Gömöri intézményvezetők szakmai találkozója Rimaszombatban (Fotó: Ádám Zita/Felvidék.ma)

Képzettek-e és felkészültek-e az iskoláink vezetői? Mi segítheti elő a minőségi iskolák, az intézmények kultúrájának a kialakítását? Ezek és ehhez hasonló kérdések merültek fel, amikor Gömör-Nógrádban elkészítették az intézményvezetők középtávú fejlesztési programját.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Területi Választmánya és a Regionális Pedagógiai Központ Gyurán Ágnes és Ádám Zita vezetésével folyamatosan szervezik a gömör-nógrádi pedagógusok számára a szakmai programokat. Fontosnak tartják az intézményvezetőkkel való törődést.

Központilag október 18-19-én készülnek a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciájára. Ugyanakkor a minőségi iskolák kialakítása érdekében Gömörben is rendszeresen megrendezik az intézményvezetők szakmai találkozóit.

Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke úgy véli, az intézményfejlesztés és a pedagógiai kultúra fejlesztése az alapfeltétele a minőségi iskolának. A programba bekapcsolódó iskolaigazgatók az első szakmai találkozón elmélyedtek az önfejlesztő szellemiségű intézményértékelés gyakorlatában, és foglalkoztak az önértékelés módszertanával. Mint mondták, a vezetők személyes képességei és kompetenciái kerültek a figyelem középpontjába.

Molnár Beáta, Tóth Csilla és Ziman Ágota iskolaigazgatók (Fotó: Ádám Zita/Felvidék.ma)
Fontosak az intézményvezetők szakmai találkozói

Nagyon érdekes, hogy amikor megvizsgálják egy-egy iskolavezető képességeit, akkor a legfontosabbként a komplex gondolkodást, a tervező- és szervezőkészséget, a jogszabályismeretet emelik ki. A Rimaszombatban megvalósult októberi tréningen viszont az érzelmi intelligencia fogalmára irányították rá a figyelmet.

Az iskolavezetők áttekintették a Közép-Európai Kompetenciakatasztert, amelyben az intézményvezetők tudása, képességei és attitűdjei találhatók. A vezetői önismeretből a műhelymunkát Borosné dr. Kézy Zsuzsanna budapesti közoktatási szakértő és Máté Erzsébet szlovákiai tanfelügyelő végezték. Elhangzott, hogy a 2017/2018-as tanévben az állami tanfelügyelet kiemelt figyelmet szentel az intézmények önértékelésének. Ehhez kaphatnak módszertani eligazítást egy-egy ilyen képzésen a vezetők.

Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke a Felvidék.ma érdeklődésére kifejtette, az oktatási intézmények kultúrájának, klímájának a kialakítása folytán az emberekkel való bánásmódnak az érzelmi intelligencia az alapja. Ebben a kompetenciakataszter eligazítja az intézményvezetőket, segítségükre szolgál abban is, hogy tisztázzák a fogalmakat.

„Kidolgoztuk az intézményvezetők középtávú fejlesztési programját. Öt évre ütemeztük a találkozóink témáit, s természetesen figyelembe vesszük a pillanatnyi igényeket. Évente két alkalommal szervezünk majd összejöveteleket” – nyilatkozta Ádám Zita. Ezenkívül folyamatos a képzések, versenyek, konferenciák szervezése is.

Pedagógusok az iskolapadban Feleden egy másik képzésen (Fotó: Ádám Zita/Felvidék.ma)
Elkezdődött a Falusi és Gömöri Hagyományok Hetének szervezése

Alsó- és Felső-Gömörben idén is négy-négy helyszínen megszervezik a Falusi Hagyományok Hete és a Gömöri Hagyományok Hete programsorozatokat. Ádám Zita úgy véli, a felgyorsult világ globalizációs tendenciája egyre jobban háttérbe szorítja a kisebb közösségek szokásait, hagyományait és új „hagyományt” teremtve (tv, internet, pláza) veszélyeztetik a kisebb közösségek fennmaradását. Hatványozottan érvényes ez a falusi közösségekre, melyek hagyományainak, szokásainak átörökítését a legnagyobb veszély fenyegeti.

Tehetséggondozás, tehetségazonosítás címén az adott napokon foglalkoznak valamilyen falusi szokással, hagyománnyal, kultúránknak egy kis szeletkéjével. Alsó-Gömörben a kézműves foglalkozásokat Gesztetén november 30-án, a mesemondó versenyt Almágyban december 7-én, a gyermekjátékokat Feleden december 1-jén, a népdalversenyt pedig december 8-án Rimaszécsen szervezik meg. Felső-Gömörben a kézműves foglalkozásokat november 21-én Deresken, a gyermekjátékokat november 22-én Bátkában, a mesemondó versenyt november 28-án Tornalján, míg a népdalversenyt november 29-én Sajógömörön rendezik meg.

Emléket állítanak Tompa Mihálynak és Szombathy Viktornak

A Rimaszombati járásban közben zajlanak az előkészületek a tanári konferencia és a pedagógiai projektnap megszervezésére is.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők november 24-26-án Tompa Mihály születésének 200. évfordulójáról tanári konferenciával emlékeznek Hanván és Rimaszombatban. A konferencia előadói neves magyarországi személyiségek, Tompa-kutatók, és gömöri szakértők, illetve gyakorló pedagógusok lesznek. A konferenciára elektronikusan november 8-ig lehet jelentkezni.

A regionális pedagógiai központ további terveiről érdeklődve megtudtuk, hogy elkezdték a 2018-as pedagógiai projekt tervezését. Ebben a tanévben a témaválasztás Szombathy Viktor születésének 115. évfordulója alkalmából a gömör-nógrádi várakra esett.