A Csemadok Magyar Helytállásért Díjat Torna-Abaújban a magyar kultúra napján adták át Szepsiben (Fotó: Zborai Imre)

Szepsiben a magyar kultúra napja alkalmából színvonalas ünnepségre került sor január 20-án. Az eseményen a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának Elnöksége a magyar kultúra ápolásáért, közkinccsé tételéért, az egész régió magyar nemzeti közösségének kulturális, szellemi gyarapításáért és megmaradásáért a nagyidai Veres Annának és a bodollói Weiszer Évának adományozta 2017-ben a Csemadok Magyar Helytállásért Díjat Torna-Abaújban.

A magyar kultúra napja ünnepére Szepsiben a Városi Művelődési Központ nagytermében gazdag kultúrműsorral, neves fellépőkkel került sor. „A megemlékezés alkalmat ad arra, hogy újból és újból nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző szellemi értékeinket. Egyben emlékezünk nemzeti imánk, a Himnusz megszületésének 194. évfordulójára” – hívta fel figyelmünket Zborai Imre, az emlékünnepség főszervezője.

Az ünnepségen ez alkalommal is sor került a Csemadok Magyar Helytállásért Díj Torna-Abaújban átadására. A díjat a benyújtott javaslatok alapján évente egyszer ítéli oda a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának Elnöksége, legfeljebb két személynek.

A Csemadok Bodollói Alapszervezetének tagja, Weiszer Éva (Fotó: Zborai Imre)

Az egyik díjazott a Csemadok Bodollói Alapszervezetének tagja, Weiszer Éva, akinek vezetésével alakult újjá tíz év szünet után, 2001. február 1-jén tizenkét énekelni akaró asszonnyal a bodollói éneklőcsoport Búzakalász néven. Tavaly ünnepelték a csoport újjáalakulásának 15. évfordulóját. „Száznegyven meghívott vendég volt jelen. A környező településekről hét népdalcsoport és számos népdalénekes lépett fel az ünnepségen. Nagybetűs ünnep volt. Ez alatt a másfél évtized alatt az énekcsoport 142 fellépésen szerepelt. Kétszer kaptak bronz fokozatot a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos döntőjén Dunaszerdahelyen, legutóbb pedig ezüst fokozatot nyert a csoport. 2007-ben megkapták a Szepsi Város Díját a város méltó képviseletéért, a hagyományőrzésért és a kultúra terjesztéséért. A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának Elnöksége Weiszer Évának 2017-ben a Csemadok Magyar Helytállásért Díjat Torna-Abaújban adományozza, a magyar kultúra ápolásáért, közkinccsé tételéért, Bodolló község, de az egész régió magyar nemzeti közösségének kulturális, szellemi gyarapításáért és megmaradásáért” – hangzott el Vanyo Lívia, a Csemadok Bodollói Alapszervezete elnökének méltatásában.

A másik díjazott a nagyidai Veres Anna (Fotó: Zborai Imre)

A nagyidai Veres Annát, a másik díjazottat Demko András, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának tagja ekképp méltatta: „Mint a magyar iskola tanítónője 1960-tól a helyi Csemadok alapszervezet tagja és nyomban vezetőségi tag lett. A Csemadok alapszervezet rendezvényein, így a Csemadok dal- és táncünnepélyek kulturális szervezésében és az azzal járó munkában tevékenyen részt vett. 1991-ben a Csemadok alapszervezet mellett alakult egy, az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes 40 éves jubileumi műsorát színesítő csoport. Megálmodói és aktív tagjai a Nagyidai Csemadok Hagyományőrző Csoport nevet adták neki és azóta is töretlenül működnek.

Tavaly november 19-én ünnepelték működésük 25 éves évfordulóját. Anika néni a csoportban a népdaléneklést tanította és vezette. Kezdetektől fogva rendszeres résztvevői voltak a Csemadok helyi és járási rendezvényeinek. Részt vettek dalostalálkozókon Magyarországon, Romániában és a Vajdaságban. Népdalvetélkedőkön 1999 óta vettek részt eredményesen. A különdíj, kiváló minősítés, nívódíj, arany fokozat mellett háromszoros Arany Páva-díjasok is. A sikerek elérésében, a megfelelő népdalok kiválasztásában és betanításában csoportvezetőként tevékeny része volt. Ezenkívül 1992-től a nagyidai Csemadok Hagyományőrző Csoport krónikáját is vezette.

A műsorban fellépett Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid is (Fotó: Zborai Imre)

Bár betöltötte 89. életévét, továbbra is igyekszik új népdalok betanításával bővíteni műsorukat. Aktívan részt vesz a heti próbákon is mind a mai napig. A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának Elnöksége Veres Annának 2017-ben a Csemadok Magyar Helytállásért Díjat Torna-Abaújban adományozza, a magyar kultúra ápolásáért, közkinccsé tételéért, Nagyida község, de az egész régió magyar nemzeti közösségének kulturális, szellemi gyarapításáért és megmaradásáért.”

Az ünnepségen Mihályi Molnár László, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának alelnöke, tanár, publicista olvasta fel jegyzetét, Magyar sors, magyar észjárás címmel, amelyet így fejezett be: „Nem anyagi haszon reményében őrizzük meg, és igaz emberként nem is adhatjuk el semmilyen csábító ajánlatért sem, mert aki megtagadja az édesanyja és édesapja tiszteletét, kulturális örökségét, azt negyedíziglen bűnteti a Mindenható, azokat elsöpri az idő, mint a könnyű havat az útról a szél. Ám aki megőrzi és megtartja e titkot, az a nemzedékek sokaságában támad fel újra és újra, mert ezerszeres jutalom jár érte az Örökkévaló Úr kegyelméből. És aki így szeret, annak minden a javát szolgálja majd!”

Mihályi Molnár László, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának alelnöke (Fotó: Zborai Imre)

A műsorban először Meister Éva erdélyi származású, a Magyar Művészetért Díjas színművésznő egy lenyűgöző és sorsunkat mélyen érintő műsorral lépett színpadra Psalmus Hungaricus címmel.

Meister Évi művésznő fellépés közben

A vastaps után az Egressy Béni Vegyeskar Kozsár Zsuzsanna vezetésével örvendeztette meg műsorával a résztvevőket. Az est zárórészében pedig a Szállj sólyom szárnyán című akusztikus koncertet hallhatta a közönség Vadkerti Imre, Zsapka Attila, valamint Sipos Dávid előadásában, amit ismét szűnni nem akaró taps követett a zsúfolt nagyteremben. Az emlékünnepség nemzeti imánk, a Himnusz közös éneklésével ért véget.