Agócs Gergely képviselőtársaival a kerékpárút építésénél (Fotó: Forró Krisztián facebook oldala)

Nagyszombat megyéhez hét járás tartozik, ezek közül kettőben élnek magyarok, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban. A Galántai járásnak a 2011-es népszámláláskor 93 594 lakosa volt, 35 százalékuk vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A Magyar Közösség Pártja teljes listával, hét képviselőjelölttel vág neki a november 4-ei választásnak, elnökjelöltként pedig Berényi Józsefet indítja.

A járásból elsőként Agócs Gergely politológust, Királyrév község és Nagyszombat megye önkormányzati képviselőjét faggattuk. Az elmúlt négy évben a megyei önkormányzaton belül a közlekedési bizottságban dolgozott.

Kezdetét vette a kampány. Mivel az elmúlt négy évben is tagja volt a képviselő-testületnek, a rendezvényeken értékelni is szokott. Mit mond a választóknak, mit sikerült elérni az előző ciklusban?

Annak köszönhetően, hogy nagyon erős frakcióval dolgoztunk az elmúlt négy évben, sok célunkat sikerült elérnünk. Prioritásként fogalmaztuk meg négy éve, hogy abból a pénzösszegből, melyet a megye beruházásokra fordít, arányosan kerüljön a kerület magyarok által lakott régióiba is, ez a célunk egyébként a továbbiakban is megmarad. Ezt sikerült elérnünk, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban is számos befektetés megvalósult. Mindez nagyban tükröződik az útfelújításokban, illetve az önkormányzati épületek, intézmények felújításában.

Minden feladatot sikerült maradéktalanul teljesíteni? Várható még fejlesztés a választásokig, az év végéig?

Alapvetően pozitívan értékelem az elmúlt négy évet, hiszen nagyon sok befektetés megvalósult. Több olyan feladat van, amelyen még dolgozunk, a választási időszakkal nem ér véget a megyében az élet, ilyenek például a kerékpárutak, amelyek építése nemrégiben kezdődött el, és folyamatosan zajlik. Több útszakasz még felújításra vár, ezek közül néhány még az idén megvalósul, valamint több olyan szakasz van, amelyekről tudjuk, hogy a jövő évben sor kerül a felújításukra.

Agócs Gergely (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Milyen célokkal vág neki az új választási időszaknak, amely hosszabb lesz, hiszen november 4-én 5 évre választunk képviselőket?

A jövőre nézve a kerékpárutak kiépítésében nagy lehetőségeket látok, az idén több szakasz kiépítése veszi kezdetét. Erre a feladatra a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás több pénzt kap, mint a megye többi járása. Köszönhető ez annak, hogy a pályázatra csak a két járás polgármesterei adtak be az önkormányzatok nevében pályázatot, ezért elsősorban a mi régiónk fejlődik majd ezen a téren. Ez azért is fontos, mert a turisztikai lehetőségek így tovább bővülnek. A jövőben is szeretnénk segíteni a helyi önkormányzatokat, hogy minél több kerékpárút megépüljön, szeretnénk így a nagyobb turisztikai régiókat összekötni. Nem mellékes a kerékpárosok biztonsága sem, ezért is fontosak ezek az új utak. Sok közutat felújítottunk az elmúlt években, de a közlekedési bizottság tagjaként állítom, rengeteg munka vár még ránk. Számos projektet elkezdtünk, amelyek várhatóan még az idei évben, vagy a választások után, illetve a következő években fejeződnek be. Sok fejlesztést útjára indítottunk, amelyek hosszú távra szólnak, de csak így lehet fejlődni, nem szabad csupán 4-5 évben gondolkodni.

Számos rendezvényen van jelen. Milyen igényeket fogalmaznak meg a választók?

A rendezvényeken sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek, a választók nincsenek tisztában azzal, milyen hatáskörei vannak a megyei önkormányzatnak. Az emberek fejében összemosódik a helyi és a megyei önkormányzat, illetve az állami kompetenciák, de tegyük hozzá, ezen egyáltalán nem csodálkozunk.

Agócs Gergely a jó úton halad előre

A közlekedés szempontjából például nem világos számukra, hogy mely utak tartoznak a községekhez, melyek a megyékhez és melyek állami utak. Amikor az utak felújításáról számolunk be, folyamatosan kapjuk a visszajelzést, hogy mely szakaszokat kellene még felújítani, de nem minden tartozik a mi hatáskörünkbe. Ugyanez vonatkozik az intézményekre, az oktatásügyben például sokan nem tudják, hogy csak a középiskolák tartoznak megyei hatáskörbe. Mi ilyenkor elmondjuk azt is, melyek a megyei hatáskörök, de valószínűleg a tájékoztatás hiánya miatt van kevés információjuk a választóknak. A taggyűléseinken szólunk ezekről a kérdésekről, de ez kevésnek bizonyul. Ezen a jövőben változtatnunk kell majd.