A díjátadás pillanata (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az idén harmadik alkalommal adták át a Szlovákiai Civil Becsületrend díját, melyet a közösségért tett értékteremtő munkájáért Barka polgármestere, a helyi református gyülekezet presbitere, Icso Béla vehetett át. Az elismerés átadására ünnepi keretek között, a révkomáromi Kultúrpalota impozáns épületében került sor.

Az április első vasárnapján megtartott rendezvényen Klemen Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend alapítója megnyitó beszédében elmondta, hogy a kuratórium a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket, a közösség érdekében végzett munkát díjazza.

Klemen Terézia, a társulás alapító tagja ismertette a Szlovákiai Civil Becsületrend alapelveit, amely alapján már harmadik éve osztják ki a díjat. „Ehhez a kitüntetéshez nem jár pénzjutalom, nem számít sem a politikai hovatartozás, sem a bőrszín. Csak az számít, hogy a díjazott tisztességes, becsületes és minden körülmények között talpig ember legyen” – hangsúlyozta.

Rigó Konrád, a szlovák kormány kulturális államtitkára és Prékop Mária, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztályának igazgatója a vendégek között (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Mint mondta, a Civil Becsületrend Kuratóriumának tagjai (Albert Sándor, Csiffáry Károly, Dusza János, Fibi Sándor, Élesztős Pál, Hulkó Gábor, Katona Márta, Kollár Zoltán, Klemen Diána, Klemen Terézia és Vasik János) személyükben hordozzák azt a szellemi-erkölcsi tőkét, amit az általuk odaítélt kitüntetések értékét, azoknak a társadalomban elfoglalt rangját képviseli.

Becsület, tisztesség, helytállás

„2017-ban a Kuratórium úgy döntött, hogy a Szlovákiai Civil Becsületrend megtisztelő címét Icso Bélának ítéli oda” – jelentette be Klemen Terézia. Majd Hulkó Gábor kibernetikus, egyetemi tanár méltatta a díjazottat. Laudációjában elmondta, Icso Béla az évszázados, cigányellenes előítéletek sztereotípiáit számolta fel. Az ötszáz lakosú, csermosnya-völgyi község első embere már 14 éve tölti be tisztségét: „Hosszú évek óta rendületlen szorgalommal, kitartással teszi a dolgát” – fogalmazott Hulkó Gábor, aki hétköznapi hősként jellemezte a díjazottat. Kihangsúlyozta, hogy a református egyház presbitereként állandó szervezője a barkai búcsújárásnak, amikor is megháromszorozódik a kis község lélekszáma.

„A nincstelenek, a hátrányos helyzetűek és a romák letelepedését rendezett módon, alaposan átgondolva vitte véghez. Barka község az etnikai összetétel, a szegény sorsú emberek túlsúlya ellenére az egyik legrendezettebb falu a Felső-Gömörben” – fogalmazott Hulkó Gábor. Kiemelte, hogy külső forrás nélkül, a helyiek összefogásából és kétkezi munkájából magyar óvodát sikerült építeni a faluban, a zömében roma gyerekeknek, akik így könnyebben illeszkednek be az iskolába. „Becsületből, tisztességből, helytállásból példásan vizsgáztál, viseld megelégedéssel ezt a címet, mert sokat tettél érte” – zárta szavait Icso Bélához intézve.

A szülőföld szeretete

Ezt követően a díjazottal Vasik János, a kuratórium tagja, egyben a Pátria Rádió munkatársa beszélgetett. Icso Béla rendkívül visszafogottan, szerényen felelt a kérdésekre. Válaszaiból a szülőföld szeretete érződött ki – hangsúlyosan.

A díjazott szerényen vallott munkásságáról(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

„Szeretem a szülőföldemet, onnan származnak az őseim. Szeretném, ha egy nyugodt, békés és szép környezetben élnénk, amit örökül hagyhatunk az utódainknak”– fogalmazott. Véleménye szerint nem tesz semmi mást, csak követi elődei munkásságát. Falujáról elmondta, hogy ott egy fiatal, túlnépesedő roma közösség és egy elöregedő magyar közösség él. Nem titkolta, hogy nagyon nehéz megtartani a békességet a romákkal, de ennek egyik feltétele éppen az oktatás. A magyar óvodának hála, a roma gyerekek könnyebben illeszkednek be a magyar tannyelvű alapiskolába.

Az ünnepi esemény színvonalát emelte a közel negyvenéves múltra visszatekintő Concordia vegyeskar műsora, Stubendek István karnagy vezényletével. Fellépett Borsó Ákos, Radnóti-díjas előadó, aki Váci Mihály Valami nincs sehol című versét szavalta. Igazi kuriózum volt a hangjában és külsejében is szépséges Sárközy Xénia fellépése, aki a Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató tavalyi abszolút győztese lett. Őt Kalmár Zsuzsanna kísérte zongorán. Majd levetítették Palcsó Zsóka rövidfilmjét, amely bemutatta Barka községet és annak polgármesterét, Icso Bélát.

A Concordai vegyes kar (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A jeles eseményen tiszteletét tette Stubendek László, Komárom polgármestere, Prékop Mária, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztályának igazgatója, valamint Rigó Konrád, a szlovák kormány kulturális államtitkára. A rendezvény a Szózat közös eléneklésével ért véget.