Nyitra megye címere (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Bőséges támogatás jut kultúrára, sportra és műemlékek megóvására Nyitra megyében – tudtuk meg Farkas Ivántól, Nyitra megye képviselőjétől, az MKP frakcióvezetőjétől.

Hétfőn, március 26-án tartotta meg második testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. A képviselő-testület döntött a kultúrára, a sportra és a műemlékek megóvására szánt idei támogatásokról polgári társulások, helyi önkormányzatok és közületek számára.

A kultúra és a sport támogatása

Az arányos területi elosztás szerint a Komáromi járásban kultúrára 142 ezer, sportra 134 ezer euró jut, az Érsekújvári járásban kultúrára 145 ezer, sportra 137 ezer euró, a párkányi körzetben kultúrára 49 ezer, sportra 47 ezer euró, a Lévai járásban kultúrára 155 ezer euró, sportra 147 ezer euró, a Vágsellyei járásban kultúrára 72 ezer euró, sportra pedig 69 ezer euró jut.

„Gratulálunk az eredményes pályázóknak, az anyagi támogatás tartalmas, sikeres, eredményes felhasználását kívánjuk számukra! Viszonzásul az adott választási körzet megyei képviselői szívesen eleget tesznek a megye által támogatott rendezvényekre való meghívásnak. Ugyanis fontos feladatkörünk a régiókban, a településeken zajló események, a mindennapi sikerek és gondok megismerése” – mondta Farkas Iván.

A műemlékek megóvása

A műemlékek megóvásának támogatására a megyei önkormányzat idén is elfogadta anyagi keretét, jóváhagyta a benyújtott pályázatokra szánt összegeket. A teljesség igénye nélkül a következő pályázatok is megyei támogatásban részesülnek: Érsekújvárban a Mária Terézia laktanya bejárati kapujának felújítása, Kolonban a római katolikus templom felújítása, az apponyi vár falának állagmegőrzése, az Apponyi-kastély falainak felújítása, Ipolyságon a városháza (egykori megyeháza) épületének felújítása, Bélán a római katolikus templom belső festésének, freskóinak felújítása, Komáromban a Szt. András-templom és a komáromi erőd felújítása, Ógyallán, Nagycétényben és Csúzon a római katolikus templom felújítása.

„Reméljük, a megyei támogatás hozzásegíti a sikeres pályázókat célkitűzésük megvalósításához. Komoly, de sikeres küzdelmet vívtunk azért, hogy Nyitra megye hozzájáruljon a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont étkezdéjének oktatási hálózatba sorolásához, valamint a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiumának oktatási hálózatba sorolásához. Az oktatási hálózatot az oktatási minisztérium vezeti, ám a besoroláshoz nélkülözhetetlen az illetékes megye hozzájárulása. Hosszú küzdelem után mindkét kérvényt jóváhagyta a megye” – tájékoztatott Farkas Iván.

Szociális-egészségügyi központok

Az újszülöttek és a gyermekek korai beavatkozásának központjait tavaly Nyitra megyében Kálazon és Manyán hozták létre. A március 26-i döntés értelmében pedig Nyitra városában és Léván hasonló szociális-egészségügyi központ jöhet létre. „Kérésemre a megyei hivatal illetékesei elkötelezték magukat, hogy 2018 folyamán ugyanilyen központ létesül a Komáromi járásban, a párkányi körzetben, valamint a Vágsellyei járásban” – tette hozzá Farkas Iván.

Az északi és déli régiók kiegyensúlyozottsága

A kultúra, sport és a műemlékek támogatása kapcsán Farkas Iván kifejtette, még 2015-ben elérték, hogy az ilyen jellegű támogatásokat területileg kiegyensúlyozottan ítélje meg a megye. Mint megtudtuk, 2015-től hasonló területi kiegyensúlyozottságot értek el a megyei közutak burkolatfelújításánál. Hellyel-közzel a megyei beruházások, valamint az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott beruházások esetében is elérték a területi kiegyensúlyozottságot.

„A március 26-án tett határozati javaslatomat, módosításomat is elfogadta a megyei képviselő-testület, amely az ilyen jellegű – esetenként százezres összegeket elérő – beavatkozások esetén is területi kiegyensúlyozottságra irányul az északi és a déli megyei intézményei között. Vagyis azt szeretnénk, ha megszűnne a hátrányos megkülönböztetés. Most már csak arra lesz szükség, hogy a megye déli régióiban működő megyei fenntartású intézmények vezetői az eddigieknél sokkal bátrabban forduljanak segítségért az intézményük infrastruktúrájának javítása, felújítása és karbantartása ügyében, mint korábban. Forduljanak a megyei hivatalhoz, s ezzel párhuzamosan az MKP megyei képviselőihez is” – kérte Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője.