Fejezetek Somorja város történetéből

2005-ben Somorja jubileumot ünnepelt, mégpedig a Zsigmond királytól kapott városi kiváltságainak 600. évfordulóját, amelynek az alkalmából a fenti címmel a Fórum Intézet történelmi konferenciát rendezett.

A konferencia anyagát, neves hazai és magyarországi történészek előadásait kötetbe szerkesztették, mely a Lilium Aurum kiadó gondozásában jelent meg, amely e-könyv formájában letölthető az internetről.

Mindjárt a könyv elején több érdekességre bukkantam. Rögtön az első előadó, Jozef Urminsky azon kesereg, ami nekem is fájdalmam, hogy a város tárgyi örökségét, azokat a csodálatos, régi épületeket, polgárházakat, amelyeket ma már csak régi fotókon láthatunk, az elmúlt évtizedek alatt lerombolták.

Bevallom, gyakran jut eszembe Ceausescu, a „Kárpátok géniusza”, akinek a falurombolása világszerte felháborodást keltett, holott nálunk ugyanez, a múlt emlékeinek az eltüntetése folyt kicsiben, de módszeresen. Azonban ne fogjunk mindent a kommunistákra, mert a somorjai Fő utcán még 2005-ben is dózeroltak, hogy helyet csináljanak az új üzletházaknak…

Folytassuk azonban a kötet méltatását, amely nélkülözhetetlen olvasmánya mindenkinek, akit érdekel Somorja történelme. A második tanulmányban azzal foglalkozik a szerző/előadó, hogy milyen fejlődést hoztak Somorjának a városi joggal járó privilégiumok.

Az, hogy a régi Somorját városfal vette körül, amelynek ma már sajnos nyoma sincs, csak a régi jegyzőkönyvekből derül ki.

A kötet közli Somorja város ismert bíráinak és jegyzőinek a névsorát, továbbá egy tanulmányt Somorja és Pozsony kapcsolatáról, és mindezek mellett még sok érdekességet a város történetéről. S ezzel az olvasó még el sem jutott a kötet végére…