Fotó: RNDr. Holczhei Árpád

2017. november 24-26-án immáron 25. alkalommal került sor Komáromban a Kárpát-medencei magyar középiskolások számára évenként megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóra. A rendezvény ötletgazdája Oláh György, posztumusz Magyar Örökség Díjjal kitüntetett matematikatanár, aki az ötágú síp szellemében szervezte meg az első diáktalálkozót 1991-ben.

Az utóbbi néhány évben Keszegh István, nyugalmazott gimnáziumi igazgató és matematikatanár látta el a szervezési feladatokat, az idei évben pedig már Fonód Tibor, a Selye János Gimnázium igazgatóhelyettese vállalta fel ezt a munkát.

A Selye János Gimnázium és az Ipari Szakközépiskola közös rendezvényeként megtartott találkozó gerincét minden évben hazai és határon túli magyar matematikatanárok és egyetemi hallgatók szakmai előadásai képezik, az idei háromnapos rendezvény 24 előadására 80 résztvevő érkezett számos anyaországi vagy egyéb Kárpát-medencei magyarlakta vidékről (Szatmárnémeti, Zenta, Pécs, Békéscsaba, Győr, Szeged, Gyula, Kaposvár, Hódmezővásárhely, Budapest, Debrecen, Nagykanizsa, Kassa, Somorja, Pozsony stb.). Emiatt is nyilvánvaló, hogy a rendezvény teljesítette egyik legfőbb feladatát: összekapcsolja az anyaország, Erdély, Felvidék és Délvidék magyar matematikatanárait és a legtehetségesebb diákokat.

A megnyitó ünnepségen a házigazdák nevében a gimnázium igazgatója, Andruskó Imre, majd az Ipari Szakközépiskola matematikatanára, Gátasi Béla köszöntötte a résztvevőket. Az utóbbi évekhez hasonlóan egyúttal az Oláh György Matematikai Tehetségdíj átadására is sor került egy-egy Kárpát-medencei magyar ifjú matematikus számára, melyet Borbényi Márton, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium idén érettségizett tanulója kapott az elmúlt években elért kimagasló versenyeredményeiért, köztük a Rio de Janeiróban megrendezett Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért aranyéremért. A tanuló egyik felkészítő tanára Kubatov Antal volt, aki évek óta rendszeres résztvevője a komáromi matematikai találkozóknak. A megnyitót részvételével megtisztelte Komárom polgármestere, Stubendek László is, aki másnap este egy jó hangulatú fogadáson is köszöntötte a tanárokat.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a résztvevők idén is tarka kínálatból válogathattak, hiszen a három nap alatt olyan előadások hangzottak el, mint például „Matematika a számítógépen és számítógép a matematikában”, „Úthálózatok, hidak, kereszteződések”, „Stewart, Steiner és a szimedián….”, vagy „Szimmetrikus objektumok leszámlálása”, de a tanulók egy érdekes csapatversenyben is összemérték erejüket. A tanárok szeretettel emlékeztek a rendezvény alapító ötletgazdájára, szombaton felkeresték és megkoszorúzták Oláh György sírját a komáromi református temetőben. A résztvevők a vasárnapi búcsúzáskor a jövő évi találkozó víziójával köszöntek el egymástól és Komáromtól.

A rendezvény költségeihez jelentős támogatással járult hozzá a rendező két középiskolán kívül még a Szlovák Garanciális és Fejlesztési Bank (Slovenská záručná a rozvojová banka), a Csemadok, Stubendek László polgármester, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, valamint magánszemélyek is: Hlédik Tibor, Herencsár Albert, Száraz Zoltán, Tóth Hilda és Vida József. Köszönet illeti őket, amiért segítségükkel ezen a diáktalálkozón is sok magyar tanuló kaphatott jó tanácsokat, ötleteket a matematikaversenyekhez, illetve középiskolai, egyetemi tanulmányaikhoz.