A megyei választásokon a Komáromi járás nyolcmandátumos körzet, ahol az MKP teljes listát állított. Jelenleg a megyei parlamentnek a Komáromi járásból hét MKP-s képviselője van. Becse Norbert, a Magyar Közösség Pártja komáromi járási elnöke beszélgetésünk elején kifejtette, ez a nyolc ember egy csapat, amely így teljes, és igazi sikereket csak együtt, összefogással lehet elérni.

Becse Norbert biológia, testnevelés, valamint informatika szakos pedagógus, a naszvadi magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgatója már tizenharmadik éve. Mint mondja: „Tevékeny részese vagyok a közösségi életnek, helyi, járási, megyei, országos szinten egyaránt.” Negyedik éve megyei képviselő, az oktatási szakbizottság, a Megyei Hírvivő havilap szerkesztőbizottságának tagja. Közkedvelt szakterülete a kultúra, a sport, az önkormányzat és az oktatásügy.

Hogyan értékelné az előző választási időszakot, milyen volt a munka?

Az oktatási bizottság tagja voltam a mostani választási időszakban, a munka során fontosabb, és kevésbé fontos kérdésekkel is foglalkoztunk. Bérbeadási szerződéseket, iskolák névváltoztatását vitattunk meg, amit talán gyakorlatiasabban is meg lehetne oldani. De van néhány igazán fontos része is a munkánknak, ilyen, amikor a költségvetést hagyjuk jóvá, vagy amikor a középiskolák számára jóváhagyjuk a nyitható osztályok számát, ami néha sajnos negatív számunkra, mert nem mindig azok a számok jelennek meg, amelyeket az intézmény vezetője elképzelt, vagy kérvényezett. Az utolsó három évben a Bátorkeszin működő magán szakközépiskolát tudnám említeni olyan példaként, amelyért többet kellett küzdenünk. Sajnos volt olyan év, amikor nem nyithatott volna osztályt, ám végül sikerült kiharcolnunk egyet. Az intézmény vezetője a 2018/19-es iskolaévre 3 osztályt kért, és jelenleg csak 1-et kapnak, mi most azért harcolunk, hogy legalább két osztályt nyithassanak. A többi iskola nagyjából elégedett lehet, mindenki megkapta azt az osztálylétszámot, amelyet kérvényezett.

Becse Norbert, a Magyar Közösség Pártja komáromi járási elnöke (Fotó: MKP)

Mivel tudják még segíteni a magyar tanítási nyelvű iskolákat?

Oktatásra a Komáromi járásban 2 109 551 eurót költött a megye a 2013-2017-es választási időszakban, ebben benne van a Selye János Gimnázium felújítása is, de több iskola is részesült belőle, épült multifunkciós műfüves pálya, megvalósult ablakcsere, hőszigetelés, tetőcsere, kazáncsere. Elmondhatjuk, hogy jól gazdálkodott az önkormányzat és támogatták a megyéhez tartozó iskolákat. A közeljövőben a Komáromi járásban uniós forrásból komoly támogatást, 1,7 millió eurót kap a Komáromi Ipari Szakközépiskola, ebből megújíthatják a szakképzési profiljukat, fejleszthetik az iskola infrastruktúráját is.

Várhatók-e a következő választási időszakban változások az oktatás területén?

Látni kell, hogy valószínűleg az elkövetkező öt évben ez másképpen fog alakulni, de mi mindent megteszünk annak érdekében, ahogy Szigeti László kollégám is nyilatkozta a Felvidék.má-nak, hogy megmaradjanak és fejlődhessenek középiskoláink. Fontos, hogy megmaradjanak az osztályok, ha bármely iskolát összevonnak egy hasonló intézménnyel. Vegyünk egy konkrét példát. Ógyallán két magyar középiskola működik, ha összevonnák a mezőgazdasági szakközépiskolát az építészetivel, akkor ahhoz kellene ragaszkodnunk, hogy az osztályok megmaradjanak, ott maradjanak, ahol vannak, az inasiskolában és az építészetiben. Jelenleg az egyiknek 90, a másiknak 160 tanulója van. A legnagyobb gond, hogy a fenntartási költségek nehezen tarthatók, s a megye, mint fenntartó úgy gondolkodik, hogy ha egy épületbe kerülne a két intézmény, a költségek egy részét megtakaríthatná. Néhány évvel ezelőtt már hasonló gondok miatt be akarták zárni a mezőgazdasági szakközépiskolát, de akkor szerencsére megoldódott a probléma. A megyéhez tartoznak a nyolcévfolyamos gimnáziumok. A Komáromi járásban kettő működik, mindkettő Komáromban, a szlovák gimnáziumban és a Selye János Gimnáziumban. Volt Gútán is, de ott már megszűnt. Andruskó Imre igazgató úrtól tudom, hogy a nyolcéves gimnáziumot zömmel komáromiak látogatják, sok szülő nem szívesen utaztatja a 10-11 éves gyermekét.

