A gályarab-emlékművet a "Lenyúlt a magasságból s felvett engem, s a mélységes vizekből kihúzott engem" Bibliai ige ihlette (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Világosság református egyházi műsor november 26-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával.  A tartalomból.

A műsorban szó lesz István védőbeszédéről és megkövezéséről, de arról is, hogy lelkészeket szenteltek fel és felavatták a gályarab-hitvallók emlékművét Rimaszombatban.

Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! – ezzel a két kéréssel fordult a városon kívül megkövezett István halála előtt Jézushoz. Hogy miért kellett ilyen kegyetlen halállal meghalnia? Mi vezette a tömeget arra, hogy megkövezze? A választ  Ráczné Édes Jolán marcelházi lelkipásztor fogalmazza meg igehirdetésében.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából november 17-én emléknapot tartott Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház.  A református templomban megtartott nyitó istentiszteleten Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdette az igét Pál apostol galatákhoz írott sorai alapján (Gal 2, 15-21), amelyben többek között a fény felé fordulásról is beszélt. Ebből idézünk fel egy rövid részletet.

A reformációi ünnepségen tette le lelkészi esküjét   az a néhány éve már szolgálatban lévő öt lelkész, akik az elmúlt évben és az idén szeptemberben sikeresen teljesítették a felszentelésükhöz szükséges II. lelkészképesítő vizsgájukat. Molnár Viktor, Lőrincz Gábor és Haris Szilárd lelkipásztorok osztják meg gondolataikat a felszentelésükkel kapcsolatban.

Az ellenreformációban a hitükért gályarabságra ítélt lelkészek kitartására és hitére emlékezett Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos a gályarab-hitvallók emlékművének a leleplezése előtt. Ebből idézünk fel egy részletet.

A gályarab emlékműről  Gáspár Péter M.S. mester-díjas szobrászművészt és Fazekas László püspököt kérdezték a műsor szerkesztői.

Szerkesztő-műsorvezető Iski Ibolya.  A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor. A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.