében elismertethetőek lehetnek a tanulmányok a szülőföldi intézmény és a befogadó intézmény között. Azon pályázók esetében, akik a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják, szükséges lesz beszerezni a szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolást is.

Teljes szemeszter

A teljes szemeszteres részképzés időtartama a 2016/2017-es tanév teljes tavaszi szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2016/2017-es tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon és a befogadó nyilatkozaton is fel kell tüntetnie. Ebben a kategóriában nem lehet meghaladni a 2,5-ös minimum átlagot (súlyozott átlag)!

Részképzős tanulmányút

A részképzős tanulmányút esetében az ösztöndíj időtartama két héttől három hónapig terjedhet. Nagyon fontos, hogy az elnyert ösztöndíj 2017. február 27. és június 26. között használható csak fel. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak a kötelezően csatolt mellékleteket és igazolásokat csak egy példányban kell csatolni. Ez a kitétel nem vonatkozik a befogadó nyilatkozatra, mert mindkét kategória pályázásánál azokat a pályázott kategóriának megfelelően külön-külön kell benyújtani, akárcsak a pályázati adatlapot.

Miért érdemes jelentkezni?

A Magyarországon eltöltött részképzés vagy tanulmányút egy olyan lehetőség, amit minden egyetemi hallgatónak érdemes kipróbálnia. Az anyaországi egyetemeken eltöltött idő rengeteg szakmai tapasztalatot és új élményeket ad minden vállalkozó kedvű diáknak. Az egyes tudományterületek magyar szaknyelvének megismerése mellett a magyar tudományos élet jeles képviselőivel is kapcsolatba kerülhetnek a részképzős hallgatók. A pályázat ösztöndíjjal, szálláslehetőséggel, valamint szakmai, illetve adminisztratív támogatást nyújtva segíti a pályázót. Az ösztöndíj összege kb. havi 40 000 forint. Jelentkezni két lezárt szemesztert követően lehet, tehát másodévesek már pályázhatnak.

Ki pályázhat?

Minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek

Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek és a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek. Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik a 2016/2017-es tanév tavaszi félévének időtartamára az EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, és/vagy ugyanebben az időben a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban vesznek részt ösztöndíjasként. Szintén nem részesülhetnek támogatásban azok, akik más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülnek. Nem pályázhatnak azok, akiknek a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében folytatandó magyarországi részképzése esetében a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény (mely a befogadó nyilatkozatot kiállította) nem állami vagy nem egyházi egyetem/főiskola (azaz a befogadó felsőoktatási intézmény magánegyetem/főiskola, és az intézmény neve nem szerepel a majdan megjelenő pályázat 1. sz. mellékletében).

A befogadó nyilatkozat ITT letölthető.