December 29-én jelentek meg a Kisebbségi Kulturális Alap 2018-as évre szóló első pályázatai. A pályázatokat tizenhárom kisebbség részére írták ki. A két legnagyobb létszámú kisebbség, a magyarság és romák számára nem mindegyik területen jelentek meg a felhívások.

A magyar kultúra támogatására a 4,07 millió eurós keretet szakterületenként azonos összegben osztották el, így a közművelődésre és tudományra (1), az írott kultúrára, sajtóra és könyvkiadásra (2) és a művészeti tevékenységek támogatására (3) egyaránt 1,36 millió euró jut.

A kultminor.sk portálon csak a pályázati felhívásokat, egyéb dokumentumokat és információkat találjuk, mivel az elektronikus pályázati rendszer a tervek szerint csak január első hetében kezd majd működni. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. február 5., a kiértékelések várható időpontja pedig 2018. április 18.

Fizetünk a kérvény bedolgozásáért

A pályázók egy kérvényt nyújthatnak be egy projekt támogatására. A kérvények száma az alap támogatott tevékenységeinek struktúrájában nincs korlátozva. A benyújtott kérvény feldolgozásáért a kérelmező köteles az alap számlájára úgynevezett adminisztrációs díjat befizetni, amely a kért támogatás 0,1 %-a, de legkevesebb 20 euró, illetve maximum 1 000 euró. Szükség esetén az alap irodája a kérvényezők számára konzultációs lehetőséget is biztosít telefonon vagy elektronikus postán keresztül, munkanapokon a hivatalos órák alatt. Ezek az időpontok az alap honlapján olvashatók. Konzultáció tárgya lehet például a kérvény beadásával és értékelésével összefüggő belső előírások magyarázata. Nem nyújtanak segítséget viszont a kérvény vagy a költségvetés összeállításához, az adatok helyességének ellenőrzéséhez és nem ellenőrzik le a kérvény teljességét és a mellékleteket sem. Ez a pályázat benyújtását követően történik majd meg.

Ösztöndíjak is lesznek

A kérelmezők mindegyik támogatott program struktúrájának keretén belül maximum egy kérvényt nyújthatnak be. Ezt elektronikusan kell megtenni, majd a kérvény nyomtatott változatát aláírva, mellékletekkel együtt az alap címére (Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava) kell eljuttatni postai úton – melynél a postai bélyegző dátuma a döntő, ez ugyanis nem lehet későbbi, mint a kérvény benyújtásának meghatározott dátuma –, vagy személyesen az alap irodájába, a meghatározott leadási napon 15 óráig. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás számát, az alprogram számát és a nemzeti kisebbség megnevezését.

Az aktuális pályázati felhívás szerint a következő programokban és területeken nyújthatunk be pályázatot:
Program 1. Közművelődés és tudomány – két altéma, 1.6 és 1.7-ben
Program 3: Művészeti tevékenységek – öt területen, összesen tizennyolc altémában

A kiírás értelmében a roma nemzeti kisebbség az egyes programban az alábbi területekre nyújthat be kérvényt:
Program 1. Közművelődés és tudomány – nyolc altémában

A kiírás a további kisebbségek számára tartalmaz még pályázati lehetőségeket, amelyeket a kiíró oldalán találnak ITT.

Az egyes programokhoz, felépítésükhöz, az alap 2018-as működéséről részletes tájékoztatást a portálon a dokumentumok részben találnak.