A Lévai járás MKP-s képviselőjelöltjei között Bögi Pathó Melinda (b2.) (Fotó: MKP, facebook)

Zalaba alig 180 lelket számláló kis település a Szikince patak két oldalán, a Lévai járás délnyugati szegletében. A csodálatos természeti környezetben fekvő településen is érzékelhetőek az ország déli részén tapasztalható problémák, ugyanakkor a zalabaiak a helyi adottságokat igyekeznek nagy mértékben kihasználni.

Tudja ezt és nagyban értékeli is Bögi Pathó Melinda, a község polgármestere. Első ciklusát tölti a falu élén, édesanyjától vette át a stafétabotot. Az ilyen kis községekben a fejlesztések önerőből nagyon nehezen kivitelezhetők. Ezért is fontos a megyei önkormányzattal való szoros kapcsolat. „Nyitra megyétől összesen 8000 eurós támogatást kaptunk az elmúlt időszakban. Ebből a forrásból korszerűsítettük a hangosbemondó-hálózatot, és új buszmegálló is épül a falunkban. Továbbá évente támogatásban részesülünk a sportnap, valamint a Szikince Hagyományőrző Fesztivál megszervezésében” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Bögi Pathó Melinda. Hozzátette, saját forrásból sikerült megvenniük a régi vízi malmot. A Bethlen Gábor Alap támogatásával és önkéntes munkával sikerült részben felújítani, új betonkoszorúval vették körül az építményt. A szomszédságában kialakítottak egy kisebb parkolót is.

A falu első asszonya az MKP színeiben képviselőjelöltként indul a november 4-ei választásokon. Véleménye szerint Nyitra megye legégetőbb problémája a pénzforrások aránytalan elosztása. Minden területen – oktatás, szociális ellátás, fejlesztések – előnyben részesülnek az északi járások – véli a képviselőjelölt. Pedig nagyon is fontos lenne a megye déli peremvidékeinek a  felzárkóztatása. A járás déli térsége, így Zalaba és környéke is ugyancsak nehéz helyzetben van. A szociális munkával kapcsolatos végzettséggel rendelkező polgármester mindezzel összefüggésben kifejtette: „A vidék és különösen az elmaradott vidék a gazdasági gondok mellett szociális problémákkal is küzd. A lakóhelyből fakadó szociális egyenlőtlenségek leginkább az apró falvakban érzékelhetőek. A vidéki lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége korlátozott, a közösségi szolgáltatások nehezen elérhetőek. Ezért e falvak lakói kénytelenek sokszor lakóhelyük és a térség központi települései között ingázni.”

A felújításra váró malom épülete, a betonkoszorú már elkészült (Fotó: Zalaba, facebook)

Ebben a térségben is megfigyelhető a falvak fokozatos elöregedése. „Ezt meg kell állítani, elsősorban élhetőbb körülményekre van szükség, járható utakra, munkalehetőségekre, óvodákra, iskolákra, színvonalas szociális és egészségügyi intézményekre – fogalmazott Bögi Pathó Melinda, majd folytatta: „Így nagyobb eséllyel költöznek ki az emberek a kisebb falvakba s mindez elősegíti a fiatalok itthon maradását is. Számomra a legfontosabb, hogy támogassak minden olyan kezdeményezést, amely segíti ezt a régiót. Amit ígérni tudok a részemről, az sok munka és kitartás.”

Fontosnak tartja a fiatalok megtartását a faluban, a régióban. „Szeressenek itt élni, dolgozni. Büszkék legyenek régiójukra, falujukra. Ehhez azonban sokat kell tennünk” – hangsúlyozta. A polgármester nem csak beszél a problémákról, tesz is a megoldásuk érdekében. Mint elmondta, az önkormányzat létrehozott egy úgynevezett babakötvényt, a községben minden újszülött számára nyit egy számlát száz euró befizetéssel.

Zalabán nagy hagyománya van a helyi kulturális értékek, néphagyományok ápolásának. A gyermekek számára Urbán Anikó heti rendszerességgel tart ilyen jellegű foglalkozásokat. Ápolják a falu hírességeinek emlékét, mint például Csontos Vilmos költőét. Az önkormányzat a Csemadokkal, civilszervezetekkel és a református gyülekezet presbitériumával közösen sok alkalmat szervez. Ezek elsősorban kulturális és hagyományőrző rendezvények, melyeknek nem titkolt célja, hogy a falu gyermekeit és ifjait hovatartozásukban erősítsék, a szűkebb hazájukhoz való ragaszkodást munkálják ki bennük.  „Évente megemlékezünk március 15-ről, sportnapot és hagyományőrző rendezvényt szervezünk, Szikince Fesztivált, valamint karácsonyi délutánt az időseknek és gyermekeknek. Besegítünk a gyülekezeti szabadtéri istentisztelet és családi nap, valamint a templomi ádventi koncert, a Szeretethíd szervezésébe is” – sorolja fel  az események sorát a polgármester.

Bögi Pathó Melinda 3-as sorszámmal indul a megyei önkormányzati választásokon (Fotó: MKP)

A zalabaiak a régmúlt értékeinek ápolása mellett a jövőbe is tekintenek. Terveik vannak. Mint Bögi Pathó Melinda elmondta: „Szeretnénk egy több feladatot ellátó intézményt létrehozni, amely egyszerre lenne művelődési ház, közösségi ház, idősek nappali foglalkoztatója, gyermekek és fiatalok számára kulturális és oktatási-nevelési központ.” A helyi gyülekezet tulajdonában van egy régi épület, mely egykor egyházi, majd állami általános iskolaként működött, mára azonban szinte csak a falak állnak. Mind a község képviselőtestülete, mind a gyülekezet presbitériuma döntése alapján ezt az épületet vette a falu bérbe a gyülekezettől. Felújítás után közös használattal működne. Az épülethez szép kert is tartozik és nagy udvar, ahol nyári alkalmakat, valamint a tervezett többfunkciós sportpályán családi és sportalkalmakat szerveznének.

„A tervek elkészültek, a szükséges engedélyeket beszereztük. Beadtuk már a pályázatot a szabadtéri színpad környékének a felújítására is. Természetesen szeretnénk befejezni a malom teljes felújítását” – fejtette ki.

Még az idén november végén elkezdik a megyei 1514-es számú  harmadosztályú út felújítását, amely a falut teljes hosszában érinti. Ezáltal részben megújul az infrastruktúra, ez is előrelépés a kissé feledésbe merült kistérségnek.  „Én nem mondtam le erről a vidékről, itt élek, itt élnek a gyermekeim és szeretném, ha az unokáim is itt élhetnének majd” – mondta végezetül Bögi Pathó Melinda.