Illusztráció (fotó: panoramio.com)

A Magyar Országgyűlés 2015. június 23-án fogadta el a hadiözvegyek és hadiárvák támogatásáról szóló 1994. évi XLV. számú törvény módosítását. Ennek értelmében kárpótlásra jogosultak azok a személyek is, akik a háborút lezáró békerendszerek következtében valamelyik utódállamban élnek.

A módosítás értelmében azok is anyagi támogatásban részesülhetnek, akiknek a férjük vagy édesapjuk 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a Magyar Királyi Honvédség kötelékében szolgált és szolgálat közben elesett. A hadigondozotti ellátás kérelmezését korábban kettős állampolgársághoz kötötték. Ahogyan arról már korábban is írtunk, az idei évtől azonban a jogosultak köre azokkal is bővült, akik Magyar Igazolvánnyal rendelkeznek.

A Pátria Rádió Háttér című műsorában Földvári Bélát, Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának vezetőjét kérdezték. A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogyan lehet igazolni az eljárás során a jogosultságot, ha nem áll rendelkezésre korabeli kórházi vagy egyéb hatósági igazolás?

Földvári Béla elmondta: eredeti igazolásokkal már nagyon kevesen rendelkeznek. Hadiárvákkal, hadiözvegyekkel és gyámoltakkal találkoznak, akiktől nem várható el, hogy eredeti okirattal rendelkezzenek. Ezért, ha például az adott településen van olyan emlékmű, amelyen olvasható a hősi halottak névsora, és az illető ezen a táblán, emlékművön szerepel, elég erről egy fénykép, és mellé egy nyilatkozat,  melyet aláír néhány tanú, akik ismerhették a hozzátartozót. Amennyiben nem csatolnak ilyen iratot, a hivatal megkereséssel fordul a honvédelmi minisztérium levéltárához és ők kutatnak eredeti iratok után, melyekkel bizonyítani lehet, hogy a háborúban szerzett sérülés miatt vesztette életét a katona.

A levéltárhoz ugyanakkor nem a kérelmezőnek kell fordulnia, helyette ezt a kormányhivatal teszi meg. Ha az igénylő leírja az eset körülményeit, akkor a kormányhivatal feladata felkutatni a dokumentumokat – mondta Földvári Béla.

Az utalást a nyugdíjfolyósító igazgatóság végzi, szlovákiai bankszámlára szintén utalnak a magyarországi hivatalok, így ebben az esetben sem okoz gondot az átutalás. Lehetőség van arra is, hogy a hadigondozott egy megbízotton keresztül vegye fel a pénzt, ez esetben magyarországi címre is igényelhető a juttatás.

Létezik egyszeri juttatás, amely 50 000 forint, és havi rendszeres juttatás is, a mindenkori nyugdíjminimum harminc százalékának megfelelő összeg, ez tavaly és idén is 8550 forint. Ehhez egy kérvényt kell kitölteniük a felvidéki érintetteknek, amelyiken a címben szerepel, hogy Magyar Igazolvánnyal rendelkezők részére. A főosztályvezető kéri az igénylőket, hogy mindent pontosan töltsenek ki a kérelmen. Földvári Béla arra is kitért, hogy az igényléskor ne feledkezzenek meg arról sem, hogy az egyszeri, egy összegben fizetendő juttatást is igényelni kell.

Az eljárás díj- és illetékmentes, tehát az igénylőknek nem kell fizetniük a kérelem benyújtásakor. Január 1-jétől érezhetően nőtt a Szlovákiából beadott igények száma  – mondta a főosztályvezető. Az igénylők a kérelmeket Kassán és Pozsonyban a főkonzulátuson is benyújthatják. Postai úton a Budapest Főváros Kormányhivatal 1364 Budapest, Pf. 234 címre, vagy személyesen a kormányhivatalban is leadhatók az igénylések.

Földvári Béla ugyan az interjúban nem mondta el, de fontos megjegyeznünk, hogy az érintett személyek a Szövetség a Közös Célokért irodahálózatnál igényelhetik a Magyar Igazolványt.