(Fotó: Molnár Ilona)

December elején került sor a Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetei vezetőtanárainak találkozójára Tatán. A Rákóczi Szövetség civilszervezet 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencében található magyar középiskolásokat, egyetemistákat II. Rákóczi Ferenc szellemének ápolása révén összefogja, erősítse magyarságtudatukat és támogassa a magyar nyelvű iskolaválasztást.

Jelenleg 270 középiskolából 24 500 fő alkotja a Rákóczi Szövetség tagságát. 2016-ban 2300 fővel gyarapodott a „rákóczisok” létszáma, az új tagok átlagéletkora 22 év. Évente háromszor lehet pályázni a diákutaztatási programra. 2016-ban az egyik diákutaztatáson 104 középiskola 4000 diákja vett részt. 2017-ben a diákutaztatási programon résztvevők száma már 15 000 főre emelkedett. Sikeresek voltak a középiskolás táborok és a főiskolások tábora is. A vetélkedők közül megemlíthetjük az anyanyelvi és történelmi vetélkedőt. Nagy népszerűségnek örvendenek az október 23-ai megemlékezések és a nemzeti összetartozás napjára szervezett rendezvények.

Évente négyszer kerül sor a középiskolák vezetőképzésére. Megszervezik az egyhetes továbbképzéseket a történelem és magyar szakos tanárok részére is, akik nagyon sokat tehetnek a magyar középiskolák népszerűsítésében, történelmünk és kultúránk fontosságának megértetésében. Hiszen a magyar kultúra megtartásán múlik a magyar iskolák léte és jövője. A tatai találkozón Takaró Mihály, ismert irodalomtörténész eszmefuttatása is ezt támasztotta alá. Nagyon sok múlik azon, hogy magyar kultúránkat meg tudjuk-e őrizni, mert ettől függ, mennyi lesz ötven év múlva a magyarok száma a Kárpát-medencében.

(Fotó: Molnár Ilona)

Rendkívüli értékes információkat szerezhettünk Jerasz Anikótól, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökétől a magyar iskolák helyzetéről Szerbiában. Emellett a tatai konferencián jutott idő új javaslatok tételére a „rákóczis” programok jövőbeni szervezését illetően és személyes tapasztalatok, gondolatok megosztására a konferencián részt vevő 56 képviselő között.

A találkozón nagy többségben voltak a magyarországi középiskolák képviselői, Délvidékről nyolcan, Szlovákiából csak egy szakközépiskola képviseltette magát. A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola diákjai 1990-től tagjai a Rákóczi Szövetségnek, rendezvényeinek aktív résztvevői. A Felvidéken 2004-től folyik a magyar iskolákba való beiratkozási program, 250 helyszínen 16 000 magyar óvodás kapott ajándékcsomagot. A magyar tanítási nyelvű iskolába beiratkozó gyermek újabb támogatásban részesül. Tudatában vagyunk annak, hogy a Rákóczi Szövetség nagyon sokat tesz a határon túli magyarság megmaradásáért. Ezért fontos, hogy minél több magyar középiskolás kerüljön kapcsolatba a Szövetséggel.