(Fotó: pixabay.com)

Ismét bebizonyosodott, hogy Szlovákiában nem olyan az oktatásügy, ahogy az a mai, 21. századi viszonyok között elvárható lenne. Az ország a 2015-ös értő olvasást és matematikai képességeket vizsgáló PISA felmérésen kívül most először bekapcsolódott abba a felmérésbe is, mely a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) államaiban vizsgálta a 15 éves diákok problémamegoldó képességét a csapatmunka során. Az oktatásügyi minisztérium által közzétett adatok szerint a szlovákiai diákok rosszabb teljesítményt nyújtottak, mint az OECD-s átlag.

Az OECD-átlag kereken 500 pont, amiből a magyarországi diákok 472 pontot értek el, a szlovákiaiak pedig csupán 463-at. A vizsgált térségbeli országok közül Csehország, Észtország, Horvátország és Szlovénia megelőzte Magyarországot, amely viszont Bulgáriánál, Litvániánál és Szlovákiánál jobban teljesített. A világ legfejlettebb országainak oktatását felmérő tesztelésben a legmagasabb pontszámot Szingapúr (561) érte el, amelyet Japán (552) és Hongkong (541) követ.

Ennek a felmérésnek a célja annak a monitorozása volt, hogy miként és milyen színvonalon képesek a diákok egy konkrét probléma megoldása érdekében együttműködni a csapat többi tagjával. A szlovákiai diákok ebben csupán az izraeli, a görög és a chilei gyerekek szintjén teljesítettek. Tőlük már csak a mexikói és a török diákok nyújtottak gyengébb teljesítményt!

A csapatban való problémamegoldás tesztelése kizárólag elektronikus és interaktív úton ment végbe. A diák egy fiktív munkacsoport tagjaként fiktív csapattagokkal működött együtt, akiknek a válaszait a számítógép generálta. A felmérés lényege az volt, hogy a diáknak szét kellett osztania a feladatokat a csapattagok között – az adott probléma megoldás érdekében. Keresnie kellett a stratégiákat és a megoldási módokat, valamint konkrét feladatokat is meg kellett oldania.

Eredmények és tanulság

A válaszok alapján a tanulókat négy tudásszintre osztották szét. A legtöbb 1. szinten teljesítő diák a közép- és tanonciskolákból, valamint az alapiskolákból való volt. A legfelső két szint követelményeinek pedig leginkább a gimnazisták feleltek meg. A tesztelésből kiderül az is, hogy az OECD tagállamaiban a csapatmunkát jobban szeretik a fiúk, mint a lányok. Ám mégis  a gyengébb nem képviselői nyújtottak jobb teljesítményt.

A tanulók csapatmunkára való készségének összehasonlításában 52 állam vett részt, önkéntes alapon. Összesen 123 412 diák, Szlovákiából 1856 tanuló kapcsolódott be.

Az adatok fényesen tükrözik, hogy a vízióval és erős gazdasággal rendelkező országok már a gyermekeket is a jövőre nevelik. Arra, hogy kiskoruktól megszokják a csapatmunkát – ami a gazdasági fejlődés hajtómotorja –, az ötletelést, a tervezést, a munka megosztását, az eredmények értékelését. Hogy gondolkodásra bírják agytekervényeiket, és meglóduljon a kreativitásuk. Mi pedig még mindig ott tartunk, hogy gyermekeink az iskolában a bebiflázott anyagot mondják fel és tollbamondást írnak. A csapatmunka, a négyes-ötös csoportokban való kreatív tevékenység az iskolai órákon ritka, mint a fehér holló. Meddig kell még várnunk a szemléletváltásra, arra, hogy az illetékesek végre felismerjék, a világ elrobog mellettünk, ha nem vigyázunk?

(Forrás: aktuality.sk, MTI)