Fotó: illusztráció

(Frissítve) Míg a Felvidéken a kisiskolák megmentésért folyik a harc az óvatos asszimilációs daráló ellenében, addig Ukrajnában újfent nem finomkodnak a módszerekkel.

Új oktatási törvényt fogadott el az ukrán parlament, mely teljesen felszámolhatja a kárpátaljai közép- és felsőfokú magyar oktatást. Az új jogszabály szerint ugyanis Ukrajnában az oktatás nyelve kizárólag az ukrán lesz (a közép- és felsőfokon egyaránt). Ennek értelmében csak az óvodában és az alapfokú, illetve az elemi iskolákban (értsd alapiskola alsó tagozata, 1-4.) marad meg a magyar nyelvű oktatás. Az állami intézményeknek minősülő általános iskolákban, a középiskolákban és a felsőoktatásban csak ukrán oktatás folyhat, ez alól kivételt talán csak a magyar nyelv és irodalom képezhet, bár pontosan még nem lehet látni a részleteket. Bár nem ez volt a törvénycsomag legfőbb indíttatása, nekünk, magyaroknak ez a legfájóbb passzusa.

Az új koncepciót az oktatásügyi és tudományos minisztérium terjesztette be, hogy alapjaiban megreformálja az ukrán oktatásügyet. A dokumentumhoz a honatyák több mint 800 módosító indítványt nyújtottak be, melyekről a kijevi parlamentnek egyenként kellett szavaznia, ezért a tanácskozás és a szavazás nagyon elnyúlt. Igaz, a legtöbb indítványt nem fogadták el, mivel nem kapták meg a minimálisan szükséges 226 szavazatot.

Az oktatás nyelvét a törvény 7. cikkelye szabályozza, melyet több változtatás után úgy fogalmaztak meg, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára csak az óvodai és az alsó tagozatos oktatás garantált az adott kisebbség nyelvén, s a nemzetiségi oktatást fokozatosan át kívánják vezetni ukrán nyelvre.

Varga Tibor, a Via Nova elnökhelyettese nagyon felháborítónak tartja, hogy egy ilyen törvényi korlátozás megszülethet, méghozzá egy Európai Unióba igyekvő országban.

“A Via Novával kiállunk a kárpátaljai magyarság mellett, és tiltakozunk a jogtiprások ellen!” – mondta Varga Tibor.

Kifejtette: “Még a törvény megszavazása előtt érdeklődtem kárpátaljai magyar tanároknál, településvezetőknél a témában, és erős aggodalmat tapasztaltam, viszont még lehetett bizakodni, hogy mégsem megy át a javaslat. Most az ukrán elnökön, Petro Porosenkon van a sor. Remélem bölcsebb lesz annál, minthogy aláírja ezt a magyar intézmények számára is erősen hátrányos törvényt, hisz az ezer sebből vérző Ukrajnának nem az fog segíteni, ha a nemzetiségek jogait csorbítják – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Varga Tibor, a Via Nova elnökhelyettese, a Szeretem az anyanyelvem nevű beiratkozási kampány koordinátora.

“Amitől féltünk, bekövetkezett, ez a kárpátaljai magyar oktatás gyásznapja. Ilyen drákói intézkedés a Trianon óta nem volt!”- fogalmazott Facebook-bejegyzésében Dupka György író, költő, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke.

Dobsa István a KMKSZ ISZ elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta, az új oktatási törvény tervezete ugyan számos pozitív változást is tartalmaz, mint például a tanintézmények vezetőinek nagyobb hatáskörrel való rendelkeznének, vagy a felismerés, miszerint a lexikális tudás helyett a kompetenciai értékeket fejlesztő módszereket érdemes használni, a nyelvi megkötés miatt mégis elfogadhatatlan.

A KMKSZ Ifjúsági Szervezete mély szomorúsággal követte a Legfelső Tanács döntését és teljes mértékben tiltakozik a törvény elfogadása ellen! “Minden embernek alapvető joga, hogy a saját anyanyelvén tanulhasson. Szomorú, hogy a 21. században még mindig azért kell harcolnunk, hogy alapvető emberi jogainkat gyakorolhassuk” – nyilatkozta Dobsa István.

A törvényjavaslat hosszú, késő estébe nyúló vita után második olvasatban is elfogadásra került, így már csak az államelnök tudja megvétózni, amennyiben azt nem írja alá. Ezt kéri tőle a két kárpátaljai magyar párt és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közös nyilatkozatban. Petro Porosenko viszont néhány órával a szavazás után nyilatkozatban üdvözölte az új törvényt, így kevés az esélye annak, hogy meggondolja magát, annak ellenére, hogy a törvény sérti az ország alkotmányát és semmibe veszi nemzetközi vállalásait, kisebbségeire nézve pedig erősen diszkriminatív, és alapjaiban veszélyezteti többek között a kárpátaljai magyarság létét.

