(Fotó: Laczkó Sándor)

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2017. december 7-én tartotta éves közgyűlését.

Az SZMAT-tagokat először Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Elnöki Bizottsága elnöke, majd Morvai Tünde, az MTA HTMT osztályvezetője köszöntötte, majd Dusza János és a szakosztályvezetők értékelték a tagok 2017-es tevékenységét. A közgyűlésen immár másodszor került sor kiemelkedő fiatal kutatók díjazására, a díjazottak munkásságukról rövid előadás keretében is számot adtak.

Baka Patrik díjazott Az utak, amelyeken nem mentünk végig. Az alternatív történelem és lehetséges szerepe az oktatásban címmel tartott előadást, Csáky Veronika a Genetikai kutatások a régészetben: Az archeogenetika jelentősége, vizsgálati tárgya és módszerei című előadásában ismertette kutatási eredményeit.

A közgyűlés második felében az alapszabály módosítása után került sor az SZMAT új vezetőségének megválasztására. A tagság a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács új elnökévé Mészáros András professzort, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatóját, az MTA külső tagját választotta.

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács célja a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szlovák állampolgárságú külső köztestületi tagjai (akik legalább PhD. tudományos fokozattal rendelkeznek) automatikusan válnak a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagjaivá, jelenleg az egyesületnek 206 tagja van.

A szavazattal bíró tagok közül 62-en voltak jelen, ők választották meg a SZMAT 17 tagú Választmányát, melynek 5 tagja az MTA külső tagja, Bauer Győző külső tag a SZMAT mindenkori tiszteletbeli elnöke. A 17 tagú Választmány nyílt szavazással választotta meg egyhangúlag Mészáros Andrást, aki egyetlen jelöltje volt a Választmánynak.

A vezetőséget az elnökön kívül tudományterületenként egy-egy alelnök alkotja. Az újonnan megválasztott három alelnök: Vančoné Kremmer Ildikó a bölcsészet- és társadalomtudomány területének, Kádasi Lajos az élettudományok, s Dusza János leköszönő elnök a matematika és természettudományi alelnökeként folytatja munkáját.