BGA Komárom információs napjai Rimaszombatban és Komáromban (Fotó: SZE, HE/Felvidék.ma)

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. információs napot tartott Nagykaposon, Rimaszombatban és Komáromban, hogy megkönnyítsék a pályázati folyamatot. Az érdeklődőket tájékoztatták a regionális pályázatok legfontosabb változásairól: időben nyílt meg a rendszer, s a pályázatokra maximum 500 ezer forint igényelhető.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális felvidéki pályázatok a 2018-as évre a NIR felületen minden szervezet saját profilján adhatók be. A minimálisan igényelhető összeg 100 ezer forint, a maximálisan igényelhető összeg 500 ezer forint. A teljes támogatási keretösszeg 92 millió forint, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.

A nyílt pályázatot a BGA komáromi irodájának közreműködésével valósítják meg a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására.

A BGA regionális pályázatainak 2018. évi paraméterei (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A korábbi évekhez képest a fejlesztésekre és működésre irányuló tárgyakat összevonták, így három tárgyra lehet benyújtani a pályázatokat:

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása (Itt kell pályázni a rendezvényekre, fesztiválokra, táborokra ill. az iskolabuszra. Lehetőség van kisebb beruházás jellegű eszközbeszerzésre is, de az nem haladhatja meg a teljes pályázat 15%-át.)

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

III. Civilszervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlanberuházások támogatása (itt lehet pályázni a szervezet nagyobb tárgyi eszközbeszerzésére, indokolt ingatlanfelújításokra, a működési költség lehet személyi kifizetés, útiköltség, bérleti díjak, banki költségek fedezésére)

Czibula Ádám, a BGA felvidéki, komáromi irodájának igazgatója portálunknak elmondta, hogy az eddig megrendezett információs napokat nagy érdeklődés követte: a keleti régióban tartott rendezvényeiken 30-40 civilszervezet vett részt, Komáromban az előzetes regisztráció alapján több mint ötven szervezet jelentkezett. Czibula Ádám hangsúlyozta, a pályázati határidő leteltéig, azaz december 20-ig négy munkatárssal dolgoznak komáromi irodájukban. Fogadónapjaikon, valamint a honlapjukon feltüntetett elérhetőségeken a pályázók rendelkezésére állnak, ám hozzátette, a központi pályázatokkal kapcsolatban Budapestre kell telefonálni, irodájuk kifejezetten a regionális pályázatokban nyújt segítséget.

Horváth Éva és Czibula Ádám Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Rimaszombatban a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében rendezték a fórumot, amelyen több mint húsz civilszervezet képviselője jelent meg a Losonci járástól a Nagyrőcei járásig.

A résztvevőket Czibula Ádám igazgató köszöntötte, a tájékoztatást Horváth Éva, a BGA komáromi irodájának munkatársa adta, aki felhívta a figyelmet a korábbi évekhez képest történt változásokra, s készséggel válaszolt a kérdésekre. Az egyik pályázó arról érdeklődött, hogy beadható-e új pályázat addig, amíg nem került sor egy korábbi pályázat elszámolására. „Az előző évi támogatással kapcsolatban az új szerződéskötésig kell megvalósulnia az elszámolásnak“ – mondta. Hozzátette, jövőre a tavasz folyamán várható az új támogatási szerződések megkötése.

Komáromban az ősszel nyílt Zichy-pontban tartották a tájékoztatást. A telt házas fórumon Erdélyi Rudolf Zalán, a BGA Zrt. vezérigazgatója is jelen volt, aki elmondta, hogy kifejezetten a pályázók észrevételeit, jogos kritikáit figyelembe véve az idén jóval korábban megnyílt a pályázati felület, hogy ezáltal kiszámíthatóbb, tervezhetőbb legyen a 2018-as év. Mint mondta, a központi pályázatokon nyolc-tízszeres a túljelentkezés, itt nagy a verseny, hiszen nem csak felvidékiek, de más határon túliak is pályáznak.

BGA információs napja Komáromban (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A regionális pályázatok esetében is növekedésről számolt be: húsz százalékkal nőtt a benyújtott pályázatok száma az elmúlt évben. Mind a központi, mind a regionális pályázatoknál 3-3 kategóriában lehet pályázni, azonban egy szervezet maximum hat pályázatot nyújthat be, pontonként egy-egy pályázatot, természetesen más-más rendezvényekre. Ha ugyanazt nyújtják be a regionálisra és a központira is, akkor mindkettőt kizárják.

Erdélyi hozzátette, most valamivel hosszabb idő áll rendelkezésre a pályázatok benyújtására és kedvezményeket is biztosítanak, amelyekkel megkönnyítik a pályázást. Így például az, aki az idén már adott be pályázatot, annak a kötelezően csatolandó dokumentumokat nem kell újra feltöltenie, csak abban az esetben, ha az adatok terén valamilyen változás történt.

Horváth Éva, a BGA komáromi irodájának munkatársa mindhárom helyszínen a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) egy tesztfelületen is bemutatta a Bethlen Gábor Alap regionális pályázatának technikai részét. Ez idő alatt igyekezett hasznos tanácsokkal szolgálni, és felhívta a figyelmet a leggyakoribb hibákra is. Fontosnak tartja, hogy a pályázat címe rövid és tömör legyen, amiből egyértelműen kiderül a pályázat tartalma, célja, s a pályázók tartózkodjanak a címben az idézetektől – tanácsolta.
A pályázati referens azt is javasolta a pályázóknak, hogy érdemes kitölteniük a teljes időtartamot (a megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31-ig tart).

Horváth Éva, a BGA komáromi irodájának munkatársa (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A rendezvények esetében kifejezetten tanácsos bővebben szétírni a megvalósulását akár egészen az év végéig, az utolsó szakaszt a program lezárásaként lehet megnevezni, a program lebonyolítása előttit pedig előkészítésnek. Ez azért fontos, mert a számlákat is a megadott megvalósítási időszak alatt kell rendezni, s az elszámolási kötelezettség is a megvalósítási időszak + 30 napra szól. A támogatást előlegfinanszírozási típusban érdemes igényelni, akkor is, ha az esemény az első félévben kerül megrendezésre.

A civilszervezetek a Bethlen Gábor Alapnál a központi felhívásra és az ifjúsági szervezetek tevékenységére, valamint a testvértelepülési kapcsolatok ápolására is pályázhatnak, ezeket a budapesti iroda kezeli, ide az egész Kárpát-medencéből várnak pályázatokat.

A kiírások ITT érhetők el: