A november 4-i megyei választásokra készülve október hónap folyamán a bodrogközi hat képviselőjelölt harminckét bodrogközi településen fordult meg azzal a céllal, hogy tájékoztassák az embereket a megyei önkormányzat munkájáról, és a hatékony régiós képviselet fontosságáról. Minden jelölt a megyei önkormányzat struktúrájában jelenlévő egy-két területre összpontosítva alkotta meg elképzeléseit a megyei önkormányzatban való munkájával kapcsolatban.

Furik Csaba jelenleg is megyei képviselő, az elmúlt négy évben egyedüli bodrogközi MKP-s képviselőként volt jelen a megyei önkormányzatban, ahol három bizottságban dolgozott.   Kopasz József 2009 és 2013 között megyei képviselő volt, azóta pedig folyamatosan külső tagként a megyei önkormányzat kulturális bizottságában dolgozik. A többi jelölt, nevezetesen Bálint Csilla, Ilko Zoltán, Sáradi Tibor, Takács István újnak számít a megyei képviselőjelöltek listáján, ezért igyekeztek minél több helyszínen bemutatkozni, és elképzeléseikről tájékoztatni a választókat. A jelöltek úgy vélik, szükség van a választópolgárok tájékoztatására, hiszen nagyon sokan nincsenek tisztában a megyei önkormányzat struktúrájával és kompetenciájával.

A kampánykörút során szinte minden településen tapasztalták a kiábrándultságot, az érdeklődés hiányát, és azt, hogy mindenki a maga napi problémájának megoldásán fáradozva, ahhoz várna konkrét segítséget. Nehezen tudnak közösségben gondolkodni, és sok esetben nem látják át, hogy egy-egy megyei támogatás hogyan segíthet az ő gondjukon. A Bodrogközben a legnagyobb gondot a munkanélküliség és a választópolgárok nehéz szociális helyzete okozza.

Furik Csaba (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Furik Csaba megyei képviselőként számot adott eddigi tevékenységéről, bár hozzátette, hogy ezek nem egyéni sikerek és érdemek, hanem közös akarattal, és jó érdekérvényesítéssel  elért eredmények.  A megvalósult programokat felsorolva röviden így összegezte az elmúlt négy év eredményeit megyei szinten, amelyek érintették a bodrogközi régiót: a három bodrogközi középiskola (királyhelmeci gimnázium, királyhelmeci szakközépiskola, perbenyíki szakközépiskola) normatív támogatása 4 év alatt több mint 10 millió euróra rúgott. Ezen felül 834 ezer eurót fordított a megye beruházási és karbantartási munkálatokra az említett iskolák esetében. Útépítésre és javításra a Bodrogközben 322 ezer eurót fordítottak 2016 végéig. A felújított útszakaszok a következők voltak: Kistárkány-Tiszacsernyő-Ágcsernyő, Nagytárkány-kolónia-Bély felé egy szakasz, Ágcsernyő belterületén,  Borsi, Szomotor-Vécs, Kisújlak belterületén, Királyhelmec-Kisgéres belterületén, Véke belterületén és  Boly-Véke között.

A 3 300 euróig terjedő támogatások csoportjában tizenhárom bodrogközi település tizenhét benyújtott kérelmére összesen 18 500 eurót hagytak jóvá a megyén.  A 3 300 euró feletti támogatások csoportjából Zemplénbe 5 000 euró került. Az autóbusz-vállalatok 5,5 millió euró támogatásban részesültek abból a célból, hogy zavartalan legyen a közlekedés ott is, ahol kevés az utas, ez főleg a kistelepülések szakaszaira érvényes. A rendszeresen támogatott kulturális rendezvények között lévő nagytárkányi Libagaliba rendezvény négy év alatt minden évben 3 350 euró, a Borsiban megrendezésre kerülő Tokaji Fesztivál pedig 3 600 euró összegű támogatásban részesült. A királyhelmeci Bodrogközi Kulturális Fesztivál a négy év során évente 3 600 euró támogatásban részesült. A Kisgéresben megrendezett Akácillat–Nyitott Pincék Napja rendezvénysorozat évi 5 000 euró támogatást kapott a megyétől három éven keresztül. Az eredmények magukért beszélnek. Ha van a régiónak megyei képviselője, akkor van, aki  felhívja a régió problémáira és támogatandó rendezvényeire a figyelmet, és munkájával, hatékony közösségi érdekérvényesítéssel tenni is tud a megoldásért.

A képviselő úgy véli, hogy ezeket a tényeket közölni kell a választópolgárokkal, hogy tudatosítsák a választásokon való részvétel fontosságát. Minél több képviselő jut be egy régióból, annál hatékonyabban tudják képviselni az adott régiót. Mindig az adott régióban élők tudják, és érzékelik a legjobban az ott élők problémáit, és ők tudnak igazán jó javaslatokat tenni azok megoldására.

Kampányzáró Királyhelmecen

Királyhelmecen tartották kampányzáró rendezvényüket az MKP tőketerebesi járásbeli képviselőjelöltjei. A Bodrogközből hat képviselőjelölt – Bálint Csilla 3-as, Furik Csaba 12-es, Ilko Zoltán 24-es, Kopasz József 33-as, Sáradi Tibor 56-os, Takács István 65-ös számmal – indul, hogy a régiót a Kassa megyei önkormányzatban képviselhesse az elkövetkező öt évben. Erre csak abban az esetben nyílik lehetőségük, ha a közelgő választások során bizalmat szavaznak nekik a választópolgárok. Az október 30-án megtartott, kultúrműsorral és nyereménysorsolással egybekötött kampányzáró rendezvény során Királyhelmecen is bemutatkoztak a képviselőjelöltek.

Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma

Bálint Csilla a megyei önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságában szeretne dolgozni, Ilko Zoltán régiófejlesztési projektek területén segítené a régiót, Kopasz József a kultúra területén tudná eddigi tapasztalatait kamatoztatni megyei szinten is, Sáradi Tibor az oktatás területére figyelne, Takács István pedig az egyházi és oktatási terület munkájában tudna kiemelt hatékonysággal dolgozni a régió érdekében. Ehhez kérték a választók bizalmát a jelöltek.

Furik Csaba az MKP Országos Elnökségének tagjaként tolmácsolta Menyhárt József üdvözletét, és az országos elnökség üzenetét, amely kinyilvánítja, hogy az MKP számára a magyarlakta régiók fejlődése kiemelt fontosságú. Ezt a célt szolgálja az általuk kezdeményezett óvodafejlesztési program és a gazdaságélénkítő programcsomag is, amelyek az anyaországi támogatásoknak köszönhetően valósulhatnak meg. Így igazolják tettekkel is, hogy szívügyük a felvidéki magyarok boldogulása. Ám tudatosítani kell, hogy csak erős képviselettel képesek erős közösséget és régiót építeni, a sikerhez pedig összefogásra van szükség.