Az antikvárium boltja (Fotó: Mezei Mária/Felvidék.ma)

Hála Istennek sokan vagyunk, akik már nem ismerik az anyaország mentén lévő fizikai és szellemi határokat. Ha semmilyen más eredményt nem könyvelhetnénk el az  1989-es rendszerváltás óta, már ez is óriási jelentőséggel bírna. Megtartó ereje van számunkra.

Párkánynál a címben szereplő megállapítás tulajdonképpen 2001 óta érvényes, miután a második világháború után több mint 50 évvel  újjáépült a Mária-Valéria híd, melyről már álmodni sem mertek még a mi szüleink sem. Pedig nekik még inkább okuk lett volna, hiszen ezeken a folyókat átszelő hidakon, utakon ők még természetesen közlekedtek a mai Szlovákia déli részén.

Könyvbemutató az antikváriumban (Fotó: Mezei Mária/Felvidék.ma)

Párkány és Esztergom között sok minden megváltozott azóta, és reméljük ezután is örülhetünk majd pozitív változásoknak.

Igaz, hogy az állóvíz – amely ezt a városkát fejlődésében, szellemi kultúrájában egykor pangásra ítéltette – nehezen tisztul és örvénylik. S főleg, ha még be is szennyezik, mint a legutóbbi botrányos  és félelmetes iparosítási őrület, mely olykor  bizonyára nem véletlenül ezt a térséget sújtja.

Viszont az itt élőknek nagy előnyükre szolgál, hogy Esztergom az utolsó három évben olyan útra tért, hogy szellemi értékeinek kincsestára lassan feltárul, gyarapszik, s aki szükségét érzi, megmártózni benne, lehetőséget kap a Duna bal partjáról is. Mert úgy tűnik, itt az „összenő, ami összetartozik“ lassan, de biztosan beindul.

A Laskai Osvát Antikvárium nemcsak Esztergomban, hanem a környéken, sőt országos szinten is népszerű. A Felvidékről is egyre több látogatójuk akad, ami a tulajdonosok, a Mezei házaspár jóvoltából mindannyiunk hasznára válik. Ők ugyanis nem csak az üzlettel vannak elfoglalva, de 2010 óta egyre sokrétűbb szellemi, közérdekű ismeretterjesztő munkát végeznek.

Mezeiné Mária szervező (Fotó: MM/Felvidék.ma)

A helytörténeti előadásokat 2014-ben kezdték, ezek indításánál nagy ösztönzést kaptak dr. Prokopp Máriától. Félévenként hét előadást szerveznek. Ezek között legfőképpen helytörténeti kiadványok, kutatások eredményei szerepelnek. A két partot összekötve volt már helytörténeti előadás Nánáról, Bényről, a vármegye történetéről, értékeiről. Legutóbb Kovács László és Görföl Jenő könyve került bemutatásra az antikváriumban, ahová olykor ők is bejáratosak. A szerzőpáros a felvidéki freskók feltárását mutatta be a 2015-ben megjelent könyvük alapján.  Ennek következményeként Mezeiné már szervezi a tanulmányutat a felvidéki templomok nyomában esztergomi érdeklődőkkel.

Nemcsak ezen előadás, hanem szinte minden programjuk iránt igen nagy az érdeklődés. Van, amikor kétszáz ember ül be a Szent Adalbert Központ nagytermébe, de az antikváriumban is visszajáró hallgatók jelennek meg hetente. Itt is könyvbemutatókat, előadásokat szerveznek. Az ősz folyamán pedig szintén a Szent Adalbert Központban megszervezték Csáky Pál Hit és hűség című előadását, melyre több mint százan jöttek el.

A Hit és hűség közönsége Esztergomban (Mezei Mária/Felvidék.ma)

Jótékonysági programokkal is foglalkoznak. Könyvadományokat továbbítanak, ajándékoznak Felvidékre, Erdélybe, Délvidékre könyvtáraknak, iskoláknak.  Igénylés alapján szívesen megajándékoznak iskolákat, községeket is könyvcsomaggal.

A Mezei házaspár mintegy kultúrmisszióként vállalta fel nemcsak az egykori Esztergom vármegye, hanem a teljes Kárpát-medence kultúrtörténete iránt érdeklődők kapcsolatának erősítését. Nem csak szerveznek, Mária eljár a Duna bal partján lévő programokra is. Kapcsolataik állandóan bővülnek szinte az egész Kárpát-medencében. Egy közeli tervük, hogy ha túl lesznek az 50. helytörténeti előadás szervezésén, egy kiadványban összegyűjtve, fotókkal illusztrálva, ajánlott és felhasznált irodalommal jelentetik meg az értékes dokumentumokat, köztük a felvidéki előadók anyagának egy részét is.

Érdemes tehát ellátogatni az esztergomi Laskai Osvát Antikvárium boltjába, ahol 30-40 ezer kötet őrzői, védői, gyűjtői, és megszállott ajánlói várják a kedves érdeklődőket. Ők már rég kiléptek a szűk kis bolti eladói térből, és egy kárpát-medencei körkapcsolat megvalósításán dolgoznak, amióta a saját könyvgyűjteményű antikváriumot létrehozták.