46274
Arányi Lajos, a magyar kórbonctan megalapítójának komáromi emléktáblája

Úgy tetszik, még mindig nincs méltóképpen a köztudatban a rendszerváltás után, 1993-ban megalakult Magyar Egészségügyi Társaság, a MET; az a civil szervezet, amely az egészségügyben dolgozók – orvosok, ápolók, gyógyszerészek és más szaktársaik tömörülése, s amely napjainkban behálózza a Kárpát-medence magyarok lakta országait, de örömmel veszi a világban szétszéledt, más térségekben élő honfitársaik jelentkezését is.

A MET-nek természetesen van felföldi tagozata is, a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság (SZMET), melynek első vezetője a nagymegyeri dr. Fegyveres Margit volt, akit dr. Bajnok István, majd dr. ifj. Bastrnák Ferenc követett az elnöki székben. Napjainkban dr. Hollósy Tamás áll a szervezet élén, aki, elődeihez hasonlatosan híven követi a társaság legfontosabb céljait: az évenkénti szakmai konferenciák után a következő tanácskozáson a magyar lélek gyógyításával is foglalkozni, harmóniát találni test és lélek között.
Az SZMET január 17-én tartotta meg idei első taggyűlését Komáromban, hogy áttekintse az elmúlt esztendő történéseit, és kitűzze a 2017-es esztendő legfontosabb céljait.

Mint Hollósy Tamás elnök megállapította, a tavalyi, a stresszel foglalkozó szakmai konferencia visszhangja kedvező, mert az előadások iránt a nagyközönség is élénk érdeklődést tanúsított. Talán azért is, mivel a “stressz atyja”, Selye János világhírű kutatóorvos az itteni bencés gimnáziumban érettségizett, és mindig szeretettel emlékezett ifjúsága városára.

Az idei konferencia időpontja június tizedike, jelentette be a taggyűlésen Hollósy Tamás. Most a lélek gyógyításáról, a nemzet lelki állapotáról esik majd szó a Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását című tanácskozáson, melyre ezúttal is jeles szakembereket hívnak meg előadni Komáromba.

Az SZMET nem véletlenül tartja évenkénti rendezvényeit Komáromban – ebben a városban született ugyanis Arányi Lajos, a magyar kórbonctan megalapítója, a szakágat bemutató első magyar könyv szerzője. Ezért is zajlanak az itteni konferenciák Arányi Napok összefoglaló címen. Hollósy Tamás elmondta azt is, hogy az SZMET tagok az idén részt vesznek majd az erdélyi és szlovéniai, testvérszervezetek tanácskozásain, és szeretettel várják Komáromba a Kárpát-medence magyarok lakta országaiból kollégáikat, hiszen, jegyezte meg, mi, magyar egészségügyiek egy nagy családot alkotunk a Kárpát-hazában.

A hazai magyar nemzeti közösség civil szervezeteinek vezetői évek óta hiányolják, hogy nagyon kevesen kapcsolódnak bele a mindnyájunkat érintő súlyos, közös gondok orvoslásába. Az SZMET is örömmel venné, ha a felföldön élő orvosaink, ápolóink és egészségügyi szakdolgozóink részt vennének a nemzet egészségi állapotának felmérésében, részt vennének a konferenciákon, és átadnák tapasztalataikat. (Amennyiben e beszámoló olvastán valaki fel szeretné venni a kapcsolatot a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság vezetőjével, szándékát jelezze a hollosytj@gmail.com e-mail címen.)