A Könnyező Szűzanya búcsúja Győrben (Fotó: magyarkurir.hu)

Március 17-e a győri Nagyboldogasszony-székesegyház és a Könnyező Szűzanya búcsúja is egyben, mely Szent Patrik ír vértanúhoz köthető. Az elmúlt hosszú hétvégén megtartott búcsún szombaton felvidéki zarándokok is részt vettek, mások mellett Zoboraljáról, s voltak köztük nagycétényiek, nyitracsehiek, nagymagyariak, csallóközcsütörtökiek és nem utolsósorban pozsonyiak is.

Pénteken a Nagyboldogasszony-székesegyházban a Cant´art Énekegyüttes hangversenyét követhették figyelemmel, majd ötkor kiállítás nyílt a Győri Könnyező Szűzanya tiszteletére az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár épületében. Este héttől pedig a Canticum Mariae lemezbemutató koncertjére került sor ugyancsak a püspöki templomban.

Másnap már reggel hattól kezdetét vette a papság és szüleik zarándoklata, majd az ünnepi szentmisét 11 órakor Varga László kaposvári egyházmegyei püspök mutatta be. Este szinte teljesen megtelt a templom, ez volt ugyanis a háromnapos zarándoklat csúcspontja, amikor Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia elnöke ünnepélyesen megnyitotta a hívek zarándoklatát. A szentmise ünnepi szónoka Böjte Csaba OFM ferences szerzetes, a dévai árvaház létrehozója, működtetője volt.

Szentbeszédében több megszívlelendő gondolatot elmondott: ne azon siránkozzunk, hogy nyugaton hovatovább egyre nagyobb számban lerombolják Isten házait, hanem azon, hogy tájainkon üresek a templomok, tegyünk ez ellen, töltsük meg őket, mindig örömmel induljunk a Jóistennel találkozni. Annyi mindent köszönhetünk a mi Mennyei Atyánknak, a Boldogságos Szűz Máriának, hogy mindegyikünknek oka van Magnificat-ot „költeni“, vagyis magasztalni az Urat sok csodatettéért.

A mise áldozati liturgiája kezdetén a csodás dallamú Könnyező Szűzanya-himnuszt énekelték. A szentmise alatt több lelkiatya gyóntatott a zarándokok nagy érdeklődése mellett. Veres András püspök úr a mise végén megköszönte Csaba testvér szívhez szóló gondolatait, s ugyancsak köszönetét fejezte ki, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére csaknem tíz közelebbi-távolabbi településről érkeztek gyalogos zarándokok, majd ünnepi áldását adta a hívőseregre. A himnuszok eléneklését a kivonulás követte.

Utána fél nyolctól a Palestrina Kórus Könnyező Szűzanya-köszöntő áhítatát hallgatták meg a zarándokok, majd később, immár hagyományosan az elhunyt zarándokokért és hozzátartozóikért mutatták be a legszentebb áldozatot. Ezt követően szentségimádás, majd reggelig tartó virrasztás volt.

Harmadnap, nagyböjt ötödik vasárnapján a tízórai ünnepi szentmisét Fazekas Zoltán Márton O. Praem csornai premontrei apát mutatta be, aki legutóbb, tavaly október 7-én az ősi magyar pálos kegyhelyen, Máriavölgyben mondott nagyon buzdító, oktató homíliát.