MKP: Kiállunk a kárpátaljai magyarság alapvető jogai mellett

A Magyar Közösség Pártja határozottan elítéli az ukrán közoktatási törvény módosításával kialakult helyzetet. Minden nemzeti közösség alapvető joga az anyanyelvi művelődés. A közoktatási törvény e jogától fosztja meg az Ukrajnában kisebbségi sorban élő nemzeti közösségeket. Azzal, hogy iskoláinak jelentős részében az ukrán nyelv válik az oktatás nyelvévé, az amúgy is nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarság számára ez a döntés életbevágó, alapjaiban rengeti meg jelenét és jövőjét egyaránt. Az anyanyelvű oktatás durva, drasztikus csorbítása a legrosszabb pártállami időket idézi. Aggodalmunk mellett szolidaritásunkat is kifejezzük, kiállunk a kárpátaljai magyarság alapvető jogai mellett.

Sztálinizmus újratöltve?

Szijjártó Péter külügyminiszter júliusban, a még csak tervezeti fázisban levő jogszabály kapcsán Londonban az ukrajnai reformokról rendezett konferencián így fogalmazott: „Mi szívesen segítünk Ukrajnának a jövőben is, de ezek elfogadhatatlan módosítások lennének, amelyek nyilvánvalóan nagy mértékben meghatároznák jövőbeni kapcsolatainkat.”

„Az az érzésünk, hogy a legkeményebb sztálinizmus korszaka tért vissza egy magát demokratikusnak tituláló országba” – nyilatkozta a Kárpátalja.ma-nak Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. Véleménye szerint az ukrán politikai elit a kisebbségeken akarja levezetni országa oroszoktól elszenvedett sérelmeit.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ma, szeptember 6-áán közleményben reagált erre:

“Magyarország Kormánya leghatározottabb tiltakozását fejezi ki az Ukrán Legfelsőbb Tanács által szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény ellen, amely megfosztja az országban élő nemzeti kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, alapjaiban veszélyeztetve ezáltal a szülőföldön való megmaradásukat.

A törvény – amelynek értelmében a középiskolai és a felsőoktatás nyelve ezentúl az ukrán, a kisebbségek nyelvén való oktatás pedig kizárólag az óvodákban és elemi osztályokban engedélyezett – eddig példátlan módon sérti az országban élő nemzetiségek, köztük a mintegy 150 ezer fős magyarság jogait, és teljes mértékben ellentétes Ukrajna alkotmányával.

Ukrajna a nemzetközi kötelezettségeiben és a magyar-ukrán alapszerződésben is vállalta, hogy tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, a szabadságjogokat és a kisebbségi jogokat. A magyar-ukrán jószomszédság erősítése jegyében megvalósult legmagasabb szintű egyeztetéseken szintén vállalta Ukrajna, hogy a magyar közösség jogai nem szűkülnek. Az új oktatási törvény elfogadása mindezen ígéreteknek és vállalásoknak mond ellent.
Magyarország Kormánya határozottan kiáll a kárpátaljai magyarság mellett. A Magyar Kormány elvárja, hogy Ukrajna fontolja meg a törvény hatályba léptetését és módosítsa azt oly módon, hogy ne sérüljenek az országban élő nemzetiségek, köztük a magyarság jogai” – áll a Miniszterelnökség közleményében.

A KCSSZ is tiltakozik az anyanyelvi oktatás ellehetetlenítése ellen

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége tiltakozik a kárpátaljai és az erdélyi magyar kisebbség megmaradását biztosító anyanyelvi oktatás ellehetetlenítése ellen. A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum működésének felfüggesztését célzó hatósági intézkedések, valamint az ukrán parlament szégyenteljes döntése az általános iskolai tantárgyak kötelező ukrán nyelvű tanításáról, súlyosan sértik az anyanyelvi oktatáshoz fűződő kisebbségi jogot. Az iskolák bezárásával és az anyanyelvi oktatás ellehetetlenítésével a román hatóságok, valamint az ukrán parlament a magyar kisebbség erdélyi és kárpátaljai jövőjét veszélyeztetik. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége követeli a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum zavartalan működésének hatósági biztosítását, továbbá csatlakozva számos kárpátaljai szakmai és civil szervezethez, arra kéri Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy ne írja alá a kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok megmaradását is alapjaiban veszélyeztető oktatási törvényt.