Már olvasható a Református Újság gyülekezeti tájékoztató márciusi száma. A tartalomból:

A címlapon Nagy Zsuzsanna a böjtről szóló eszmefuttatása olvasható Böjti kerülőúton címmel.  Csoma Annamária cikkében a Prédikátor könyvének első szakaszáról szól. A Prédikátor tapasztalatairól elmélkedik.

A Világoldal – hitről hívőknek című állandó rovat márciusban a női reformátorokat mutatja be. Dr. Békeffy Lajos írásában elsőként Marie Dentiére női reformátor életét ismerteti. A genfi reformátornő, igehirdető, bibliakutató Kálvin János kortársa volt. Emellett az olvasók Olympia Murata olasz költőnővel, az olasz reformáció munkálójával is megismerkedhetnek.

A Református Újság beszámol a gyülekezetek életéről is. Január utolsó napján bibliaolvasó napot tartottak a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájában. Ökumenikus istentiszteletet tartottak Újlóton. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja házigondozói-képzést szervezett.  Az öthetes képzésen a felvidékiek mellett kárpátaljai református testvérek is részt vettek.

A reformáció emlékéve alkalmából bibliaiskolai rendezvénysorozatot indítottak Deregnyőn. A januári alkalomról szintén olvashatnak a gyülekezeti tájékoztatóban. A Lelkészegyesület elnöksége Tornalján ülésezett. A tanácskozáson értékelték az elmúlt évi tevékenységüket, s felvázolták a 2017-es esztendő eseményeit, összpontosítva a reformáció emlékévére.

A Kárpát-medencei reformátusság rovatban beszámolnak a Sliptben rendezett ökumenikus Árpádházi Szent Erzsébet-megemlékezésről.

A márciusi számból sem hiányozhatnak a közérdekű  tájékoztatások, eseményajánlók és könyvismertetők.