Milyen prioritásokat tűztek ki maguk elé a jelöltek?

Az anyanyelvi oktatás biztosítása terén mindent megteszünk annak érdekében, hogy a meglévő oktatási intézményeink fennmaradjanak és működőképesek legyenek, követeljük a magyar osztályok megtartását. Mindent elkövetünk a duális képzés további fejlesztésének érdekében, hogy a piaci igényeknek megfelelő gyakorlati képzés az elméleti oktatással szemben egyre nagyobb hangsúlyt kapjon. Nyitottá kell tennünk iskoláinkat azon vállalkozók számára, akik hajlandóak befektetni az oktatás színvonalának emelésébe. Szorgalmazzuk, hogy megfelelő támogatás álljon az iskoláink rendelkezésére felszereltségük javítására, az épületek állagának megőrzésére. Nagyon fontos az ifjúság bekapcsolása a társadalmi életbe, a fiatalok közéleti szerepvállalásának segítése (Esterházy Akadémia – Martoson), valamint nagyon fontosnak tartjuk az oktatásügyben a további bérfejlesztést, nemcsak pedagógusi, hanem alkalmazotti szinten is. A bérfejlesztés ugyan nem a mi kompetenciánk, de például két évvel ezelőtt, amikor emelték a pedagógusok bérét, a megye a nem pedagógiai alkalmazottak béréhez hozzájárult 100 euróval, rájuk ugyanis a minisztérium nem gondolt. Jómagam pedig az eddigi munkásságomat folytatva szeretnék mindent elkövetni az anyanyelvi oktatás fennmaradásáért, az iskoláink fejlesztéséért és a kultúránk megőrzéséért. Vallom, hogy együttműködésre képes, a régió érdekeit képviselő személy vagyok, aki mindent megtesz járásunk fellendítése érdekében.

Becse Norbert a 3-as sorszámmal indul a november 4-ei megyei választásokon (Fotó: MKP)

Az oktatási feladatokon kívül milyen prioritásokat, célokat fogalmaztak meg?

Ami a Komáromi járást illeti, kiemelt kérdésként kezeljük a komáromi kórház ügyét. Október 23-án frakciónk találkozott a kórház új igazgatójával, Miroslav Jaškával, aki beszámolt a tervekről, illetve a szeptemberben beindult folyamatokról, hogy milyen ütemben halad a felújítás. A belgyógyászati pavilont készítik elő a fejlesztésre, a beruházás közel 2,4 millió eurós lesz és a következő év decemberéig kell megvalósulnia. Miroslav Jaška beszámolt arról is, hogy szeretnének pályázati pénzből építeni egy központi betegfelvételi irodát a belgyógyászati pavilon bejáratánál, ez új épület lesz, és összekapcsolják a sebészettel, tehát aki oda vár felvételre, annak nem kell kimennie az épületből. Megtekintettük az ARO, vagyis a súlyos sürgősségi esetek osztályának a felújítását, ez hamarosan el is készül.

Amerre járunk, kampányolunk, mindenki az utakkal van elfoglalva, a jelenlegi ciklus alatt 3 162 818 eurót költött a megye a Komáromi járás útjainak felújítására, 24 útszakasz felújítása már befejeződött, 11 helyszínen folyik a munka. Szeretnénk megemelni a Komáromi Jókai Színház költségvetését, mert az sajnos a 2013/14-es évek szintjén van.

Milyen eredménnyel lenne elégedett járási elnökként?

Akkor lennék nagyon elégedett, ha a jelenlegi hét képviselői helyünket megtartanánk, vagy esetleg tudnánk fejlődni. Ezen kívül nagyon örülnék, ha a Komáromi járásban legalább öt százalékkal magasabb lenne a részvételi arány, mint négy éve, mert 2013-ban sajnos csak 18 százalékos volt a szavazókedv. Úgy érzem, most többet beszélnek a megyéről és a választásokról, mint négy éve. Bízok benne, hogy Farkas Iván is szép helyezést fog elérni, nagyon elégedett lennék, ha az 1. vagy 2. helyen szerepelne. Ha ő nyerne, az lenne az igazi, de a második helyezés is szép lenne. Fontos, hogy nyilvánvalóvá váljon a többi politikai párt számára, hogy a magyar ember tudja, kire kell szavazni.