Mintegy kétórás feszültségekkel teli vita után a rimaszombati városi képviselő-testület megszavazta, hogy a Tompa téren a névadó és Petőfi szobra mellé Arany János szobrát is felállítsák szeptemberben. A szobor felállítása mintegy 20 millió forintba kerül, ebből 17 millió forintot az Arany János Emlékbizottság áll, de besegít a tiszaújvárosi, az ózdi és a putnoki önkormányzat is.

Nacionalista érzelmektől, fölösleges hangulatkeltéstől sem volt mentes a rimaszombati városi képviselő-testület ülése, amely mai ülésén döntött arról a nyolc képviselő által beterjesztett javaslatról is, amely szerint az átalakuló Tompa téren Tompa és Petőfi szobra mellé a megüresedő helyre Arany János szobrát állítanák fel.

A történet még tavaly kezdődött, amikor a város vezetése úgy döntött, hogy revitalizálja a Tompa teret is, s a névadó szobrát visszaállítja eredeti helyére, a tér központjába, ahová 1902-ben felállították. A sok viszontagságot megért szobor – amely évtizedekig a Városkertben szomorkodott –, 1994-ben tért vissza a térre, de nem az eredeti helyére, ahol már évtizedek óta egy szökőkút állt. A téren tavaly átadták a Járásbíróság felújított épületét, s a tér átalakításáról döntő alkalmi bizottság úgy döntött, hogy a tér visszakapja eredeti alakját, csak a szovjet hősi emlékműhöz nem nyúlnak. De mivel 2005-ben Tompa mellé felállították Petőfi szobrát (Izsó Miklós egykor tervei alapján), Tompa eltávolítása után felmerült a kérdés, mi legyen ez utóbbi szoborral, hiszen a tér így már ugyancsak aszimmetrikussá vált.

Sok-sok vita után (Petőfi szobrának különböző helyeket is kinéztek) jött B. Kovács István javaslata, miszerint Tompa egykori helyére állítsák fel Arany János szobrát, így a legendás magyar költői triumvirátus „holtában” is találkozhat egy téren. El is készültek a tervek (a Petőfi szobrot is végső formájába álmodó Győrfy Lajost bízták meg a szobor megtervezésével), s az Arany János Emlékbizottság (amelynek tagja Áder János, Magyarország elnöke, Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke) 17 millió forinttal támogatta meg az elképzelést. Egymillió forintos támogatást ígért Tiszaújváros, a másik két partnerváros, Ózd és Putnok városa 500-500 ezer forinttal járult hozzá a szobor felállításához, míg a maradék másfél milliót a város lakóinak adományaiból tervezik összegyűjteni.

Így szavaztak a képviselők Arany János szobráról

A testületi ülésen szinte minden sérelem összejött, ami csak „elvárható” volt, elmagyarosítás, reszlovakizáció, Trianon – de szlovák részről még a párbeszédnek a lehetősége sem merült fel. Holott Šimko József polgármester többször felszólalva is kérte a képviselőket, kössenek értelmes kompromisszumot, mert a város jelenlegi helyzetében nem az a perdöntő kérdés, kell-e Arany-szobor a városnak vagy sem. Ő maga is előállt egy kompromisszumos javaslattal, a téren a Megyeháza előtt állítsák fel Janko Jesenský szobrát, amelynek nem túl sikerült makettje a Megyeháza egy eldugott sarkában porosodik. „Azonnal levelet írok a kulturális miniszternek, hogy támogassa a szobor felállítását” – kérte a polgármester, de volt olyan képviselő (Štefan Baláž) is, aki azt javasolta, Arany helyett inkább Mikszáth szobrát állíthatnák fel, aki évekig volt a helyi gimnázium diákja, s nagyon szerette a szlovákokat is, a „tót atyafiakat”.

Egyértelmű álláspontra helyezkedett Vas Vilmos független képviselő, aki szerint a történelmet már nem tudjuk megváltoztatni, s őt legkevésbé sem zavarja annak az Aranynak a szobra, akinek a művei mind a magyarokhoz, mind a szlovákokhoz szólnak, s mint mondta, szívesen látná Rimaszombatban Bartók Béla, de akár Czinka Panna szobrát is. „Legyünk nagyvonalúak” – kérte Cziprusz Zoltán, aki a Magyar Közösség Pártja képviselői nevében bejelentette azt is, hogy semmi kifogásuk nincs az ellen, hogy Jesenský szobrát is felállítsák.

A 19 képviselőből végül tízen szavazták meg az előterjesztett javaslatot, négyen ellene voksoltak, hárman tartózkodtak, míg ketten nem nyomták meg a gombot, így a javaslatot elfogadták. Ha a műemlékvédelmi hivatal sem emel kifogást, akkor szeptember 28-án, Tompa felújított és áthelyezett szobrával egyidőben avathatják fel a rimaszombatiak Arany János szobrát.