Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma

Gál Sándor, a felvidéki magyarság sorsának költője családja, barátai, olvasói és tisztelői körében ünnepelte életének fontos jubileumát. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából közel százan köszöntötték a buzitai kultúrházban. A kultúrműsorral egybekötött ünnepség is a búcsi születésű költő nagyságát bizonyítja, akinek otthona a Bódva-völgyi település.

Gál Sándor 1937. november 29-én született. Elmondása szerint tavaly november 29-én elhatározta, hogy életjubileumának minden napját lejegyzi, megírja mindazt, ami a fejében és lelkében van. Ebből 365 kis történet született Belső univerzum cím alatt, melynek egy része még egyelőre kéziratban van.

„Nagyon örülök, hogy sokan vagyunk, és rengeteg az ismerős. Nagyon örülök ennek a találkozásnak, annyira, hogy igazából az a szó, hogy öröm, talán ki sem fejezi azt az érzést, amit nekem ez a sok ember és ez az este jelent” – nyilatkozta portálunknak az ünnepelt.

Gál Sándort a búcsiak is köszöntötték (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)
„Elhatároztam, hogy halálomig kibírom”

Ez Gál Sándor alapfilozófiája. „Ma már nem sokan vannak a 20. századból az én korosztályomból, akik oda tudnak állni még a nemzedékünkhöz, és azt mondani: „Jó estét! Hogy vagy?” Nekem is volt sok nyavalyám. Most a rák utáni időszakomnak a tizedik esztendejét élem. Ez örökké eszembe juttatja, hogy még mindig vagyok. Vannak olyan mozzanatok az ember szervezetében, melyeket akkor ismer fel, ha nagy baj van. Az ember akkor tud kijönni a gödörből, ha elér egy fizikai és szellemi egyetértést. Akkor nagyjából megbékél a léttel. Mindennek, amit életemben megírtam, az alapját Búcson kell keresni. Az ember a közösségétől tanulja a nyelvet, a történelmet, a magatartásformáját és a munka ritmusát is” – nyilatkozta az ünnepségen Gál Sándor portálunknak. A mintegy hetven kötetet számláló életműve is azt bizonyítja, hogy volt értelme reggel felkelni, és íróasztalhoz ülni. Elmondta nekünk azt is, hogy élete legnagyobb értéke a család és az unokák. „Az, hogy én írok, egy közösségi munka, nem egyéni sikerélmény. Az elmúlt ötven évben egyedül semmire sem mentem volna. Mindez egy közös élmény. Ha van, akivel koccinthatok, ünnepelhetek, az ajándék.”

Az ünneplő közösség a buzitai kultúrházban (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)
Gál Sándor nyelvhasználat és nemzet iránti töretlen figyelmét több, mint hetven mű igazolja

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke portálunknak elmondta, hogy Gál Sándort kiváló költőnek tartja. „Én olyan szerencsés vagyok, hogy még zöldfülű költő koromban, amikor szerkesztőként dolgoztam, ismerkedtem meg vele. Rádöbbentem arra, hogy költészete milyen szimbiózisban van a magánéletével. Saját sorsát nemzete sorskérdéseivel összefonódva tudta tolmácsolni, nagyon sokszor olyan távlatokat adva, amelyek nemzedékekre kihatnak. Az ő műveiből nemzedékek tanulhattak leckét történelemből, emberi helytállásból.”

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A Gál Sándor életét és munkásságát összefoglaló monográfiát dr. Márkus Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja írta a költő születésnapja alkalmából. Az ünnepségen elmondta, hogy a nyelvhasználat a nemzetiség legfontosabb megnyilvánulása. Ennek őrzője és továbbvivője az ünnepelt, akinek művei szorongással teli életéről és létszemléletéről is tanúskodnak. A Magyar Művészeti Akadémia nevében Juhász Judit, Buzita község nevében pedig Mohňanský József polgármester mondott köszöntőt.

Az ünnepélyes rendezvényen részt vett Szentmártoni János, Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas prózaíró, költő,  Pécsi Györgyi, Juhász Judit, Ács Margit a Magyar Művészeti Akadémia képviseletében, Ködöböcz Károly, az Eszterházy Károly Főiskola docense, Márkus Béla, Balázs F. Attila, Bartal Károly Tamás, a jászói premontrei prépostság nyugalmazott apátja, aki megáldotta a rendezvényt, Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának elnöke, Köteles László, a Csemadok Országos Tanácsának általános alelnöke és Gergely Papp Adrianna. A költőt megtisztelték jelenlétükkel a környező települések polgármesterei, a Csemadok, valamint további kulturális intézmények és szervezetek képviselői, Búcs delegációja és a helyi iskola közössége.

(Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A születésnapi kultúrműsor valamennyi része Gál Sándor műveit idézte. Elhangzott Sziki Károly színművész, Demko András és a Buzitai Alapiskola tanulóinak szavalata. A Buzitai Citerazenekar is köszöntötte színvonalas előadásával, valamint Horňák Marek és Zsuzsa megzenésített versekkel kedveskedtek és az egész rendezvény folyamán zenéjükkel gondoskodtak az emelkedett hangulatról.